Nyitólap > Osztályok > Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály > Finnugor Kutatócsoport > Sipos Mária > Szakmai életrajz

 

 

Szakmai életrajz

 

 

Kutatási területek

·               obugrisztika

·               szemantika

·               lexikológia

·               etimológia

·               nyelvi kontaktusok

 

Munkahely és beosztás

2011–              tudományos főmunkatárs, MTA, Nyelvtudományi Intézet

1997–  2011    tudományos munkatárs, MTA, Nyelvtudományi Intézet

1991–1997      tudományos segédmunkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet

 

Tanulmányok, Fokozatok

2004                PhD Lexikális innovációk az obi-ugor alapnyelvben

1997–2004      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

                        Uráli nyelvészet (PhD)

1983–1991      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

                        Finnugor szak (MA)

1983–1991      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

                        Angol szak (MA)

1983–1990      Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

                        Magyar nyelv és irodalom szak (MA)

 

Ösztöndíjak, cseregyakorlatok

1989/06–07     Mordóvia, Szaranszk, Cseregyakorlat (ELTE BTK–Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem)

1988–1989      Helsinki, finn nyelv és kultúra tanulmányozása

1988/06–07     Izsevszk, Udmurtia, Cseregyakorlat (ELTE BTK–Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem)

1987/06–07     Mari Köztársaság, Joskar-Ola, Cseregyakorlat (ELTE BTK–Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem)

1986                Karjala, Petroszkoj (Petrozavodszk), Cseregyakorlat (ELTE BTK–Lomonoszov Egyetem)

 

Oktatói tevékenység

2001–2008      PPKE BTK, Magyar és Finnugor tszk

1996–1999      ELTE BTK, Magyar tszk

1993–1995      PPKE BTK, Magyar és Finnugor tszk

1991–1995      ELTE BTK, Magyar tszk

Oktatott tárgyak: A magyar nyelv finnugor alapjai (szeminárium), Finnugor népek és nyelvek (szeminárium), Nyelvi kontaktusok (szeminárium), Osztják nyelv (kezdő és haladó; szeminárium)

 

Részvétel hazai és nemzetközi projektekben

2017–2021      NKFI 125206 Uráli nyelvek névszói szerkezetei

2011–2014      INNET: Innovative Networking in Infrastructure for Endangered Languages

                        FP7-284415 nemzetközi pályázat (vezető: Váradi Tamás)

2010–2014      OTKA K 81189 Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből c. pályázat (vezető: Dömötör Adrienne)

2009–2012      OTKA NN 79666: Ob-Ugric languages: conceptual structures, lexicon,   constructions, categories – An innovative approach to creating descriptive resources for Khanty and Mansi. EUROCORES - EuroBabel (nemzetközi projektum) (konzorciumvezető: Elena Skribnik)

2010                NKA 2513/136: Uralonet internetes etimológiai adatbázis közzététele, (pályázati összekötő)

2008–2010      OTKA 71707: Obi-ugor morfológiai elemzők és korpuszok, (vezető: Fejes László)

1994–1997      OTKA Az obi-ugor nyelvek hangtörténeti, morfonológiai és dialektológiai kutatása, (vezető: Bakró-Nagy Marianne)

1991–1994      OTKA Az Uralisches Etymologisches Wörterbuch (UEW) adatbázissá alakítására (1993–1994: megbízott témavezető) (vezető: Csúcs Sándor)

 

Egyéb szakmai tevékenység

 

Szerkesztői munka

A Budapesti Uráli Műhely (BUM) c. konferenciasorozat köteteinek szerkesztése

A Schmidt Éva Könyvtár c. sorozat (MTA NytI) szerkesztése

2006   Obi-ugorok a 21. században (CD). MTA Nyelvtudományi Intézet

 

Tudományos közélet, tudományszervezés, bizottsági munka

2011–2013   MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos titkár

 

Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag

MTA Nyelvtudományi Bizottság Uráli Nyelvészeti Munkabizottsága, tag (2011–2017: elnök, 2005–2011: titkár)

Reguly Társaság, választmányi tag

 

Schmidt Éva hagyatékának gondozása

A Zsirai Miklós Emlékszoba gondozása

 

Konferenciák

2017

A szinjai hanti tăχa 'hely' funkciói. Újdonságok a szemantikai és pragmatikai kutatásokban. April 28, Szeged.

Folklór, nyelvészet, szövegkiadás – egy kis nyelv példája. Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet III. 16-17 Nov, Budapest.

2016

(Gugán Katalinnal) Ilyen nincs, és mégis van: ige mögötti mondatrészek a hanti nyelvjárásokban. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. 28-29 April, Szeged

2015

Honlap a nyelvről és a nyelvekről. „Reformáció és oktatás”. Evangélikus iskolák magyartanári konferenciája. 13 April, Budapest.

2014

Referential gaps or social prestige – the process and results of borrowing. 7th Budapest Uralic Workshop. Budapest, 3–5 Feb.

Subordinators of Russian origin in the texts of a Synja Khanty speaker. 4th Mikola Conference. Szeged 14-15 Nov.

A kötőszók kölcsönzése - és ennek következményei. A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei. Szeged, 3-4 April.

