Nyitólap > Osztályok > Szótári Osztály > Lipp Veronika > Publikációk listája

 

 

Lipp Veronika publikációinak listája

 

 

Lipp Veronika: Belnay György Alajos latin nyelvű magyar historia litterariája. In Csörsz Rumen István et al. (szerk.): Historia litteraria a XVIII. században. Universitas Kiadó, Bp., 2006. (Irodalomtudomány és kritika), 162–174.

A magyar nyelv nagyszótára, I–II, MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp., 2006. (bibliográfia, szócikkek)

Lipp Veronika, Trenka Mihály kéziratos literatúratörténeti vázlata. In Csörsz Rumen István, Hegedűs Béla et al. (szerk.): Margonauták. Írások Margócsy István 60. születésnapjára. Bp., 2009, 110–114.

Lipp Veronika: Belnay György Alajos A lantos költemények legfőbb nemének, a dalnak rövid megtekéntése. In Tüskés Gábor (szerk.): Magyar gondolkodók 18. század Bölcsészettudományok I. Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2010, 606­-615, 985-988. [szöveggondozás, életrajz, jegyzetek]

Lipp Veronika: Belnay György Alajos A magyarországi irodalom és szép tudományok története. In Tüskés Gábor (szerk.): Magyar gondolkodók 18. század Bölcsészettudományok I. Kortárs Könyvkiadó, Budapest, 2010, 991-999. [jegyzetek]

A magyar nyelv nagyszótára, III–IV, MTA Nyelvtudományi Intézet, Bp., 2010. (szócikkek)

Lipp Veronika: Egy ismeretlen műfajelméleti értekezés 1791-ből (Belnay György Alajos A’ Lantos Kőltemények’ Leg-főbb Nemének, a’ Dalnak rővid meg-tekéntése).  Irodalomtörténeti Közlemények, 115 (2011), 429–482.

 

 

Nyelvi szerkesztés:

A vidék forradalma, I, szerk. Szakolczai Attila, Á. Varga László, 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2003.

A vidék forradalma, II, szerk. Szakolczai Attila, 1956-os Intézet–Budapest Főváros Levéltára, Bp., 2006.

A győri vagongyár munkástanácsa. Dokumentumok, szerk., vál. Szakolczai Attila, Győr, 2007. (Győri tanulmányok, 29).

 

 

 

 

Módosítva: 2016.09.20.

 vissza