Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Fontosabb publikációk

 

 

 

Az Elméleti Nyelvészeti Osztályon készült fontosabb publikációk

 

 

-- fejlesztés alatt --

 

Bánréti Zoltán. 1998. Interfaces in memory. Behavioral and Brain Sciences  21/7: 732‑743.

Bárkányi Zsuzsanna 2002. A fresh look at quantity sensitivity in Spanish. Linguistics  40/2: 375–394.

Bartos Huba, ed. 2000. Papers in the Mental Lexicon. Budapest: Research Institute for Linguistics of HAS.

Bartos  Huba. 1997. The Nature of Object Agreement in Hungarian. In Proceedings of the 21st Annual Penn Linguistics Colloquium, 19-34. Philadelphia: University of Pennsylvania.

Bródy Mihály. 1995. Lexico‑Logical Form. A Radically Minimalist Theory. (Linguistic Inquiry Monographs 27.) Cambridge, MA – London: MIT Press.

Bródy Mihály. 1993. Theta Theory and Arguments. Linguistic Inquiry 24(1): 1--23.

Bródy Mihály. 1998. Projection and Phrase Structure. Linguistic Inquiry, 29(3):367‑398.

Bródy Mihály. 1997. Perfect chains. In Handbook of generative syntax, ed. by Liliane Haegeman, 139-167. Dordrecht: Kluwer.

É. Kiss Katalin. 2002. The Syntax of Hungarian. Cambridge Syntax Guides. Cambridge: Cambridge University Press.

É. Kiss Katalin. 1998. Identificational focus versus information focus. Language, 74(2): 241‑268.

É. Kiss Katalin. 1993. WH-Movement and Specificity. Natural Language and Linguistic Theory 11: 85-121.

É. Kiss Katalin. 1996. Two subject positions in English. The Linguistic Review 13: 119-142.

É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc és Siptár Péter. 1998. Új magyar nyelvtan. Budapest: Osiris.

Gyuris Beáta. 2000. The Interpretation of Adverbial Quantifiers in Contrastive Topic in Hungarian. In NELS 30, ed. by Masako Hirotani, Andries Coetzee, Nancy Hall and Ji-Yung Kim, 259-274. Amherst, MA: GLSA.

Kálmán László. 2001. Konstrukciós nyelvtan. Nem-transzformációs nyelvtanok  III. [Construction Grammar. Non-Transformational Grammars III.] Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Kálmán L. (szerk.). 2001.  Magyar leíró nyelvtan: Mondattan I. Tinta Könyvkiadó, Budapest.

Kálmán László, Trón Viktor és Varasdi Károly, eds. 2002. Lexikalista elméletek a nyelvészetben [Lexicalist Theories in Linguistics.] Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Kálmán László, Rádai Gábor. 1998. Általánosított öröklődési hálók. [Generalized inheritance networks.] Magyar Pszichológiai Szemle 53: 131-148.

Kenesei István és Siptár Péter (eds.), Approaches to Hungarian, Vol. 8: Papers from the Budapest Conference, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002, 329pp

Kiefer Ferenc. 2001.Jelentéselmélet. [Semantic Theory.] Budapest: Corvina.

Kiefer Ferenc, ed. 1992. Strukturális magyar nyelvtan I. Mondattan. [A Structural Grammar of Hungarian I. Syntax.] Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kiefer Ferenc, ed. 1994. Strukturális magyar nyelvtan II. Fonológia. [A Structural Grammar of Hungarian II. Phonology.] Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kiefer Ferenc, ed. 2000. Strukturális magyar nyelvtan III. Morfológia. [A Structural Grammar of Hungarian III. Morphology.] Budapest: Akadémiai Kiadó.

Kiefer Ferenc and Katalin É. Kiss, eds. 1994. The Syntactic Structure of Hungarian (Syntax and Semantics 27). San Diego etc: Academic Press.

Komlósy András. 2001. A lexikai-funkcionális grammatika mondattanának alapfogalmai. [Introduction to the Syntactic Theory of Lexical-Functional Grammar.] Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Rebrus Péter és Törkenczy Miklós. Uniformity and contrast in the Hungarian verbal paradigm. In Paradigms in Phonological Theory, ed. by Laura J. Downing, T. A. Hall, and Renate Raffelsiefen. Oxford: Oxford University Press.

Siptár Péter, ed. 2001. Szabálytalan fonológia. [Phonology without Rules.] Budapest: Tinta Könyvkiadó.

Siptár Péter és Törkenczy Miklós. 2000. The Phonology of Hungarian. (The Phonology of the World's Languages.) Oxford, New York: Oxford University Press.

Siptár Péter and Miklós Törkenczy. 2002. Hungarian syllable structure: arguments for/against complex constituents. In The syllable: views and facts, ed. by Harry van der Hulst and Nancy Ritter, 249-284. Berlin, New York: Mouton de Gruyter.

Szabolcsi Anna. 1992. A birtokos szerkezet és az egzisztenciális mondat. [The Possessive Construction and the Existential Sentence.] Budapest: Akadémiai Kiadó.

Törkenczy Miklós. 2002. Practical Hungarian Grammar. Budapest: Corvina.

Varasdi Károly. 2003. A Counterfactual Analysis of the Progressive. In: Paul Dekker and Robert van Rooy (szerk.): Proceedings of the 14th Amsterdam Colloquium, University of Amsterdam

 

 

Módosítva: 2013.01.17.

 vissza