Nyitólap > Osztályok > Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály > Nyelvtörténeti Kutatócsoport > Haader Lea > Szakmai életrajz

 

Szakmai életrajz

 

Tanulmányok

1965–1970: ELTE BTK magyar–orosz szak

Tudományos fokozatok

1980: egyetemi doktori disszertáció (A Müncheni Kódex szövegtagolása)
1994: a nyelvtudomány kandidátusa (A határozói mellékmondatok a kései ómagyar korban)

Elismerések

1999–2002: Széchenyi Professzori Ösztöndíj

Munkahelyek

MTA Nyelvtudományi Intézete Nyelvtörténeti Osztály

1995–: tudományos osztályvezető
1994–: tudományos főmunkatárs
1980–1994: tudományos munkatárs
1974–1980: tudományos segédmunkatárs
1970–1973: szerződéses

ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék

2002–: egyetemi docens
1994–2002: kinevezett mellékállású adjunktus
1990–: szerződés

ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék

1981–1984: szerződéses tanársegéd

Egyéb intézmények

külső tanár az Eötvös Collegiumban
az ELTE Doktori Iskola alapító tagja
a PPKE Doktori Iskolájában külső alapító tag

Kutatási tevékenység területei

Történeti nyelvészet, ezen belül mondattan
Leíró nyelvészet, ezen belül mondattan
Középkori kéziratok (kódexek) kritikai kiadása

Oktatási tevékenység

Alapképzésben: szófajtan–alaktani, szószerkezettan–mondattani szemináriumok tartása, illetve speciális kollégium történeti mondattanból
Az ELTE bölcsészinformatikai önálló programjának keretében készülő internetes Érdy-kódex kiadás nyelvtörténeti konzulense.
Posztgraduális képzésben: történeti mondattani kurzusok tartása az ELTE Doktori Iskolájában

Pályázati tevékenység

OTKA 48867; 2000 E Ft; 2005-2008; A középmagyar kor mondattana; témavezető
NKFP 5/142; Nemzeti kulturális örökségünk nyelvi letéteményesei; 10 859 E Ft; 2001–2004; Az Érsekújvári Kódex kiadása; szakmai vezető
OTKA 31752; 2000 E Ft; 2000–2003; A középmagyar kor történeti nyelvtana; témavezető
NKÖM Szellemi Örökség Program 655; 3500 E Ft; 2000–2001; XVI. századi kódexek kiadása; pályázati megbízott
OKTK A.1384/VIII.a; 2000 E Ft; 1998–1999; A Kulcsár-kódex 1539.; témavezető
OTKA 17868; 1600 E Ft; 1995–1999; A magyar nyelv történeti nyelvtana; témavezető

Tudományos tagságok

Magyar Nyelvtudományi Társaság választmánya
MTA Nyelvtudományi Bizottsága
MTA Nyelvtudományi Bizottság Magyar Munkabizottsága

 

Módosítva: 2007.03.20.

 vissza