2013

(Duray Zsuzsa, Oszkó Beatrix, Sipos Mária, Szeverényi Sándor, Várnai Zsuzsa: Nyelvi veszélyeztetettség oktatása a középiskolákban [The concept of language endangerment in secondary school teaching]. Találkozások az anyanyelvi nevelésben 1. Pécs, 22 April.

(Oszkó Beatrix, Sipos Mária, Várnai Zsuzsa) Új módszerek a középiskolai nyelvtörténet-oktatásban [New methods in teaching language history at secondary schools]. Eötvös József Szónokverseny. Budapest, 11 May.

(Oszkó Beatrix, Sipos Mária, Várnai Zsuzsa) Nyelvi sokféleség – nyelvi kisebbség – nyelvi veszélyeztetettség [Language diversity – language minorities – language endangerment]. Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny. Budapest, 25 May

Sajátos vagy tipikus? ¦ Egy hanti adatközlő szövegei és a kétnyelvűség [Unique or typical? Texts of a bilingual Khanty speaker]. Linguistics and Research. A cavalcade of current Central European studies. Veszprém, 5-6 Nov.

(Duray Zsuzsa, Sipos Mária, Várnai Zsuzsa) INNET: Innovative Networking in Infrastructure for Endangered Languages. Multilingualism: The Key Debates. Leewarden. 12–13 Sep.

2012

A hanti dialektológia néhány feladatáról [On some tasks of Khanty dialectology]. Péter Hajdú and Éva Schmidt's Commemoration Conference. PTE, Pécs, 11-12 Oct.

(Bakró-Nagy Marianne, Duray Zsuzsa, Mus Nikolett, Oszkó Beatrix, Sipos Mária, Takács Dávid, Várnai, Zsuzsa) ’Gold’ mining. Exploitation of an etymological database: Uralonet. – Historical Corpora. Workshop: 25 years of TITUS. Goethe Universität, Frankfurt, 6-9 Dec.

2011

(Mus Nikolett–Oszkó Beatrix–Sipos Mária–Várnai Zsuzsa) Uralonet – projektbemutató, Jubileumi Konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, Szombathely

(Várnai Zsuzsa) Javaslatok a nyelvrokonság oktatásához középiskolában és magyar szakon, Jubileumi Konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, Szombathely

(Oszkó Beatrix) Das Uralonet-Program, 15. Deutscher Finnougristentag. Neue Methoden der Sprach- und Kulturvermittlung, Berlin

(Várnai Zsuzsa) Középiskolai nyelvrokonság-tanítás és az Uralonet, II. Vályi András anyanyelvpedagógiai konferencia, Budapest

(Várnai Zsuzsa) Gondolatok a középiskolai nyelvrokonság-oktatásról, Oktatás a tudományért – tudomány az oktatásért, Nyitra

„Kerem aszert Nagisagodat” – Kérem azért nagyságodat. Normalizált középmagyar szövegek az oktatásban és a kutatásban, Oktatás a tudományért – tudomány az oktatásért, Nyitra

A kazimi hanti nyelvjárás változatairól, Újabb eredmények az obugrisztikában, Budapest

2010

Etimológiai adatbázis középiskolai nyelvtanórán? Oktatás a tudományért – tudomány az oktatásért, Nyitra (poszter)

2009

Norms and Dialects. On the Language of a Khanty Newspaper , New trends in Uralistics: typology, syntax, sociolinguistics, Szeged (poszter)

Round table discussion: Die Zukunft der finnougristischen Etymologieforschung / The future of Finno-Ugric etymological studies (részvétel a kerekasztal-beszélgetésben),

Symposium in memoriam Károly Rédei, Bécsi Egyetem Kontaktusjelenségek és etimológia, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei V., Szeged

2007

(Beáta Wagner-Nagy–Katalin Sipőcz–Zsuzsa Duray– Zsuzsa Várnai) The Current Sociolinguistic Situation of some Uralic Peoples, 11th International Conference on Minority Languages, Pécs

2002

Jelentésrekonstrukció az obi-ugor nyelvekben, A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei III., Szeged

2001

A metafora sajátosságai az osztják hősénekekben, A metafora grammatikája és stilisztikája, Miskolc

2000

Az obi-ugor alapnyelvi lexikális innovációk fogalomköri felosztása, 9. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Tartu

1999

(Salánki Zsuzsa) Mondatok rács mögött. Hogyan alakítsunk át etimológiai magyarázatokat adatbázissá? Budapesti Uráli Műhely II.–Szófejtő Műhely, Budapest (poszter)

1997

A proto-obi-ugor szókincsről a DEWOS alapján, Budapesti Uráli Műhely I.–Ugor Műhely, Budapest

1995

Palato-Velar Pairs. On the Possibilities of Computer Analysis of Uralic Etymological Dictionary, 8. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Jyväskylä

 

Terepmunka

2005/07           Terepmunka a szinjai hantiknál; nyelvi helyzet felmérése a hagyományos réntartó csoportoknál

 

Díjak

2009    A Nyelvtudományi Társaság Zsirai Miklós-oklevele

 

Nyelvtudás

·        angol

·        finn

·        hanti

·        orosz

 


Módosítva: 2018.03.13.

 

 

 vissza