A hírközlemény szó szokásos-e a magyar nyelvhasználatban?

 

Hagyományosan nem szokásos a hírközlemény összetétel használata, sem normatív (köz)nyelvi szóként, sem műfajjelölő szakszóként. Az egynyelvű magyar – értelmező, helyesírási, történeti stb. – szótárak (még) nem tartalmazák. Létezik hír, közlemény, hírközlés, hírközlő, hírközlő műfaj stb., de a hírközlemény összetétel legalábbis a sztenderdben nem használatos. Természetesen van hír, van közlemény, a további megkülönböztetés jelzőkkel vagy más szerkezetes kifejezésekkel szokásos. Például: sajtóhír, sajtóközlemény, hivatalos közlemény, kiadott hír, közleményként kiadott tájékoztatás stb.

Újabb sajtónyelvi vagy médianyelvi használatban viszont egyre gyakoribb a hírközlemény, internetes fórumokon, on-line szótárakban rendszeresen szerepel. Feltehetően az angol news bulletin szó szerinti fordításaként jelent meg. Szakszóként való használatát bizonyára meg is tudják indokolni az adott szakterületeken, de a köznyelvben inkább pontoskodásnak (fontoskodásnak) tűnik. Valójában (egyelőre még) nem jelent mást, mint a közleményként kiadott hír vagy a közlemény értékű hír.