Nyitólap > Osztályok > Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály > Nyelvtörténeti Kutatócsoport > Magyar nyelvtörténeti kutatások > Publikációk

 

 

A magyar nyelvtörténeti kutatócsoport (és elődje, a Nyelvtörténeti Osztály) legfontosabb publikációi az utóbbi huszonöt évben

 

 

 

Történeti grammatika:

Haader Lea–Horváth László (szerk.): Tanulmányok a középmagyar kor mondattana köréből.  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

Acta Linguistica Hungarica 2001/4., 2002/1.

Benkő Loránd (főszerk.)–Rácz Endre (szerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana II/2. kötet. A kései ómagyar kor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.

Benkő Loránd (főszerk.)–E. Abaffy Erzsébet–Rácz Endre (szerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana I. kötet. Az ősmagyar kor és a korai ómagyar kor. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1991.

 

Kódexkiadás:

Haader Lea: Érsekújvári kódex 1529–1931. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata
bevezetéssel és jegyzetekkel, valamint digitalizált változata CD-mellékletként. Régi Magyar Kódexek 32. szám. MTA Nyelvtudományi Intézete–Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012.

Haader Lea: Keszthelyi Kódex 1522. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. Régi Magyar Kódexek 30. szám. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 2006.

Dömötör Adrienne: Gyöngyösi Kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 2001.

Haader Lea–Papp Zsuzsanna: Gömöry-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 2001.

Haader Lea–Papp Zsuzsanna: Kulcsár-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1999.

Balázs Judit–Uhl Gabriella: Thewrewk-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1995.

Haader Lea–Papp Zsuzsanna: Horvát-kódex. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1994.

Papp Zsuzsanna–Kovács Zsuzsa: Vitkovics-kódex és Miskolci töredék, 1525. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1991.

Dömötör Adrienne–P. Balázs János–Pólya Katalin: Szent Margit élete, 1510. A nyelvemlék hasonmása és betűhű átirata bevezetéssel és jegyzetekkel. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1990.

 

Egyéb önálló kötet:

Dömötör Adrienne–Haader Lea: „Halandó, ezeket megmondjad!” Magyar nyelvű imádságok a XV-XVI. századból. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2012.

Dömötör Adrienne: Régi magyar nyelvemlékek. A kezdetektől a XVI. század végéig. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Wacha Balázs: Időbeliség és aspektualitás a magyarban. Nyelvtudományi Értekezések 149. sz. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001.

Wacha Balázs: A szófajtan alapjai. Alapfogalmak, történeti áttekintés, gyakorlatok. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 2000.

 

Fejezetek a következő egyetemi tankönyvekben:

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika. Nemzeti Tankönyv Kiadó, Budapest, 2000.

Kiss Jenő–Pusztai Ferenc (szerk.): Magyar nyelvtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

 

Nyelvtörténeti fejezetek a következő tudományos-népszerűsítő kötetekben:

Kiefer Ferenc (szerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2006.

Kiefer Ferenc (szerk.): A magyar nyelv kézikönyve. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003.

Szentpéteri József (szerk.): Magyar Kódex I–VI. Kossuth Kiadó, Budapest, 1999–2001.

Halmos Béla (szerk.): Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Pannon Könyvkiadó, Budapest, 1993.

 

 

Módosítva: 2015.06.15.

 

 vissza