Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoport > Magyar Generatív Történeti Szintaxis 2 (OTKA K 112057)

 

 

 

 

Magyar Generatív Történeti Szintaxis 2.
2015-2018 (OTKA K 112057)

 

 

 

 

 

Vezető kutató: É. Kiss Katalin

 

Résztvevők:

Bacskai-Atkari Julia

Bende-Farkas Ágnes

Dékány Éva

Egedi Barbara

Farkas Judit

Hegedűs Veronika

Huszthy Bálint

Kalmár Éva

Pólya Katalin

Simon Eszter

Vadász Noémi

 

Célunk a magyar nyelv írásos története során megfigyelhető mondattani változások leírása és elemzése, valamint a nyelvemlékeket megelőző kor alapvető nyelvi szerkezeti tulajdonságainak a rekonstruálása. Elsősorban az ó- és középmagyar mondatszerkezeteket és grammatikalizációs folyamatokat vizsgáljuk, ezen belül pedig kiemelten foglalkozunk az információs szerkezettel, a predikációval, az aspektusrendszerrel, az alárendeléssel, a determinálással és a kvantifikációval.

A projekt másik célja a meglévő ómagyar korpusz horizontális és vertikális bővítése: egyrészt további középmagyar forrásokkal növeljük a adatbázist, elsősorban újszövetségi szövegekkel (Károli Gáspár, Pesthi Gábor, Sylvester János, Heltai Gáspár és Káldi György magyar fordításaival), másrészt az ó- és középmagyar korszak összes Újszövetség-fordítását nyelvészeti annotációval látjuk el (normalizálás, morfológiai elemzés és egyértelműsítés). A nyelvészeti kutatások számára rendkívül fontos nyelvi adatok kinyerése és a hatékonyabb adatgyűjtés érdekében a már működő keresőfelületet újabb funkciókkal bővítjük.

Projektünk az MTA Nyelvtudományi Intézetében 2009-2014 között futó Magyar generatív történeti mondattan c. 78074 sz. OTKA projekt folytatása.

 

A projektum munkatársainak előadásai, kéziratai:

 

Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon

 

Párizs - GLOW colloquium

University of Paris Diderot - INALCO, 2015. április 15-18.

É. Kiss, Katalin: The Person Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are manifestations of the same information-structural restriction (kézirat)

 

Leiden - 12th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH12)

Leiden University Centre for Linguistics, 2015. május 22-23.

Egedi, Barbara: The Hungarian definite article across time: an account of its spreading. (Lásd itt.)

 

Reykjavík - 17th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS17)

University of Iceland, 2015. május 29-31.

Bacskai-Atkari, Julia - Dékány Éva: Cyclic changes in Hungarian relative clauses. (handout)

Dékány, Éva - Tánczos Orsolya: Head last to head first and left peripheries: evidence from Eastern Khanty and Udmurt relatives (handout)

É. Kiss, Katalin: Syntactic reconstruction from linguistic fossils (prezentáció)

Egedi, Barbara: Competing strategies: demonstrative renewal in Hungarian (handout)

 

Oulu - XII. International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU12)

University of Oulu, 2015. augusztus 17-21.

Dékány, Éva: Quantificational case in Finno-Ugric (prezentáció)

É. Kiss Katalin: Old Hungarian: halfway between Ugric and Modern Hungarian (prezentáció) 

 

Nápoly - 22nd International Conference on Historical Linguistics (ICHL22)

University of Naples Federico II. 2015. július 27-31.

Dékány, Éva - Tánczos Orsolya: Head last to head first and left peripheries: evidence from Eastern Khanty and Udmurt relatives (handout)

Hegedűs Veronika: Syntactic change in the licensing of prenominal PPs in Hungarian (prezentáció)

 

Budapest - Nyelvelmélet és kontaktológia 3.

