Nyelvtani szempontból helyes-e az el kell menjek?

Egyre gyakrabban hallom az alábbi kifejezéseket: el kell menjek; meg kell tegyem; kell vegyek tejet stb. Szerintem a helyes változat így lenne: el kell, hogy menjek vagy  el kell mennem; meg kell tennem vagy meg kell, hogy tegyem; tejet kell vennem. Nyelvtani szempontból melyik a helyes változat és miért?

Az úgynevezett nem sztenderd, nem köznyelvi változatok sokak számára „helytelenek, idegesítők, zavarók”. Különösen igaz ez a nyelvjárási vagy a nyelvjárásokon is átnyúló regionális, területi alakváltozatokra, a köznyelvben szokatlan formákra, amilyen például az el kell menjek szerkezet is. A kell utáni alanyi szerkezetnek különféle kifejezésmódjai vannak a magyar nyelvhasználatban, a mai beszélt nyelvben. A kell ige és a birtokos személyjeles főnévi igenév alkotta szerkezetnek a szokásos, köznyelvi, hagyományos alakja az el kell mennem.  Az el kell menjek, meg kell tegyem, kell vegyek tejet típust nem tekintjük általános köznyelvi forma szerinti, normatív változatnak, hanem nagy területeken használatos regionális beszélt nyelvi változatnak. Ez, az irodalmi nyelvben is egyébként gyakori használat egyes keleti és erdélyi nyelvjárások helyi köznyelvében természetes és szokásos, normatív beszélt és írott nyelvi forma. A kérdéses mondatok tehát semmiképpen sem helytelenek, csupán arról van szó, hogy a sztenderd felől nézve nem normatívak, hogy a köznyelvi szótárakban, grammatikákban rögzített normatív változattól eltérők.