Egybe vagy kötőjellel írjuk azt, hogy huszonötezren?

A szabályos írásmód ebben az esetben - kerek ezres számról lévén szó - az egybeírás.

Egyébként pedig a tágabb körű szabály a következő: ha a tőszámneveket betűvel írjuk, kétezerig minden szám nevét egybeírjuk, ezen felül csak a kerek ezreseket (huszonötezer) és a milliósokat (például ötvennyolcmillió). Kétezren felül az összetett számnevet a hátulról számolt szokásos hármas számcsoportok szerint tagoljuk, és a csoportok közé kötőjelet teszünk. Tehát például tizenötezer, huszonkétezer, de tizenötezer-háromszáz, tizenötezer-háromszáztizennyolc stb. (Vö. AkH. 11. 289.)


Ilyen és hasonló kérdésekkel bátran keresse fel a helyesiras.mta.hu tanácsadó portál Számok eszközét: 25000, 15300, 15318.