A  melyiktek szó helyes-e, szabályosan használható-e manapság?

A mely, melyik kérdő névmás érintett személyjeles alakjai közül hagyományosan a melyikőtök a normatív, vagyis a köznyelvben szokásos forma (ÉKsz. 2003). A melyiktek ehhez képest regionális, (kissé) népies, természetesen helyes és szabályos alakváltozat.  A melyikőtök mellett a melyiktek is megtalálható a Nyelvművelő kéziszótárban (NyKsz. 2005), amelyben a melyik(e)tek és a melyikőtök mint vagylagos alakváltozatok szerepelnek. Az előfordulások, változatok adatolásához segítséget nyújtó adatbázisok ugyancsak tartalmazzák a melyiktek formát (is): a Nyelvtudományi Intézetben készülő Nagyszótár (http://www.nytud.hu/hhc) anyagában például szövegkörnyezettel együtt 19. és 20. századi szépirodalmi nyelvi rétegekből találunk adatokat, köztük: - No, legények, melyiktek kit szeret jobban közülünk? (Mikszáth). Azon tanácskoztok, melyiktek a gázoló (Polgár András). A Magyar Nemzeti Szövegtár (http://corpus.nytud.hu/mnsz) ugyancsak megerősíti a melyiktek szépirodalmi adatolását Tersánszky Józsi Jenő, Németh László és Nádas Péter szövegrészleteivel.