Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport

 


Nyitólap > Osztályok > Nyelvtech/Alknyelv > Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport > Raátz Judit > Szakmai életrajz

 

Raátz Judit

 

PhD, tudományos munkatárs

Telefon: (36-1) 321-4830/124

Fax: (36-1) 322-9297

E-mail: raatzj[kukac]nytud.hu

Szakterülete: névtan (keresztnevek)

Szakmai életrajz

Végzettség

1981–1986. ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szak

1976–1979. Budapesti Tanítóképző Főiskola orosz–pedagógia szakkollégium

1971–1975. Török Ignác Gimnázium, Gödöllő angol tagozat

Tudományos fokozatok

1997. PhD-fokozat magyar nyelvtudomány, ELTE BTK

1992. ELTE BTK dr. univ. fokozat nyelvtörténetből (minősítése: summa cum laude)


Munkahelyek

2009- MTA Nyelvtudományi Intézet (félállás)

2004  ELTE Bölcsészettudományi Kar Mai Magyar Nyelvi Tanszék

1997–2004 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Magyar nyelvtudományi tanszék,

1992 1997 ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Magyar nyelvtudományi tanszék,

1988–1992. Az ELTE Tanárképző Főiskolai Karának Gödöllői Képzési Helye Magyar nyelvtudományi tanszék

1979–1988. Gödöllőn és Budapesten általános iskolában tanítottam.

1983-tól óraadói és félállások:

2006–2008. SZIE Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Magyar Nyelvi, Irodalmi és Művészeti Nevelési Tanszék

2002–2005. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, kommunikáció tanításának elmélete és gyakorlata

1990–2002. SZIE Tanárképző Intézete, Kommunikáció a 0. évfolyamon, Üzleti levelezés

1984–1990. Gödöllői Agrártudományi Egyetem magyar nyelv oktatása külföldieknek


Nyelvismeret

orosz felsőfokú nyelvvizsga,

angol középfokú nyelvismeret (intézményi vizsga a PhD fokozathoz)


Díjak, kitüntetések

2005. Érdemes tankönyvíró kitüntető díj

2001. A tanárképzésért kitüntető oklevél (ELTE TFK)

1998. Csűry Bálint–emlékérem és -díj

1995. „A TEHETSÉGÉRT” Mozgalom Agrár-felsőoktatási Szervezetének

emléklapja és kitüntetése


Szakmai szervezetekben való részvétel

2008 MANYE

2005 – HUNRA Magyar Olvasástársaság

2005 – Magyar Nyelvtudományi Társaság Névtani Tagozat

2005 – Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat, titkár

2002 – International Council of Onomastic Sciences (ICOS) tagja

2002 – Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport

2000 – Magyar Nyelvtudományi Társaság

1997– Anyanyelvápolók Szövetsége


Megbizatások, tisztségek

2012 Anyanyelvápolók Szövetsége választmányi tag

2005 – Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozat titkára

2000 – Magyar Nyelvtudományi Társaság Csűry-emlékérem és -díj bizottság tagja

2001–2004 Tanszéki OTDK–felelős

1999–2001. OM tankönyvbírálati referens

1995–1999. A kari tanács tagja


Tudományos ösztöndíjak

2003 –2006. Békésy György posztdoktori ösztöndíj (BÖ 145/2003)

1986–1987. MTA Nyelvtudományi Intézet egyéves ösztöndíj, melynek témája Napjaink névanyagának vizsgálata Gödöllő város keresztnévanyagán 1980 és 1986 között.


Oktatói tevékenység

Eddig oktatott tárgyak:

Magyar nyelv külföldieknek, hangtan, jelentéstan, alaktan, szófajtan, anyanyelvi tantárgy-pedagógia, névtan, szövegtan, nyelvművelés, retorika, szociolingvisztika, helyesírás, kommunikációtan, a kommunikáció tanításának módszertana, üzleti kommunikáció, tárgyalástechnika


Egyéb oktatói tevékenység:

- tematikák, tantárgyleírások kidolgozása

- a BA alapszakok és az MA szakindításához szükséges tantárgyi programok, illetve tantárgyi követelmények leírása

- jegyzetek, tankönyvek, E-learninges anyagok készítése

- a hallgatók nyelvészeti TDK munkáinak vezetése: OTDK-án eddig három tanítványom ért el harmadik helyezést, ketten névtanból (1991, 2001), egy módszertanból (1999).

- 2005-től meghívott előadóként részt veszek a névtani doktori iskolában

– 2009-től induló alkalmazott nyelvtudományi doktori iskolában oktató


Szakmai munkásság

  • Az onomasztika területén legfőképpen a személynevek, a névdivat változásait, a névadás, a névváltoztatás indítékait, illetve a mai hazai és külföldi névadási szokásokat, a különleges keresztnevek divatját és a számítógépes csevegőcsatornán használt nevek típusait vizsgálom. Ezekben a témakörökben végzett kutatásaimat folyamatosan publikálom, hazai és nemzetközi konferenciákon előadást tartok belőle. Több névtani témájú doktori védésen opponensként vagy bizottsági tagként vettem részt.

  • Az anyanyelv oktatásának lehetőségei, különös tekintettel a kommunikáció, a szövegértés és alkotás tanításának módszereit vizsgálom. Ezen a területen megjelent két felsőoktatási jegyzetem, illetve több, az alap- és a középfokú oktatásban használatos tankönyvem. Rendszeresen tartok az ország különböző területén tanároknak továbbképzést, módszertani előadást.

  • Részt vettem több kerettanterv, illetve a 2012-es Nat és kerettanterv magyar tantárgyának kidolgozásában.

  • 2004-től a kétszintű érettségi bevezetésétől 2010-ig az elkészült feladatsorok nyelvtani résztét lektoráltam.

  • Több alkalommal dolgoztam az OFI által felkért szakértőként a szövegértés fejlesztésének gyakorlati kidolgozásában, feladatírásban.

1992 óta a Magyartanítás c. folyóirat Ön hányast adna? Majd az Ötlettár és a 2008-ban indult rovatának vezetője, majd a folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

Az Anyanyelv-pedagógia c. internetes folyóirat Tanulmányok rovatának a vezetése (2008-2010).