Nyitólap > Osztályok > Lexikológiai és Lexikográfiai Osztály > Válogatott bibliográfia

 

 

 

A magyar nyelv nagyszótárának válogatott bibliográfiája

 

Csengery Kinga–Ittzés Nóra (szerk.): Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002. 157 p.

Csengery Kinga: Az elektronikus korpusz. In: Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 18–19.

Elekfi László: Nagyszótári tervek és lehetőségek I–II. Magyar Nyelv 93 (1997): 183–199, 296–311.

Elekfi László: Melléklet a „Nagyszótári tervek és lehetőségek” című közleményhez. Magyar Nyelv 94 (1998): 235–253.

Elekfi László: Nagyszótári tervek és lehetőségek III. Magyar Nyelv 94 (1998): 374–378.

Elekfi László: Mit tartalmaz a „Szókincsünk nyelvtani alakrendszere” című gyűjtemény? Magyar Nyelv 93 (1997): 63–68.

Elekfi László: A Magyar ragozási szótár és „Szókincsünk nyelvtani alakrendszere”. Magyar Nyelvőr 121 (1997): 213–221.

Elekfi László: Eltérő toldalékokban mutatkozó jelentéskülönbségek. Magyar Nyelvőr 122 (1998): 305–317.

Elekfi László: Semantic differences of sufficial alternates in Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 47 (2000): 145–177.

Elekfi László: Homonimák felismerése toldalékos alakok alapján Magyar Nyelvőr 124 (2000): 146–163.

Gerstner Károly: Cédulák és fájlok – A Magyar akadémiai nagyszótár alapjairól. In: Kiefer Ferenc–Gósy Mária (szerk.): Helyzetkép a magyar nyelvtudományról. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2000. 35-43.

Gerstner Károly: A magyar nyelv nagyszótárának áttekintő története. In: Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 10–17.

Ittzés Nóra: Az Akadémiai nagyszótár szerkesztési szabályzata. In: Csengery Kinga–Ittzés Nóra (szerk.): Mutatványok az Akadémiai nagyszótárból. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2002. 11–98.

Ittzés Nóra: Tájékoztató a szótár szerkesztési elveiről, szerkezetéről és használatának módjáról. In: Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 23–50.

Ittzés Nóra: A magyar nyelv nagyszótára. In: Fábián Zsuzsanna (szerk.): Szótárírás és szótárírók. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009. 65–80.

Kiss Lajos–Pajzs Júlia: A magyar irodalmi és köznyelv nagyszótára (1533–1990). Magyar Nyelv 85 (1989): 129–136.

B. Lőrinczy Éva–Gerstner Károly: Lehet-e végre a magyar nyelvnek nagyszótára? Magyar Tudomány 43/3 (1998): 261–271.

Pajzs, Júlia: Creating a Historical Dictionary of Hungarian with the Aid of Computer. In: Tamás Magay–Judit Zigány (eds.): BUDALEX  ’88 Proceedings. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. 559–563.

Pajzs, Júlia: Réalisation assistée par ordinateur de grands dictionnaires français et hongrois. Cahiers d’études hongroises 3 (1991): 47–54.

Pajzs, Júlia: Synthesis of results about analysis of corpora in Hungarian. Linguisticae Investigationes 21 (1997): 349–365.

Pajzs, Júlia: Making Historical Dictionaries by Computer. In: Ulrich Heid et al. (eds.): Proceedings of the Ninth EURALEX International Congress. Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung–Universität Stuttgart, Stuttgart, 2000. 249–259

Pajzs, Júlia–Gabriella Kiss: An attempt to develop a lemmatiser for the Historical Corpus of Hungarian. In: Paul Rayson et al. (eds.): Proceedings of the Corpus Linguistics 2001 Conference. University of Lancaster, Lancaster, 2001. 443–451.

Pajzs Júlia–Mártonfi Attila: A magyar nyelv nagyszótárának számítógépes vonatkozásai. In: Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 20–22.

Szabó Tamás Péter: Tájékoztató a forrás- és a névjegyzékek használatához. In: Ittzés Nóra (főszerk.): A magyar nyelv nagyszótára 1. Segédletek. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, 2006. 53–64.

Ittzés Nóra: Szófaji kérdések A magyar nyelv nagyszótárában. In Benő Attila–Fazakas Emese–Szilágyi N. Sándor (szerk.): Nyelvek és nyelvváltozatok. Köszöntő kötet Péntek János tiszteletére. Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége Kiadó, Kolozsvár, 2007, 371–379.

Gerstner Károly: Das Großwörterbuch des Ungarischen – Tradition und Innovation. (6. Arbeitstreffen deutschsprachiger Akademiewörterbücher. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 02–05. 09. 2009, Berlin. 17 S.).

Gerstner, Károly: Die Rolle des Großwörterbuches des Ungarischen in der ungarischen Kulturgeschichte. In Csúcs Sándor et al. (szerk.): Congressus XI. Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars VI. Piliscsaba, 2010. 08. 09–14. Reguly Társaság, Piliscsaba, 2011. 21–28.

Ittzés Nóra: A magyar nyelv nagyszótárának helye a magyar és a nemzetközi lexikográfiában Pintér Tibor–Pődör Dóra–P. Márkus Katalin (szerk.): Szavak pásztora: Írások Magay Tamás tiszteletére. Szeged: Grimm Könyvkiadó, 2012. pp. 207–221. (ISBN:978-963-9954-67-0)

Ittzés Nóra: The Comprehensive Dictionary of Hungarian. In: Fábián, Zs (ed.) Hungarian Lexicography II. Monolingual and Special Dictionaries. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012. pp. 31–43. (Lexikográfiai füzetek; 6.) (ISBN 978-963-05-9286-4)

 

 

 

Módosítva: 2016.04.27.

 

 vissza