Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Mus Nikolett > Szakmai életrajz

 

Szakmai életrajz

 

 

Kutatási területek

·        szamojédológia

·        szamojéd szintaxis

·        a tundrai nyenyec nyelv információs szerkezeti egységeinek vizsgálata

 

Munkahely és beosztás

2016-              MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos munkatárs

2011–2016      MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs

2011–              MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs

2010–2011      Universität Wien, projektmunkatárs

2007–2008      LMU, München, projektmunkatárs

 

Tanulmányok, fokozatok

2015  PhD Interrogative words and content questions in Tundra Nenets

2007–2010  Szegedi Tudományegyetem, Nyelvtudományi Doktori Iskola Uráli Nyelvészet Alprogram

2001–2006  Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, Finnugor szakos bölcsész (MA)

 

Ösztöndíjak

2016 KONE Foundation, Summer School on the documentation and description of Uralic languages

2013 Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, Hamburgi Egyetem (Predikatív funkciójú kérdőszavak a tundrai nyenyec nyelvben)

 

Oktatói tevékenység

2014 Pázmány Péter Katolikus Egyetem (óraadó)
oktatott tárgyak: A magyar nyelv finnugor alapjai

 

Részvétel hazai és nemzetközi projektekben

2018–             Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben (OTKA FK 129235) (Vezető kutató)

2017 –            Uráli nyelvek névszói szerkezetei (OTKA FK 125206) (vezető: Barbara Egedi)

2016 – 2017   Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben (ERC_HU_15 118079) (vezető: É.Kiss Katalin)

2015 – 2016    JelEsély (TÁMOP 5.4.6/B-13/1-2013-0001) (vezető: Dr. Bartha Csilla)

2011 – 2014   OTKA K 81189 Morfológiailag elemzett nyelvtörténeti korpusz a magánéleti nyelvhasználat köréből c. pályázat (vezető: Dr. Dömötör Adrienne)

2010 – 2011    FWF Typologie der Negation in den obugrischen und samojedischen Sprachen (vezető: Johanna Laakso, Wagner-Nagy Beáta)

2008                MÖB-DAAD Syntaktische und pragmatische Untersuchungen in den uralischen Sparchen (vezető: Bakró-Nagy Marianne, Elena Skribnik)

2007                MÖB-DAAD Syntaktische und pragmatische Untersuchungen in den uralischen Sparchen (vezető: Bakró-Nagy Marianne, Elena Skribnik)

 

Konferenciák

2019

(Mády Katalin – Metzger Réka – Mus Nikolett – Rebrus Péter – Reichel, Uwe) The syntax and prosody of Tundra Nenets interrogatives. Theoretical and experimental approaches to dialectal variation and contact-induced change, 3rd Workshop on Uralic Prosody, Helsinki

2018

Kérdő ige az északi szamojéd nyelvekben, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest.

(Hegedűs Veronika – Georgieva, Ekaterina – Mus Nikolett) Locative and existential clauses in Tundra Nenets in comparison with Udmurt and Hungarian, 7th International Conference on Samoyed Studies, Tartu.

The Northern Samoyedic interrogative verbs, 7th International Conference on Samoyed Studies, Tartu

Theoretical and experimental approaches to dialectal variation and contact-induced change: a case study of Tundra Nenets, Workshop on linguistic diversity, minority languages and digital research infrastructures, Hamburg

(Hegedűs Veronika – Mus Nikolett – Surányi Balázs) Copular verbs and copula drop in Tundra Nenets, Syntax of the World’s Languages 8, Paris

(Hegedűs Veronika – Georgieva, Ekaterina – Mus Nikolett) Locative and existential clauses in Uralic: a case study of Hungarian, Udmurt and Tundra Nenets, 51st Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, Tallinn

The Tundra Nenets interrogative verb, 18th International Morphology Meeting, Budapest.

