Nyitólap > Osztályok > Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály > Nyelvtörténeti Kutatócsoport > Simon Zsolt > Szakmai életrajz

 

Szakmai életrajz

 

 

Született: Budapest, 1981. január 29.

 

Kutatási terület:

·        hettitológia (filológiai, régészeti, és nyelvészeti aspektusból egyaránt)

·        indogermanisztika (elsősorban az anatóliai, az italicus, és az iráni nyelvek; indoeurópai hangtan; indoeurópai őstörténet)

 

Alap- és középfokú képzés:

1987-1991 Keresztúri úti Általános Iskola

1991-1999 ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

 

Egyetemi tanulmányok (szakfelvételi engedéllyel, mind ELTE BTK):

1999-2004      régészet

1999-2005      latin

1999-2003      asszíriológia

2001-2003      elméleti nyelvészet

2004-2007      iranisztika

 

Egyetemi diploma (ELTE BTK):

régész (ősrégészet szakirány, oklevél száma: 1383/2004)

o     ókori keleti régészet (specializáció, oklevél száma: P-50/2007)

o     összehasonlító indoeurópai nyelvészet (specializáció, oklevél száma: ZAN-ÖN-1/2005)

 

Doktori fokozat (ELTE BTK):

elméleti nyelvészet (oklevél száma: P-4100/2013)

o       Disszertáció: Untersuchungen zur hattischen Grammatik. Phonologie, Morphologie und Syntax.

o       Témavezető: Dr. Komlósy András, a nyelvtudomány kandidátusa; opponensek: Dr. Zólyomi Gábor; Dr. Gabriella Frantz-Szabó

 

Külföldi tanulmányok:

·        2002. március: Friedrich-Alexander-Universität, Erlangen-Nürnberg: Historical and Comparative Grammar of Anatolian;

·        2003. tavaszi félév: Ludwig-Maximilians-Universität München: Hethitologie, Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft;

·        2003. október: Paris-Lodron-Universität, Salzburg: Historische Syntax und Sprachtypologie;

·        2005. március: Paris-Lodron-Universität, Salzburg: Albanisch. Historische Grammatik und Textlektüre;

·        2006. tavaszi félév: Ludwig-Maximilians-Universität, München: Hethitologie, Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft;

·        2006. augusztus: Leiden Summer School in Indo-European Linguistics, Universiteit Leiden;

·        2006. szeptember: Indo-European Summer School, Berlin, Freie Universität;

 

Munkahely:

·        2004-2007: doktori ösztöndíjas, ELTE BTK Elméleti Nyelvészet szak

·        2007-2008: Sasakawa-ösztöndíjas, MTA Nyelvtudományi Intézet

·        2008-2013: tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet

·        2013-máig: tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet

·        2010-2011: Junior Research Fellow, Research Center for Anatolian Civilizations, Koç University, Istanbul

·        2012-2013: TÜBITAK Research Fellow, Dept. of Archaeology and History of Art, Koç University, Istanbul

 

Egyetemi ösztöndíjak:

·        1999 ősz: Fővárosi Ösztöndíj

·        2000 ősz – 2003 tavasz: ELTE BTK Tudományos Diákösztöndíj

·        2001 tavasz – 2003 tavasz: Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj

·        2001 ősz – 2004 tavasz: Köztársasági Ösztöndíj

 

Kutatói ösztöndíjak:

·        2006: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (3 hónap): Institut für Assyriologie und Hethitologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München: Vizsgálódások a hatti morfológia területén: az ige alaktana.

·        2007-2008: MTA-SYLFF („Sasakawa”) Ösztöndíj (10 hónap): MTA Nyelvtudományi Intézet: Linguistics and Archaeology. Methodological Questions of the Problem of Proto-Indo-European Homeland and Prehistory.

·        2008-2009: DAAD Forschungsstipendium für Nachwuchswissenschaftler (4 hónap): Institut für Assyriologie und Hethitologie, Ludwig-Maximilians-Universität, München: Die phonetischen Werte der sog. Laryngale des Hethitischen und des Luwischen.

·        2010-2011: Junior Research Fellowship (9 hónap): Research Center for Anatolian Civilizations, Koç University, Istanbul: Court Officials in the so-called Late Hititte Kingdoms.

