Igaz-e, hogy ha valaki a mutatkozik  szót használja, akkor ez részéről bizonytalanságot fejez ki a mondatban megfogalmazott tényre vonatkozóan?


A mutatkozik szó mai jelentése értelmező szótáraink alapján a következő:

1. Láttatja magát, megjelenik valahol; valamilyennek látszik. Okosnak mutatkozik.

2. Láthatóvá, észlelehetővé válik. Eltérés mutatkozik valahol.

3. Előre látszik, ígérkezik: Jó idő mutatkozik.

 

A fenti jelentésekből a kérdéses mutatkozik leginkább a ’valamilyennek látszik’ jelentésnek felel meg: A sérülés balesetből eredőnek mutatkozik (látszik). Hogy ez mennyire perdöntő, bizonyító értékű állítás például egy autó esetében, az már nem normatív nyelvhasználati kérdés. A tényállást további (nem nyelvészeti) eljárással lehet megállapítani