Élőnyelvi Kutatócsoport

 

Nyitólap > Osztályok > Nyelvtech/Alknyelv > Élőnyelvi Kutatócsoport > Fontosabb publikációk

 

Az Élőnyelvi Kutatócsoport fontosabb publikációi

 

Balogh Lajos (főszerk.), Bańczerowski Janusz–Posgay Ildikó (szerk.). 2001. Kárpát nyelvatlasz VI. (Obscsekarpatszkij Dialektologicseszkij Atlasz – Atlas Dialectologique des Carpathes) Budapest: Tinta Kiadó. 215 p., 89 térkép.

Bartha Csilla. 1999. A kétnyelvűség alapkérdései: Beszélők és közösségek. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Borbély Anna. 2001. Nyelvcsere. Szociolingvisztikai kutatások a magyarországi románok közösségében. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Élőnyelvi Osztálya.

Kontra Miklós. 1990. Fejezetek a South Bend-i magyar nyelvhasználatból. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet.

Kontra Miklós, szerk. 2003. Nyelv és társadalom a rendszerváltáskori Magyarországon. Budapest: Osiris Kiadó.
    Ismertetések:Magyar Nyelv
Szociológiai Szemle

Kontra Miklós, ed. 2000. Language contact in East-Central Europe (=Multilingua Volume 19-1/2)

Kontra, Miklós and Csaba Pléh, eds. 1995. Hungarian Sociolinguistics (=International Journal of the Sociology of Language, no. 111)

Kontra, Miklós–Phillipson, Robert–Skutnabb-Kangas, Tove–Várady, Tibor (eds.). 1999. Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Budapest: Central European University Press.

Kontra, Miklós–Váradi, Tamás. 1997. The Budapest Sociolinguistic Interview: Version 3. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics, No. 2). Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences.

Váradi, Tamás. 1998a. From Cards to Computer Files: Processing the Data of The Budapest Sociolinguistic Interview. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics, No. 3). Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences.

Váradi, Tamás. 1998b. Manual of The Budapest Sociolinguistic Interview Data. (Working Papers in Hungarian Sociolinguistics, No. 4). Budapest: Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences. (www.nytud.hu/ril/socio/)

Váradi Tamás. 2003. A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú. in: Kiefer Ferenc, szerk., A magyar nyelv kézikönyve, 339-359. Budapest: Akadémiai kiadó.

 

 

 vissza