MTA Nyelvtudományi Intézet

  Nyelvtechnológiai Kutatócsoport


[English version]

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály > Nyelvtechnológiai Kutatócsoport > Munkatársak > Vadász Noémi

Vadász Noémi

tudományos segédmunkatárs

Telefon: +36 (1) 342-9372
Fax: +36 (1) 322-9297
E-mail: vadasz.noemi[kukac]nytud.mta.hu

Kutatási területek

 • számítógépes nyelvészet
 • korpuszépítés és -annotáció
 • koreferenciafeloldás

Szakmai életrajz

Munkahely és beosztás

tudományos segédmunkatárs MTA Nyelvtudományi Intézet

Tanulmányok

2018 abszolutórium, PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola
2016 digitális bölcsészet mesterszak, számítógépes nyelvészet szakirány, PPKE-BTK
2015 elméleti nyelvészet mesterszak, PPKE-BTK
2013 magyar alapszak, magyar nyelv és kultúra szakirány, PTE-BTK

Szakmai tevékenység

2018- tudományos segédmunkatárs, MTA-NyTI, Nyelvtechnológiai Kutatócsoport
2017 hallgató, MTA-TTK, Társadalom és Kulturális Pszichológiai Kutatócsoport
2015-2018 tudományos segédmunkatárs, MTA-PPKE, Magyar Nyelvtechnológiai Kutatócsoport
2015-2017 tudományos segédmunkatárs, MTA-NYTI, Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoport
2013 hallgató, PTE, ReALIS Kutatócsoport
2013 hallgató, PTE, Átfogó Magyar Nyelvtan Kutatócsoport

Nyelvtudás

angol felsőfok

Publikációk

    2019
    • Vadász Noémi, Simon Eszter.
     Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2019. pp. 99-112.
    • Indig Balázs, Sass Bálint, Simon Eszter, Mittelholcz Iván, Kundráth Péter, Vadász Noémi.
     Berend Gábor, Gosztolya Gábor, Vincze Veronika (szerk.): XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2019). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2019. pp. 235-247.
    2018
    • Fellegi Zsófia, Vadász Noémi.
     Digitálisbölcsészet-oktatás Magyarországon.
     L. Varga Péter, Molnár Gábor Tamás, Palkó Gábor (szerk.) Digitális (szöveg)kultúrák a bölcsészképzésben. Budapest, Magyarország : Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, (2018) pp. 168-180.
    • Noémi Vadász, Eszter Simon.
     NORMO: An Automatic Normalization Tool for Middle Hungarian.
     Andrew U Frank, Christine Ivanovic, Francesco Mambrini, Marco Passarotti, Caroline Sporleder (szerk.): Proceedings of the Second Workshop on Corpus-based Research in the Humanities (CRH-2). Wien: Gerastree, Dept. of Geoinformation, 2018. pp. 227-236.
    • Vadász Noémi, Simon Eszter.
     Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 135-145.
    • Vadász Noémi, Kalivoda Ágnes, Indig Balázs.
     Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 3-15.
    • Ligeti-Nagy Noémi, Vadász Noémi, Dömötör Andrea, Indig Balázs.
     Vincze Veronika (szerk.): XIV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2018). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2018. pp. 25-37.
    • Ágnes Kalivoda, Noémi Vadász, Balázs Indig.
     Manócska: A Unified Verb Frame Database for Hungarian.
     Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala (szerk.): Text, Speech,and Dialogue: 21st International Conference, (TSD 2018). Cham, Springer, 2018. pp. 135-143.
    • Vadász Noémi, Indig Balázs.
     A birtokos esete az ablakkal.
     Scheibl György (szerk.) LingDok: Nyelvész-doktoranduszok dolgozatai 17. SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola, Szeged. 2018. pp. 85-99.
    2017
    • Vadász Noémi, Kalivoda Ágnes, Indig Balázs.
     Ablak által világosan - az igekötők és az infinitívuszi vonzatok segítségével.
     Vincze Veronika (szerk.) XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2017). Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézet. 2017. pp. 3-12.
    • Vadász Noémi. Anaforafeloldás menet közben -- névmások egy pszicholingvisztikailagmotivált elemzőben.
     Ludányi Zsófia (szerk.) Doktoranduszok tanulmányai az alkalmazott nyelvészet köréből. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézet, pp. 192-205.
    • Vadász Noémi.
     Beszámoló a XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferenciáról.
     In: Dróth Júlia (szerk.) Modern Nyelvoktatás. 2-3. Budapest, Tinta Könyvkiadó, 2017. pp. 137-139.
    2016
    • Turi Gergő, Vadász Noémi (szerk.)
     A Nyelvtudományi Doktori Iskola tanulmányai.
     Studia Varia Tanulmánykötet. PPKE BTK, Budapest. 2016. 87-258.
    • Balázs Indig, Noémi Vadász.
     Window in Human Parsing -- How Far Can a Preverb Go?
     Marko, Tadić and Bekavac, Božo (szerk.) Proceedings of the Tenth International Con-ference on Natural Language Processing (HrTAL2016). Elfogadva, megjelenés alatt.
    • Balázs Indig, Noémi Vadász, Ágnes Kalivoda.
     Decreasing Entropy: How Wide to Open the Window?
     Carlos Martín-Vide, Takaaki Mizuki and Miguel A. Vega-Rodríguez (szerk.) Theory and Practice of Natural Computing: 5th International Conference (TPNC 2016). Cham, Springer International Publishing, 2016. pp. 137-148.
    • Prószéky Gábor, Indig Balázs, Vadász Noémi.
     Performanciaalapú elemző magyar szövegek számítógépes megértéséhez.
     In: Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!": Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet, 2016. pp. 223-232.
    2014
    • Gábor Alberti, Noémi Vadász, Judit Kleiber.
     Ideal and Deviant Interlocutors in a Formal Interpretation System.
     Andrzej Zuczkowski, Ramona Bongelli, Ilaria Riccioni, Carla Canestrari (szerk.) Communicating Certainty and Uncertainty in Medical, Supportive and Scientific Contexts. Benjamins Dialogue Studies Series 25. Amsterdam: Benjamins, 2014. pp. 59-78.
    2013
    • Noémi Vadász, Gábor Alberti, Judit Kleiber.
     The Matrix of Beliefs, Desires and Intentions -- Sentence by Sentence.
     In: International Journal of Computational Linguistics and Applications 4:(1), 2013. pp. 95-110.
    • Alberti Gábor, Károly Márton, Kilián Imre, Kleiber Judit, Vadász Noémi.
     Az igazság pillanata -- avagy a ReALIS alfa horgonyzó függvénye.
     Vincze Veronika és Tanács Attila (szerk.) IX. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY 2013) Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2013. pp. 236-250.
    2012
    • Vadász Noémi.
     A beálló melléknévi igenév problémái.
     Akikre büszkék vagyunk. Válogatás a Fiatal bölcsészek a tudományért intézményközi TDK konferencián bemutatott dolgozatokból. Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Bölcsészettudományi Kar, 2012. pp. 234-242.
     
      vissza  
    NyitólapOsztályokNyelvtech/AlknyelvNyelvtechnológiaMunkatársak
    Váradi TamásArató VeraDodé RékaFerenczi ZsanettHéja Enikő Jelencsik-Mátyus KingaKalivoda ÁgnesLudányi ZsófiaMakrai MártonMittelholcz IvánSass BálintSimon EszterVadász Noémi