Pályázat posztdoktori álláshely betöltésére az MTA Nyelvtudományi Intézetében

 

A Nyelvtudományi Intézet pályázatot ír ki az intézet Elméleti Nyelvészeti Osztályán tudományos posztdoktori álláshely betöltésére 2005. november 1 és 2006. október 31. közötti időszakra az OM erre vonatkozó pályázati keretéből.

 

A pályázhat:

·         a felsőoktatásról szóló, 1993. évi LXXX. törvény 119. §-ának (1) bekezdése szerinti doktori (PhD) vagy mester- (DLA), illetve azokkal egyenértékű tudományos fokozatot szerzett, vagy a PhD/DLA disszertációját az alkalmazás megkezdéséig sikeresen megvédte, és ezt igazolja;

·         kevesebb, mint nyolc évet töltött teljes munkaidejű kutató-oktató-fejlesztő munkakörben;

·         tudományos fokozatát öt évnél nem régebben szerezte;

·         35. életévét a posztdoktori foglalkoztatás megkezdésekor még nem töltötte be.

 

·         A pályázatnak kapcsolódnia kell „A fonológia és a morfológia analógia-alapú megközelítése” című Törkenczy Miklós által vezetett OTKA kutatáshoz.

·         A pályázónak jártasnak kell lennie fonológiában, morfofonológiában, magyar fonológiában, valamint előnyös, ha jól ismer más, lehetőleg finnugor-uráli nyelveket a kutatás kibővítése érdekében.

 

A pályázatot három példányban kell benyújtani az intézet címére a következő mellékletekkel:

  1. 1.     Szakmai önéletrajz
  2. 2.     Publikációs jegyzék
  3. 3.     Kutatási terv 3-5 oldal terjedelemben

 

Benyújtási határidő: 2005. október 17.

Cím: 1068 Budapest, Benczúr u. 33.

A döntés várható határideje: 2005. október 25.

 

 

 

Budapest, 2005. október 4.