Nyitólap > Osztályok > Elméleti és Kísérletes Nyelvészeti Osztály > Siptár Péter > Szakmai életrajz

 

Szakmai életrajz

 

Tanulmányok és disszertációk

Középiskolai tanulmányait a pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte (1968–1972).

Egyetemi tanulmányait 1973-ban kezdte meg és 1978-ban fejezte be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, angol nyelv és irodalom – általános és alkalmazott nyelvészet szakon. Szakdolgozatát angol–magyar kontrasztív fonológiából írta (Investigations in English–Hungarian contrastive phonology, 1978).

Bölcsészdoktori értekezését, amelyben az angol és a magyar szótagszerkezet és a két nyelv írásrendszerének összevetésével foglalkozott, 1982-ben védte meg (Az angol–magyar kontrasztív fonológia néhány problémájáról).

Kandidátusi értekezését (A magyar mássalhangzók fonológiája) 1993-ban írta, 1994-ben védte meg, és 1995-ben nyomtatásban is megjelentette.

Habilitációs értekezését (Aszimmetriák a magyar fonológiában) 2001-ben nyújtotta be az ELTE Habilitációs Bizottságához, 2002-ben habilitált.

2004-től az MTA doktora. Doktori értekezésének címe: Chapters from the Segmental Phonology of Hungarian

Elismerések

1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia I. Osztályának döntése alapján az az évi Akadémiai Díjat, 2005-ben az Akadémiai Kiadó Nívódíját vehette át.

1996-ban Telegdi Zsigmond Ösztöndíjban, 1998–2001-ben Széchenyi Professzori Ösztöndíjban, 2015-ben Magyar Nyelvőr-díjban részesült.

Munkahelyek

1978-tól 1984-ig a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézetében dolgozott az angol nyelvi szakcsoportban, majd megalakulásától az angol tanszéken, előbb tudományos továbbképzési ösztöndíjasként, majd 1980-tól egyetemi tanársegédként.

1985–1986-ban az ELTE Általános Iskolai Tanárképző Főiskolai Karának angol tanszékén dolgozott főiskolai adjunktusként

1986 szeptemberétől a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének tudományos munkatársa, 1994-től 2009-ig tudományos főmunkatársa, 2009. április 1-től tudományos tanácsadója.

1995 novemberétől az ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoportjában egyetemi docens és az Elméleti Nyelvészeti Doktori Iskola oktatója, miközben továbbra is főmunkatársként, majd tudományos tanácsadóként dolgozik az MTA Nyelvtudományi Intézetében. 2001-től az ELTE Nyelvészeti Doktori iskola alapító tagja. 2010. szeptember 1-től egyetemi tanár, 2011. július 1-től tanszékvezető egyetemi tanár.

Eközben 1985 őszétől 1988 nyaráig a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem angol tanszékén tanított, elsősorban angol és általános fonológiát. 1987-től 1991-ig az Eötvös Loránd Tudományegyetem Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén, 1991-ben és 1992-ben az ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoportjában, 1994-ben az ELTE Magyar Nyelvi Tanszékén dolgozott vendégoktatóként. 1992–1993-ban a szegedi József Attila Tudományegyetem Angol Tanszékén angol fonológiai előadássorozatot tartott. 1996–1997-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Általános Nyelvészeti Intézetében és Angol Intézetében is tanított. 1990 és 2000 között az ELTE Angol Nyelvészeti Tanszékén is tanított vendégként, ezen belül 1993-tól 1995-ig részfoglalkozású egyetemi adjunktusként, 1999–2000-ben az Angol Nyelvészeti Doktori Iskola oktatójaként. 2008-tól a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara Doktori Tanácsának és Habilitációs Bizottságának, 2015-től a Szegedi Tudományegyetem Doktori Tanácsának tagja.

Tudományos munkásság

Kutatási területe a fonológiaelmélet, valamint az angol és a magyar fonológia. Magyarul és angolul előadóképes, németül és franciául olvas. Teljes publikációs jegyzéke jelenleg 250 tételből áll, ebben önálló és társszerzővel írt – magyar és angol nyelvű – könyvek, könyvszerkesztések, könyvfordítások (angolra és angolból), tanulmányok, tanulmányfordítások (angolból), kisebb közlemények és recenziók találhatók. (Számos tanulmányt fordított angolra is, de ezek jórészt név nélkül jelentek meg.) Munkáira eddig összesen több mint 1700 hivatkozás történt.

Máig legjelentősebb publikációja The Phonology of Hungarian címmel 2000-ben jelent meg az Oxford University Pressnél, Törkenczy Miklóssal társszerzőségben. A monográfia második, bővített kiadását 2007-ben jelentette meg az Oxford University Press. 2009-ben egy társ­szerzőkkel írt tanulmányát megjelentette a Language című folyóirat.

Külföldi tanulmányutak, vendégkutatói meghívások

1982–1983-ban magyar–brit kormányközi csereprogram keretében ösztöndíjas tanulmányúton vett részt Londonban a University College Fonetikai és Nyelvészeti Tanszékén. 1987-ben a kaliforniai Stanford University-n rendezett hathetes nyári továbbképzésen, 1993-ban az angliai Reading University Nyelvészeti Tanszékén három hónapos ösztöndíjas tanulmányúton vett részt. 1996-ban Düsseldorfban, 1998-ban Leidenben volt vendégkutató egy, illetve két hónapig.

