Pályázat fiatal kutatói álláshelyekre az MTA Nyelvtudományi Intézetében

A pályázat nyertesei:

 

Domonkosi Ágnes -- Normatív nyelvészeti kutatások (a kodifikált nyelvi szabályokhoz való viszonyulás, a nyelvművelés mai helyzetének vizsgálata)

 

Viszket Anita -- Az anyanyelvi nevelés megreformálása

 

 

Pályázati kiírás:

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézete pályázatot ír ki az MTA illetékes testületeinek döntésétől függően 1 vagy 2 fiatal kutatói álláshelyre a 2003. szeptember 1. és 2006. augusztus 31. közötti időszakra.  A pályázók felső korhatára 30 év, kivételes esetben 35 év (az MTA főtitkárának engedélyével). Fizetés a tudományos besorolástól függően (segédmunkatárs: 144.000, munkatárs 180.000, főmunkatárs 252.000 Ft/hó).

 

A pályázatokat a következő kutatási témákban lehet benyújtani:

 1. Az anyanyelvi nevelés megreformálása
 2. Strukturált lexikon a fonológiában és a morfológiában
 3. Lexikográfiai kutatások (pl. angol-magyar lexikográfiai tendenciák összevető kutatása, korszerű, akár többnyelvű lexikai adatbázisok elemzése/kialakítása)
 4. Normatív nyelvészeti kutatások (a kodifikált nyelvi szabályokhoz való viszonyulás, a nyelvművelés mai helyzetének vizsgálata)
 5. A középmagyar kor mellérendelő mondatai és levéltári kutatások új források feltárása céljából
 6. Magyar történeti hangtani kutatások modern fonológiai elméletek alapján
 7. Nemi különbségek a magyar nyelvben
 8. Az összetett szavak vizsgálata finnugor nyelvekben
 9. Nyelvelsajátítási és nyelvhasználati stratégiák autizmusban

 

A pályázatot három példányban kell benyújtani az intézet címére a következő mellékletekkel:

 1. Szakmai önéletrajz
 2. Publikációs jegyzék
 3. Kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben

 

Benyújtási határidő: 2003. július 17. (postabélyegző kelte)

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A döntés várható határideje: 2003. augusztus 21.

 

  

 

Budapest, 2003. június 17.

 

                                                           Kenesei István

                                                           igazgató