Miért más az egész napos (belépőjegy) és a félnapos (belépőjegy) írása?

Ha két különírt szóból álló minőségjelzős kapcsolat - például egész nap, jobb part, kék szem - második tagjához -s (-i, -ú,-ű stb.) képző járul, a különírást megtartjuk: egész napos, jobb parti, kék szemű, nagy erejű (AkH. 108.) A fél és a sok, több számnevek esetében azonban, vagyis számnév és melléknév kapcsolódásakor más logikai elv és szabálypont érvényesül. Ez pedig a számnévnek és az -s (-i, -ú, -ű stb.) képzős melléknévnek a kapcsolatára vonatkozó (AkH. 119.), amely egybeírást ír elő olyankor, ha az összetétel egyik tagja sem összetett szó: félnapos, ötágú, ötfőnyi, sokéves, többhavi. Ha az összetétel egyik vagy másik tagja (vagy mindkettő) összetett szó, a számnévi tagot különírjuk a melléknévi tagtól: negyvennyolc órás, tizenegy emeletes stb.