Nyitólap > Osztályok > Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály > Többnyelvűségi Kutatóközpont > Hattyár Helga > Publikációk listája

 

Hattyár Helga legfontosabb publikációinak listája

 

Cikkek, tanulmányok

Hattyár Helga 1999. A jelnyelvhez kapcsolódó attitűdök. In: Blaskó Mária – Kohn János (szerk.): A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke II. – A VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása, 359–363. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola.

Hattyár Helga 2000a. A jelnyelvek néhány jellegzetességéről. In: Földi Éva és Gadányi Károly (szerk.), Vox Humana – Bolla Kálmán professzor hetvenedik születésnapjára, 210–214. Budapest: ELTE Fonetikai Tanszék.

Hattyár Helga 2000b. A siketoktatás elméleti és gyakorlati kérdései. Educatio IX/4, 776–790.

Hattyár Helga és Kontra Miklós 2001. Számít(-e) a kérdőszó a kérdésben? In: Papp György (szerk.) 11. Élőnyelvi Konferencia, 185–196. Újvidék: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karának Magyar Tanszéke.

Hattyár Helga 2002. Szegregáció, diszkrimináció vagy társadalmi integráció? – A magyarországi siketek nyelvi jogai. In: Kontra Miklós és Hattyár Helga (szerk.): Magyarok és nyelvtörvények, 73–123. Budapest: Teleki László Alapítvány. (Bartha Csilla társszerzővel.)

Hattyár Helga 2004. A siket közösségek és a nyelvcsere. In: P. Lakatos Ilona – T. Károlyi Margit (szerk.): Nyelvvesztés, nyelvjárásvesztés, nyelvcsere [A 12. Élőnyelvi Konferencia előadásai], 77–87. Budapest: Tinta Kiadó.

Hattyár Helga 2006a. A magyarországi siketek közössége és a magyarországi jelnyelv. In: Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv, 852–906. Budapest: Akadémiai Kiadó. (Bartha Csilla és Szabó Mária Helga társszerzőkkel.)

Hattyár Helga 2006b. A nyelvhasználat jogi szabályozásának néhány kérdése és a mindennapi gyakorlat Magyarországon. In: Benő Attila – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvi közösségek – nyelvi jogok, 131–143. Kolozsvár: Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége.

 

Szerkesztett kötetek

Kontra Miklós és Hattyár Helga (szerk.) 2002. Magyarok és nyelvtörvények. Budapest: Teleki László Alapítvány. 140 lap.

Ladányi Mária – Dér Csilla – Hattyár Helga (szerk.) 2004. „ ...még onnan is eljutni túlra... ” – Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Budapest: Tinta Kiadó. 499 lap.

 

 

 vissza