Mikor kell nagykötőjel?

A szavak és a szórészek közti írásjel a kötőjel és a „fiatalabb”, kevésbé ismert nagykötőjel. A szavak tagolásában írásjelként igen gyakran kötőjelet, „sima”, ”rendes”, „egyszerű” kötőjelet, „kiskötőjelet” használunk. Például olyankor, amikor három azonos mássalhangzó kerül egymás mellé: itt-tartózkodás, Kiss-sel, dzsessz-szerű; szóismétlésekben: meg-megáll; ikerszókban: csihi-puhi; összetételekben: melegétel-utalvány, Oscar-díjas; számok tagolásakor: hárommillió-kétszázkilencvenezer-nyolcszázhuszonöt; földrajzi nevekben: Kál-Kápolna; kettős családnevekben: Rippl-Rónai; az -e kérdő partikula kapcsolásakor: Tudod-e?

A másik kötőjel a nem állandósult, inkább alkalmi kapcsolatokat érzékeltető, ún. nagykötőjel. Körülötte meglehetősen sok a bizonytalanság az írásgyakorlatban. Ennek oka bizonyára ezen írásjel viszonylagos újszerűsége: az akadémiai helyesírási szabályzatnak is csak az 1954. évi kiadása foglalkozott vele először. A jelenleg érvényben lévő kiadású szabályzat (AkH.11.) és a mai helyesírási kézikönyvek ugyanakkor már részletesen bemutatják a nagykötőjel használatának szabályait. Ezek négy nagyobb csoportban összefoglalva a következők:

A nagykötőjeles kapcsolatok kifejezhetnek egyszerű kapcsolatos (’és’ jelentésű) viszonyt is: német–magyar szótár; ének-zene–matematika szak. (Ez utóbbi példa azt is mutatja, hogy a kiskötőjel állandósult, a nagykötőjel pedig alkalmi összetételt jelöl.)

Egyéb tulajdonnevekben az alkalmi kapcsolódást jelzi a nagykötőjel, a szerkezet a közt névutós szerkezetnek felel meg: Újpest–Ferencváros-rangadó; Pécs–Budapest-buszjárat.

Miként azt is, hogy szakmai szövegekben fogalmak viszonyát jelölő közszói kapcsolatokban is nagykötőjel szerepel: alany–állítmányi viszony.

Formailag a nagykötőjel mindig tapad a megelőző szó utolsó és a következő szó első betűjéhez vagy számjegyéhez. (Kivétel az olyan eset, amikor szóközt tartalmazó tagok kapcsolódnak össze. Ilyenkor a nagykötőjel elé és után célszerű keskeny szóközt tenni: f. év 5. hó – f. év 10. hó.)