Nyitólap > Osztályok > Fonetikai Osztály > Gyarmathy Dorottya > Publikációk listája

 

 

Gyarmathy Dorottya publikációinak listája

 

Tanulmányok

Gyarmathy Dorottya (2007): A beszédpercepciós és beszédprodukciós folyamat összefüggései a megakadásjelenségek tükrében, In: MANYE XVI. Tanulmánykötet Vol. 3/2., szerk.: Heltai Pál, Szent István Egyetemi Kiadó, 449-455.

Gyarmathy Dorottya (2007): Az alkohol hatása a spontán beszédprodukcióra, In: Beszédkutatás 2007. Szerk: Gósy Mária. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 108-121.

Gyarmathy Dorottya (2008): Hogyan hat az alkohol a spontán beszédre? In: Félúton 3 Konferenciakötet

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya (2008): A nyelvhasználati változás egy jelensége, Magyar Nyelvőr 132. évfolyam 2008/2.

Gyarmathy Dorottya (2008): Fantomhangok a magyar spontán beszédben.Beszédkutatás 2008. MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 67-77.

Gyarmathy Dorottya (2008): Különböző zajok hatása a beszédprodukcióra. Alkalmazott Nyelvtudomány VIII. évfolyam 1-2. szám. 2008.135-147.

Gyarmathy Dorottya – Gósy Mária – Horváth Viktória (2009): A rejtett és a felszíni önmonitorozás temporális jellemzői. In: Keszler Borbála, Balázs Géza (szerk.) Diskurzus a grammatikában, grammatika a diskurzusban tanulmánykötet. Tinta Kiadó, Budapest 46-56.

Gyarmathy Dorottya (2009): A beszélő bizonytalanságának jelzései: ismétlések és újraindítások. Beszédkutatás 2009. 196-216.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória (2009): A beszéd természetességéről alkalmazott fonetikai szempontból. Beszédkutatás 2009. 170-181.

Gyarmathy Dorottya (2009): Megakadásjelenségek: A beszélő és a hallgató stratégiái. XI. Balatonalmádi Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem Tanulmánykötete (megjelenés alatt)

Gyarmathy Dorottya (2009): A beszédellenőrzés működése alkoholos állapotban. Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. Az MTA Modern Filológiai Társasága tudományos konferenciájának előadásai. Budapest, 2009. június 24-25. (megjelenés alatt)

Horváth Viktória – Gyarmathy Dorottya (2009): A beszédhallás szerepe a beszédhang-differenciálásban. Gyógypedagógiai Szemle (megjelenés alatt)

Gyarmathy Dorottya 2010. Megakadásjelenségek: A beszélő és a hallgató stratégiái. In Navracsics Judit (szerk.): Nyelv, beszéd, írás. Pszicholingvisztikai tanulmányok I. 74–82

Gyarmathy Dorottya 2010. A beszédellenőrzés működése alkoholos állapotban. In Bárdosi Vilmos (szerk.): Világkép a nyelvben és a nyelvhasználatban. 125–135.

Gyarmathy Dorottya 2010. A spontán beszéd időzítési zavara: a perszeveráció. Beszédkutatás 2010. 139–159.

Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória 2010. A beszédhallás szerepe a beszédhang-differenciálásban. Gyógypedagógiai Szemle 2010/2. 126–136.

Beke András – Gyarmathy Dorottya 2010. Zöngétlen résmássalhangzók akusztikai szerkezete. Beszédkutatás 2010. 57–76.

Horváth Viktória – Gyarmathy Dorottya 2010. „A lónak is négy nyelve van, mégis megbotlik” a mentális lexikon útvesztői. Beszédkutatás 2010. 171–183.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya 2011: A beszédtervezés atipikus kontrollja. In Navracsics Judit – Lengyel Zsolt (szerk.): Lexikai folyamatok egy- és kétnyelvű közegben. Pszicholingvisztikai tanulmányok II. 36–49.

Gyarmathy Dorottya – Neuberger Tilda 2011. A BEA adatbázis alkalmazásfüggő lejegyzései. Beszédkutatás 2011. 109–121.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya 2011. A lateralizáció tipikus és atipikus nyelvfejlődésben. Alkalmazott Nyelvtudomány. 65–89.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória 2011. Improper activation and monitoring failures in speech planning. GOVOR

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória 2012. Improper activation and monitoring failures in speech planning. Govor / Speech, 29 (1), 3–22.

Gyarmathy Dorottya 2012. Az agyi monitorozás módosulása zajhatásra. In Navracsics Judit – Szabó Dávid (szerk.): Mentális folyamatok a nyelvi feldolgozásban. Pszicholingvisztikai tanulmányok III. 170–181.

Beke András– Gyarmathy Dorottya 2012. Az ismétlések automatikus osztályozása spontán beszédben. Beszédkutatás 2012. 186–200.

Gyarmathy Dorottya 2012. Rejtett és felszíni monitorozás a spontán beszédben. In Bárdosi Vilmos (szerk.): A szótól a szövegig (konferenciakötet). 99–109.

Gyarmathy, Dorottya 2012. Strategies of disfluency repairs in spontaneous speech. The Phonetician. 2011–I/II (103/104) 88–96.

Könyvfejezet

Gyarmathy Dorottya 2012. Kétarcú újraindítás. in Markó Alexandra (szerk.): Beszédtudomány. ELTE Bölcsészettudományi Kar, MTA Nyelvtudományi Intézet. 50–67.

Gyarmathy Dorottya 2012. Az izé funkciófüggő realizációi. In Gósy Mária (szerk). Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 178–195.

Horváth Viktória – Gyarmathy Dorottya 2012. Téves kezdések magyarázó elvei a spontán beszédben. In Gósy Mária (szerk). Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 138–154.

Gósy Mária – Gyarmathy Dorottya – Horváth Viktória – Gráczi Tekla Etelka – Beke András – Neuberger Tilda – Nikléczy Péter 2012. BEA: Beszélt nyelvi adatbázis. In Gósy Mária (szerk). Beszéd, adatbázis, kutatások. Akadémiai Kiadó, Budapest. 9–25.

Ismertetések

Gyarmathy Dorottya (2008): Gósy Mária (szerk.): Beszédészlelési és beszédmegértési zavarok az anyanyelv-elsajátításban (könyvismertetés). Magyar Nyelvőr 132. évfolyam 2008/1. 116-117.

Gráczi Tekla Etelka, Gyarmathy Dorottya (2008): Peter Haase (szerk.): Schreiben und Lesen sicher lehren und lernen. Voraussetzungen, Risikofaktoren und Hilfen bei Schwierigkeiten (könyvismertetés).Anyanyelv-pedagógia 2008. 4. szám

Szerkesztés

A Beszédkutatás 2007, 2008 és 2009 kötetekben megjelent "nyelvbotlás-korpusz" szerkesztése.

A Beszédkutatás 2007, a Beszédkutatás 2008, a Beszédkutatás2009, a Beszédkutatás2010 és a Beszédkutatás 2011 című kötetekben megjelent "Nyelvbotlás-korpusz" szerkesztése.

 

Módosítva: 2013.05.05.

 

 vissza