A pályázat nyertesei:

 

Bakonyi Dóra, Nyelvtörténeti osztály, Ómagyar szövegek számítógépes mondattani kódolása: egy nyelvtörténeti adatbázis megalapozása

Jolsvai Hajnal, Neurolingv., Az eseményhez kötött agyi potenciál vizsgálatok szerepe a magyar nyelvfeldolgozás sajátságainak körvonalazásában

 

Kiss Zoltán, Elméleti nyelvészeti osztály, Funkcionalizmus a fonológiában és a morfológiában: lexikonszerkezeti vizsgálatok az analógia alapú morfológiai és fonológiai jelenségek leírása céljából

 

 

Pályázati kiírás

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete pályázatot ír ki az MTA illetékes testületeinek döntésétől függően előreláthatólag 1 vagy 2 fiatal kutatói álláshelyre a 2005. szeptember 1. és 2008. augusztus 31. közötti időszakra.  A pályázók felső korhatára 30 év, kivételes esetben 35 év (az MTA főtitkárának engedélyével). Fizetés tudományos segédmunkatársi besorolásban: 161.800,- forint/hó.

 

 

A pályázatokat a következő kutatási témákban lehet benyújtani:

  1. Ómagyar szövegek számítógépes mondattani kódolása: egy nyelvtörténeti adatbázis megalapozása.
  2. Kísérletes nyelvészeti neurolingvisztikai kutatások végzése a nemzetközi szakirodalomban kifejlesztett modellek szerinti értelmezéssel.
  3. Lexikonszerkezeti vizsgálatok az analógia alapú morfológiai és fonológiai jelenségek leírása, illetve az analógiás nyelvmodellek számítógépes alkalmazhatóságának vizsgálata céljából.
  4. A kodifikált nyelvhasználati formákhoz kapcsolódó attitűd-vizsgálatok végzése.

 

A pályázatot három példányban kell benyújtani az intézet címére a következő mellékletekkel:

  1. Szakmai önéletrajz
  2. Publikációs jegyzék
  3. Kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben

 

Benyújtási határidő: 2005. június 7. (postabélyegző kelte)

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A döntés várható határideje: 2005. július 1.

 

 

 

Budapest, 2005. május 9.

 

                                                           Kenesei István s.k.

                                                           igazgató