Jelmagyarázat
A hangfelvétel további részét a világhálón nem közöljük.
Tudományos kutatás céljaira egyetemi és főiskolai oktatók külön kérésre megkaphatják a teljes hanganyagot is. Az erre vonatkozó kéréseket a következő címre lehet küldeni:
  Kontra Miklós, MTA Nyelvtudományi Intézet, 1068 Budapest, Benczúr utca 33. e-mail: kontra@nytud.hu
Az alábbiakban minden dallamhordozó szótagfüzért s betűvel jelölölünk, az egyedi szótagokat pedig x betűvel.
s, s, s, s az "elöl eső" (eső, féleső, eső-emelkedő, illetve eső-emelkedő-eső) karakterdallamok és az őket indító főhangsúlyos szótagok egyesített jelei
s, s, s az "nem elöl eső" (emelkedő, ereszkedő, illetve emelkedő-eső) karakterdallamok és az őket indító főhangsúlyos szótagok egyesített jelei
s a skáladallam (féleső skáladallam) és az azt indító főhangsúlyos szótag egyesített jele
s a függelékdallam jele
NINCS JEL (x előtt) az x nem főhangsúlyos szótag
| dallamhídhatár
§ szünet
NINCS JEL (két x között) nincs szünet
......... (pontozott aláhúzás) mély hangfekvésű beszédrészlet
s olyan emelkedő-eső karakterdallam, amelynek kezdőpontja olyan magas, vagy magasabb, mint az eső szárny kezdete
Az alábbi magasságjelek értelmezéséhez tudnunk kell, hogy a jelek hol fordulnak elő.

a) Féleső dallam ( 's, 's|) és "elöl eső" dallam között, ha egyik sem mély fekvésű, vagy mindkettő az.

(emelőjel) az utáni dallam magasabb csúcsmagasságú, mint az előtte álló
= (a lesodródás megtörésének a jele) az = utáni dallam ugyanolyan csúcsmagasságú, mint az előtte álló, de legalábbis magasabb a lesodródásban kívántnál
NINCS JEL a második dallam lesodródott

b) Két azonos, de nem féleső karakterdallam között, ha egyik sem mély fekvésű, vagy mindkettő az.

az utáni dallam magasabb csúcsmagasságú, mint az előtte álló
= az = utáni dallam ugyanolyan csúcsmagasságú, mint az előtte álló, de legalábbis magasabb a lesodródásban kívántnál
NINCS JEL a második dallam lesodródott

c) Skálakezdet előtt, ha közvetlenül előtt nincs 's|, és az előtte álló dallamhíd skálakezdete emelt csúcsmagasságú, továbbá egyik skálakezdet sem mély fekvésű, vagy mindkettő az.

az utáni skálakezdet az előző dallamhíd skálakezdeténél magasabb
= az = utáni skálakezdet az előző dallamhíd skálakezdetével egyenlő magasságú
NINCS JEL az új skálakezdet az előző dallamhíd skálakezdeténél valamivel alacsonyabb

d) Skálakezdet előtt, ha közvetlenül előtt nincs 's|, és az előtte álló dallamhíd skálakezdete nem emelt csúcsmagasságú, továbbá egyik skálakezdet sem mély fekvésű, vagy mindkettő az.

az utáni skálakezdet az előző dallamhíd skálakezdeténél magasabb
NINCS JEL az új skálakezdet az előző dallamhíd skálakezdetével egyenlő magasságú, vagy annál valamivel alacsonyabb

e) "Elöl eső" karakterdallam előtt, ha közvetlenül előtte nincs vele azonos karakterdallam, sem féleső dallam ( 's vagy 's|).

a szóban forgó dallam a normálisnál magasabb csúcsmagasságú
NINCS JEL a szóban forgó dallam a normális csúcsmagasságú

f) "Nem elöl eső" karakterdallam előtt, ha közvetlenül előtte nincs vele azonos karakterdallam.

a szóban forgó dallam a normálisnál magasabb csúcsmagasságú
NINCS JEL a szóban forgó dallam a normális csúcsmagasságú

g) Skálakezdet előtt, ha közvetlenül előtte nincs 's|, és az előtte álló dallamhídban nincsen skála vagy egyáltalán nincs előtte dallamhíd.

a skálakezdet a normálisnál magasabb
NINCS JEL a skálakezdet normális magasságú
x mellékhangsúlyos szótag