A felügyelőbiztos szót egyben használjuk, de milyen szabály alapján írjuk egybe?

Az AkH. (11. kiadás) 112. pontja alapján írhatjuk egybe. Eszerint az -ó, -ő képzős igenevet, ha alkalmi minőségjelző, általában különírjuk jelzett szavától: fájó boka, parancsoló beszédmód, játszó gyermek; különösen akkor, ha a kapcsolat valamelyik vagy mindkét tagja összetett szó, például növényvédő szer, összekötő híd. Ha viszont - ugyanezen pont értelmében -  az igenévi jelzős kapcsolatok tagjai jelentés tekintetében összeforrtak (ilyenkor az igenév nem folyamatot, hanem valamire való képességet fejez ki), illetőleg a jelzett szó az igenévben kifejezett cselekvésnek valamilyen határozója, a két egyszerű (nem összetett) szót egybeírjuk: ivóvíz, evezőlapát, szerkesztőbizottság.  Így tehát felügyelőbiztos, de ha a folyamat alkalmiságát akarjuk kifejezni, akkor különírjuk: a munkát felügyelő biztos jól végzi a dolgát.