Szabályos-e a nagy számok tagolása pontokkal?

Ha a számokat számjeggyel írjuk, az öt- vagy ennél többjegyű számok írásában a számjegyeket a hátulról számított szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk, úgy, hogy az egyes csoportokat helyközzel választjuk el egymástól. A közzel való tagolás a könnyebb áttekinthetőséget is szolgálja, a számok ilyetén elválasztása tehát a befogadást könnyíti meg. Például: 3 333 333 (hárommillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom).

Az utóbbi időben más minták, szokások hatására szakmai szövegekben, de kézírásban is terjedőben van a közök helyettesítése pontokkal: 3.333.333 (hárommillió-háromszázharmincháromezer-háromszázharminchárom). Ez a tény önmagában természetesen nem helyteleníthető, mivel az íráskép így is az értelmezést, a megértést segíti. Használatát mégsem javasoljuk, mert nincs összhangban az ide vonatkozó általános hagyománnyal, sem a helyesírási szabályzattal, sem a tankönyvek, szabványok gyakorlatával.