·        2012-2013: TÜBITAK Research Fellowship (12 hónap): Dept. of Archaeology and History of Art, Koç University, Istanbul: The ethnic landscape of the Neo-Hittite states.

 

Pályadíjak:

·        2001. tavasz: XXV. OTDK Humán szekció: II. hely (filológia kategória)

·        2002. április: A MTA Nyelvtudományi Intézet publikációs pályázata: III. hely.

·        2006. tavasz: Doktoranduszok Országos Szövetségének publikációs pályázata: II. hely.

·        2006. tavasz: A Magyar Ókortudományi Társaság Révay József-díja recenziós tevékenységért

·        2009. ősz: Hahn István-emlékdíj

·        2011. tavasz: A Magyar Ókortudományi Társaság etruszkológiai pályadíja

·        2014. február: Akadémiai Ifjúsági Díj

 

Ásatási részvételek:

·        2000-2004 ELTE BTK Régészeti Tanszéke ásatásai (neolitikum, rézkor, népvándorláskor);

·        2000, Xanten – Colonia Ulpia Traiana (római, Németország);

·        2007, Hattuša – Boğazkale (hettita, Törökország);

·        2012, Dülük Baba Tepesi (vaskortól a bizánci időszakig, Törökország): luvi epigráfus

 

Nemzetközi projektumok

·        2013-tól máig: The Luwic Dialects of the Indo-European Anatolian Languages: Genetic and Areal Approaches (principal investigator: Prof. Dr. I.-J. Adiego, Barcelonai Egyetem)


 

Tudományszervezési tevékenység:

·        Kétnyelvűség az ókorban (2006. március 27). Az MTA Nyelvtudományi Intézetében rendezett kerekasztal szervezője.

·        A 9. Magyar Ókortudományi Konferencia (Pécs, 2010. május) „Az ókori Anatólia” c. műhelyének szervezője.

·        Az „Agyagtábla, papirusz. Az ókori Kelet és Egyiptom” (http://agyagpap.blogspot.com) c. tudományos-ismeretterjesztő blog egyik alapítója és szerzője 2008. április 14.-től máig.

 

Oktatási tevékenység

1. ELTE BTK (megbízott előadóként): összehasonlító indoeurópai nyelvészet program; asszíriológia szak; elméleti nyelvészet szak; vallástudomány minor

·        Bevezetés az indoeurópai nyelvtudományba (2005 ősz)

·        Alapnyelvi fonológia (2006 tavasz)

·        Az indoeurópai alapnyelvi névmási rendszer (2006 ősz)

·        Indoeurópai ős- és kultúrtörténet (2007 tavasz)

·        Az indogermanisztika aktuális problémái 1-2. (2006 ősz, 2007 ősz)

·        Bevezetés a hettitológiába (2006 tavasz)

·        Hettita nyelv (2006 ősz, 2007 tavasz, 2009 tavasz)

·        A hettita nyelv indoeurópai alapjai (2007 tavasz)

·        Hettita szövegolvasás: Közép-anatóliai mítoszok (2007 ősz)

·        Hettita szövegolvasás: Rítusszövegek (2008 tavasz)

·        Hettita szövegolvasás: Szerződések (2009. ősz)

·        Hettita vallás (2009 tavasz)

·        Bevezetés a luvi nyelvbe (2009. ősz)

·        Kár nyelv és nyelvtörténet (2008 tavasz)

·        Bevezetés a történeti nyelvészetbe (2005 tavasz)

·        Terepmunka (modern perzsa) (2005 ősz)

 

2. Ivane Dzsavakhisvili Tbiliszi Állami Egyetem, Asszíriológiai Tanszék (meghívott előadó):

·        Introduction to Luwian (2008. június 16-27.)

·        Die Archäologie von Hattuša (2008. június 16-27.)

 

Szervezeti tagság

·        Magyar Ókortudományi Társaság (Budapest, 2004-)

 

Nyelvismeret:          

·        középfok (állami nyelvvizsgával): angol (1997), német (1999), latin (1999)

·        egyetemi nem szakos záróvizsga: ógörög (2001)

·        egyéb: modern perzsa (alapfokú tudás), török (alapfokú tudás), olasz (olvasási készség);

 

 

Módosítva: 2014.02.20.

 

 

 vissza