Nyitólap > Osztályok > Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály > Finnugor Kutatócsoport > Bakró-Nagy Marianne > Szakmai életrajz

 

 

 

 

Szakmai életrajz

 

 

 

Kutatási területek

·        obi-ugor nyelvek

·        nyelvtörténet

·        nyelvtipológia

 

Munkahely és beosztás

2003–  tudományos tanácsadó, MTA Nyelvtudományi Intézet

2003–  egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem

2001–2011  tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

1996–1997  tanszékvezető, Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs, Finnugor Tanszék

1993–2001  egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Finnugor Nyelvtudományi Tanszék

1993, 1994, 1995  vendégoktató, Jyväskyläi Egyetem, Finnország

1993–  osztályvezető, MTA Nyelvtudományi Intézet

1982–1995  tudományos titkár/igazgatóhelyettes, MTA Nyelvtudományi Intézet

1971–1982  tudományos munkatárs, MTA Nyelvtudományi Intézet

 

Tanulmányok, Fokozatok

2007  DHC, Helsinki Egyetem

2002  DSc.

1999  Dr.Habil.

1990  CSc.

1973  egyetemi doktor, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

1971  Eötvös Loránd Tudományegyetem, magyar-angol szakos középiskolai tanár, finnugor szakos előadó

 

Ösztöndíjak

1997–2001  Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1997–1998  Telegdi Ösztöndíj, Centre for Advanced Study in the Behavioral Sciences, Stanford, California

 

Oktatói tevékenység

2001–  egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola törzstagja, az Uralisztikai PhD oktatási program vezetője, az egyetemi Habilitációs Bizottság tagja
oktatott tárgyak: összehasonlító uráli hangtörténet, morfológia, szintaxis, általános nyelvtörténet, tipológia, titkos nyelvek, interdiszciplinaritás a nyelvtudományban, nyelvészeti alapfogalamak

1997–2001  egyetemi docens, az Uráli nyelvészet PhD oktatási program vezetője, Eötvös Loránd Tudományegyetem
oktatott tárgyak: összehasonlító uráli hangtörténet, morfológia, általános nyelvtörténet

1993–2001  ELTE BTK egyetemi docens
oktatott tárgyak: összehasonlító uráli hangtörténet, morfológia, általános nyelvtörténet

 

Részvétel hazai és nemzetközi projektekben (elmúlt tíz év)

2011 – 2014    Innovative Networking in Infrastructure for Endangered Languages (INNET). FP7-284415, témavezető (http://www.innet-project.eu/about/consortium)

2011 – 2012    Az ugor nyelvek összehasonlító szintaktikai és szemantikai vizsgálata. DAAD együttműködés (München-Szeged) 14870, magyarországi projektumvezető

2009 – 2012    Ob-Ugric languages: conceptual structures, lexicon, constructions, categories – An innovative approach to creating descriptive resources for Khanty and Mansi. EUROCORES – 08-EuroBABEL-OP-015/HSRF 62777, OTKA NN-79666, magyarországi projektumvezető (http://babel.gwi.uni-muenchen.de/)

2007 – 2008    Szintaktikai és pragmatikai kutatások az uráli nyelvekben. DAAD együttműködés (München-Szeged) D/06/05872, magyarországi projektumvezető

2001 – 2005    Komplex uráli nyelvészeti adatbázis. NKFP-5/135/0, konzorciumvezető

 

Egyéb szakmai tevékenység (jelenleg)

 

Bizottsági és társasági tagságok

Finno-Ugric Studies Association of Canada, tag

Finnugor Kongresszusok Nemzetközi Bizottságának Magyar Nemzeti Bizottsága, elnökhelyettes

International Committee of Finno-Ugric Congresses (ICFUC), tag

Magyar Nyelvtudományi Társaság, tag

Nyelvtudományi Bizottság, tag

Societas Uralo-Altaica, tag

Suomalais-Ugrilainen Seura, tag

Uralisztikai Bizottság, tag

Science Europe, Scientific Committee for Humanities, tag

 

Szerkesztői munka

Finno-Ugric Languages and Linguistics (FULL), Editorial Board, tag

Nyelvtudomány, Szeged, társzerkesztő

Studia Uralo-Altaica, Szeged, társzerkesztő

 

Szakértői munka

European  Language Diversity for All (ELDIA), Advisory Board, tag (http://www.eldia-project.org/index.php?option=com_content&view=article&id=159&Itemid=100&lang=en)

 

Konferenciák

2012

Ob-Ugric text sources from the 19th to the 21th c. linguistically and metalinguistically. EuroBabel Final Conference. Leiden. 2012. augusztus 23-26.

Terepmunka a 19. század végén (a manysi példa). XVII. Élőnyelvi konferencia. Szeged. 2012. augusztus 30. - szeptember 1.

Nyugati ótörök és magyar kapcsolatok: tanulságok az ugor hangtörténet számára. Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba. 2012. november 13-14.

2011   

A „kis népek és nyelvek” jelene és jövője. OTKA 25: Negyedszázad a tudomány szolgálatában. Budapest.

A hős páncélja. Milyen lehetett az északi hanti fejedelemhős vértezete? Újabb eredmények a hazai obi-ugrisztikában. Budapest.

Eugene Helimski and the traditional Uralic etymology. Gedenksymposium Eugen Helimski. Hamburg.

2010   

A nyelvtörténeti adat és az adatközlő. Az adatok érvényességének kérdése egy kihalt nyelvváltozatban: a tavdai manysi esete. A nyelvtörténeti adat: érvény és értelmezés - konferencia. Budapest.

2009   

Dead ends and perspectives: approaches to language history in Finno-Ugristics. Wohin steuert die historische Sprachwissenschaft – konferencia. Debrecen.

2008   

Conditional constructions in Uralic. Uralic Typology Database Project – konferencia. Bécs.

A jövő a múltból tekintve. A magyar nyelv a határon innen és túl. A jövőkutatás helye a 21. században. A jövőkutatás fejlődése és tudományterületi kapcsolatai - VII. Magyar (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencia. Budapest.

Schwa or not schwa? Synchronic and diachronic speculations on an Ob-Ugric vowel.

Conference of the Finno-Ugric Studies Association of Canada. Vancouver.

f-aspiration in Nganasan. Budapesti Uráli Műhely 6. Budapest.

2007   

Conditional constructions in Uralic and in Old Hungarian. The Hungarian Language: Past and Present - worshop. Los Angeles.

2006    Phonetically motivated sound changes in Ugric: excrescent and metathesis. Fefteenth Conference of the Finno-Ugric Studies Association of Canada. Toronto.

 

Díjak

2010    Ipolyi Arnold Díj

2009    Finn Oroszlánrend

1993    Akadémiai Díj (megosztva)

1983    Magyar Nyelvtudományi Társaság Gombocz Zoltán emlékérme

 

Nyelvtudás

·        angol

·        német

·        francia

 


Módosítva: 2013.03.19.

 

 

 vissza