2017

(Simon Eszter- Mus Nikolett) Languages under the influence: Building a database of Uralic languages (poster presentation), IWCLUL 2017: 3rd International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages, St. Petersburg

(Asztalos Erika - Gugán Katalin - Mus Nikolett) A path from OV to VO: glimpses from Uralic, OV to VO, VO to OV: Word Order Change in an Areal Perspective, Bielefeld

(Simon Eszter - Mus Nikolett - Kalivoda Ágnes - Ruttkay-Miklián Eszter) UraLUID: Supporting data-driven (prosodic) research, 2nd workshop on Uralic prosody, Budapest

(Asztalos Erika - Gugán Katalin - Mus Nikolett) Non-verb-final sentences in Nenets, Khanty, and Udmurt: a path from OV to VO, Uralic Syntax Day, Tartu

(Asztalos Erika - Gugán Katalin - Mus Nikolett) Non-verb-final sentences in Nenets, Khanty, and Udmurt: a path from OV to VO, Mutatvány ``Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben'' OTKA-projektum eredményeiből, Budapest

(Hegedűs Veronika - Mus Nikolett - Surányi Balázs) Copular clauses in Nenets, Mutatvány ``Az uráli nyelvek mondattanának változása aszimmetrikus kontaktushelyzetben'' OTKA-projektum eredményeiből}

2016

(Veronika Hegedűs - Nikolett Mus - Balázs Surányi) Predicational copular clauses and locational constructions in Tundra Nenets. 6th Conference on Samoyedology, Moscow

(Nikolett Mus - Eszter Simon) Languages under the Influence: Building a Database of Uralic Languages. 6th Conference on Samoyedology, Moscow

„Non-canonical” word order in Tundra Nenets. An explanation of the initial OS order. LDLT5: Workshop on information structure and discourse in the minority languages of the Russian Federation, London, SOAS

(Asztalos Erika – Gugán Katalin – Mus Nikolett) Uráli VX szórend. Nyenyec, hanti és udmurt mondatszerkezeti változások. Nyelvelmélet és diakrónia 3. PPKE

2015

On the position of interrogative phrases in Ob-Ugric and Samoyedic languages. SO/OS orders in transitive content interrogatives. XII International Congress for Finno-Ugric Studies, Oulu

Orosz–tundrai nyenyec nyelvi kontaktus. A tundrai nyenyec lokatívuszi szerkezetekről. Nyelvelmélet és kontaktológia műhelykonferencia, Budapest

2012

URALONET (Uralic Etymological Database) (with Marianne Bakró-Nagy,Beatrix Oszkó, Mária Sipos, Sándor Szeverényi, Dávid Takács, Zsuzsa Várnai). Hungarian Science Festival, Hungarian Academy of Sciences - 23 November

On the Typology of the Northern Samoyedic wh-words, 4th International Conference on Samoyedology, Hamburg

Az északi szamojéd kérdőszavak tipológiája [On the Typology of the Northern Samoyedic Wh-words], Hajdú Péter - Schmidt Éva emlékkonferencia, Finnugor és Magyar Nyelvtörténeti Szemináriuma, PTE BTK

2011

Negation in Tundra Nenets, Negation in Uralic Languages, Stockholm

A tundrai nyenyec kérdő névmások helye a szófaji rendszerben, Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, Szombathely

(Oszkó Beatrix–Sipos Mária–Szeverényi Sándor–Várnai Zsuzsa) Uralonet – projektbemutató, Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából, Szombathely

(Maria Köstlbauer) Typology of Negation in Ob Ugric and Samoyedic Languages, Grammmatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III., Budapest

2010

(Maria Köstlbauer) Project NOS: Typology of Negation in Ob-Ugric and Samoyedic Languages, 11. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Piliscsaba

The Wh-Movement in Tundra Nenets, 11. Nemzetközi Finnugor Kongresszus, Piliscsaba (poszter)

2009

Watah teda yəŋku, or is there any relation between possessive marking and negation in Tundra Nenets?, New trends in Uralistics: typology, syntax, sociolinguistics, Szeged (poszter)

2007

Grammatikalizáció a tundrai nyenyecben: a felelő partikulák kialakulása, A nyelvtörténeti kutatások legújabb eredményei V., Szeged

A tundrai nyenyec nyelv tagadó szerkezetei, XXVIII. OTDK (III. helyezés)

 

Nyelvtudás

·        német

·        angol

·        finn

·        orosz

 


Módosítva: 2019.11.13.

 

 

 vissza