A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

pályázatot hirdet kiemelkedő nyelvész doktori disszertációk publikálására

az Akadémiai Kiadó által gondozott Philosophiae Doctores sorozatban

 

 

Pályázhatnak mindazon nyelvész PhD fokozattal rendelkezők, akik 2001. szeptember 1. és 2003. szeptember 1. között védték meg PhD disszertációjukat valamelyik magyarországi doktori iskolában. Feltétel, hogy a disszertáció témája a Nyelvtudományi Intézetben művelt kutatási területeken belül legyen. Ezekről az intézet internetes honlapján (http://www.nytud.hu) találhatók információk.

 

A pályázathoz a következő mellékletek csatolását kérjük:

        a disszertáció tézisei, 

        az aláírt opponensi vélemények másolatai,

        a bíráló bizottság tagjainak névsora.

      --    a témavezető neve

Kérjük, tüntessék fel a doktori disszertáció terjedelmét.

 

A pályázatot 2003. november 22-éig kell benyújtani a Nyelvtudományi Intézet igazgatójának (1068 Budapest Benczúr u. 33.)

A pályázatok elbírálásának várható időpontja: 2004. január 15. 

 

Budapest, 2003. szeptember 23.

 

 

 

 

                                                                                    Kenesei István

                                                                                          igazgató