Konferenciák

Számos hazai és nemzetközi tudományos konferencián vett részt előadással, többek között Debrecenben, Szegeden, Pécsett, Veszprémben és Budapesten. Előadást tartott a Societas Linguistica Europaea 1990. évi tudományos ülésszakán Bernben, az 1991. évi Twelfth International Congress of Phonetic Sciences rendezvényén a franciaországi Aix-en-Provence-ban, 1992-ben a Seventh International Phonology Meetingen az ausztriai Kremsben, 1996 januárjában több szakmai rendezvényen Düsseldorfban és Wuppertalban, 1996 júniusában a La description des langues du monde című konferencián a franciaországi Pézenasban, 1996 novemberében az Eighth International Phonology Meetingen Bécsben.

1998 júniusában a Current Trends in Phonology II. Models and Methods című konferencián vett részt meghívott előadóként, az Abbaye de Royaumont-ban (Franciaország). 1998 áprilisában a Holland Institute of Generative Linguistics szervezésében előadást tartott a Leideni Egyetemen (Hollandia). 2001 májusában előadóként vett részt a Budapesten megrendezett Fifth International Conference on the Structure of Hungarian című konferencián. 2002-ben részt vett a Sixth International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH-6) konferencián (Düsseldorf). 2007-ben meghívott előadóként vett részt az Eighth International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH-8) konferencián, New Yorkban. 2013-ban előadással vett részt a CUNY Phonology Forumon (New York) és az Eleventh International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH-11) konferencián (Piliscsaba).

Szerkesztői, lektori munka

1996 és 2012 között az Acta Linguistica Hungarica című folyóirat társszerkesztője, 1999-től részt vesz a Magyar Nyelvőr, valamint 2000-től a Magyar Nyelv című folyóiratok szerkesztőségének munkájában a folyóiratokban megjelenő angol nyelvű rezümék gondozójaként; 2007-től a Beszédkutatás, 2008-tól a Magyar Nyelv, 2012-től a Finno-Ugric Languages and Linguistics (FULL), 2013-tól az Acta Linguistica Hungarica szerkesztőbizottságának tagja. Eddig negyvenöt tudományos kötet kiadásában vett részt szerkesztőként és/vagy fordítóként. Több ízben közreműködött a Magyarország az ezredfordulón (Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián VII., A nemzeti kultúra az informatika korában) című kiadványsorozat különféle köteteinek létrehozásában. Rendszeresen lektorál a hazaiak mellett nemzetközi folyóiratok (pl. Phonology, Language and Speech, Linguistic Inquiry, The Phonetician) és nemzetközi konferenciák felkérésére (pl. Sounds of Silence: Empty Elements in Syntax and Phonology (Tilburg, 2006), Third Old World Conference in Phonology (OCP-3, Budapest, 2006), Eighth International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH-8, New York, 2007), International Seminar on Speech Production (Strasbourg, 2008), Ninth International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH-9, Debrecen, 2009)), Thirteenth Old World Conference in Phonology (OCP-13, Budapest, 2016)). Ezen kívül készített lektori véleményeket a CGRH (Átfogó Magyar Nyelvtan), a Lendület program (MTA), az NKFIH (Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Innovációs Hivatal) és az OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia), valamint a Cambridge University Press (UK) és a National Science Foundation (USA) felkérésére is.

Tudományos közélet, tudományszervezés, bizottsági munka

Az elmúlt negyven évben hosszabb-rövidebb ideig tagja volt a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a GLOW-nak (Generative Linguists of the Old World), az LSA-nek (Linguistic Society of America), a Societas Linguistica Europaeának, illetve a Magyar Fonetikai Füzetek szerkesztőbizottságának. 1979–1984 között tagja volt az MKKE Nyelvi Intézet Tudományos Bizottságának; 1988–1989-ben az MTA Nyelvtudományi Intézetének tudományos titkáraként tevékenykedett, majd részt vett a Speech Research '89 nemzetközi konferencia és a Beszédkutatás '91 országos konferencia szervezésében. 1995–1997-ben a Soros Alapítvány több szakkuratóriumának is tagja volt (Egyetemi és Főiskolai Csereprogram szakkuratóriuma, Supplementary Grant és Special Studies Grant Program szakkuratóriuma).

1998-ban részt vett a Current Trends in Phonology II. Models and Methods című nemzetközi konferencia (Abbaye de Royaumont, Franciaország) szervezésében a konferencia Tudományos Bizottságának tagjaként, 2001 májusában pedig a Budapesten megrendezett Fifth International Conference on the Structure of Hungarian című konferencia szervezésében. 2004 augusztusában a VII. Nemzetközi Magyar Nyelvtudományi Kongresszus elnökségének tagja volt. A 2010 májusában megrendezett Fourteenth International Morphology Meeting szervezőbizottságának, a 2011 augusztusában Lundban megrendezett Tenth International Conference on the Structure of Hungarian és a 2016 januárjában Budapesten megrendezett Thirteenth Old World Conference in Phonology programbizottságának tagja.

1999-ben a Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa által létrehozott Interdiszciplináris Alkalmi Bizottság titkáraként működött, 1999 decembere óta pedig folyamatosan a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Nyelvi Osztályközi Állandó Bizottságának tagjaként dolgozik. 2015-től a bizottság társelnöke. 2001-től 2004-ig az OTKA nyelvtudományi zsűrijének tagja és titkára, 2007-ben ugyanezen zsűri elnöke. 2003-tól az MTA Nyelvtudományi Bizottságának tagja, 2003-2005 között titkára. 2006-tól a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja. 2010-től a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj szakterületi kuratóriumának tagja. 2010–2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia közgyűlésének választott képviselője.

 

 

Módosítva: 2016.01.27.

 

 vissza