2015. november 17-18. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék

Dékány Éva - Tánczos Orsolya: A bal periféria kialakulása és kiterjedése udmurt alárendelt mondatokban (handout)

Huszthy Bálint: Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. (A megjelent tanulmányt lásd alább)

 

Szeged - A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX.,

Szegedi Tudományegyetem, 2016. április 27-28.

Hegedűs Veronika: Grammatikalizálódott kopula és a prenominális módosítok a magyarban (prezentáció)

 

Budapest - Uralic Syntax Days

MTA Nyelvtudományi Intézet és Károli Gáspár Református Egyetem. 2016. május 19-20.

É. Kiss Katalin: Specificity marking by possessive agreement in Hungarian (prezentáció)

Bende-Farkas Ágnes: Indeterminates and Universal Quantification. (handout)

 

Ghent - 18th Diachronic Generative Syntax conference.

Ghent University,  2016. június 29 –  július 1.

Hegedűs Veronika: Changing copulas and the case of Hungarian prenominal PPs (prezentáció)

 

Nápoly - 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

University of Naples Federico II. 2016. augusztus 31 – szeptember 3.

Dékány Éva – Hegedűs Veronika: Grammaticalization paths in complex adpositional phrases (prezentáció)

Tánczos Orsolya: Towards a unified account of the suffix -ez/jez in Udmurt

 

Konstanz - Ws Diachronic Formal Semantics

2016. szeptember

Bende-Farkas Ágnes: Vala-Indefinites in Old Hungarian (abstract)

 

Budapest - MaSzaT.

2016. október 27.

Bende-Farkas Ágnes: At All Times in Old Hungarian. (handout)
 

Köln - Ws Indefiniteness and Discourse Structure.

Univ. Köln, 2016. november 17.

Bende-Farkas Ágnes: Vala-Indefinites in Old Hungarian. (handout)

 

Budapest - Nyelvelmélet és diakrónia 3.

PPKE BTK, Budapest, 2016. november 22–23.

Hegedűs Veronika: Egyező igekötők a magyarban? A "kettőző" igekötők grammatikalizációja (prezentáció)

É. Kiss Katalin: Az -ik kiemelőjel eredetéről (prezentáció)

 

London - Information structure and discourse in the minority languages of the Russian Federation workshop, Language Documentation and Linguistic Theory 5.

SOAS, London, 2016. december 2-4.

É. Kiss Katalin –  Tánczos Orsolya: Possessive agreement grammaticalizing into a topic marker. (prezentáció)

 

Bécs - PCC Workshop

Bécsi Egyetem Nyelvészeti Tanszék. 2016. december 10.

É. Kiss Katalin: The PCC in Uralic. (prezentáció)

 

Cikkek, könyvfejezetek

 

Bacskai-Atkari Julia: A kérdő modalitás jelölése a beágyazott poláris kérdésekben és viszonya a funkcionális bal perifériák történetéhez. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 11-46.

Bacskai-Atkari Julia - Dékány Éva: A vonatkozó névmások története az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 47-69. (kézirat)

Bende-Farkas Ágnes: Az univerzális kvantifikáció típusai az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 70-106. (kézirat)

Bende-Farkas, Ágnes: The landscape of universal quantification in Old Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 62 (2015) 223-261. (kézirat)  

É. Kiss, Katalin: A negative cycle in 12th-15th-century Hungarian. In: Biberauer, Theresa & George Walkden (eds.): Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford: Oxford University Press, 2015, 86-101. (kézirat)

É. Kiss Katalin: Mondattani rekonstrukció nyelvi kövületekből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 179-200. (kézirat)

É. Kiss Katalin: Magyar nyelvű kódexek digitális alapú feldolgozása. Magyar Nyelvjárások 52 (2015) 43-57. (kézirat)

É. Kiss, Katalin: Negation in Hungarian. In: Tamm, Anne, Miestamo Matti & Beáta Wagner-Nagy (eds.): Negation in Uralic Languages. Amsterdam: John Benjamins, 2015, 219-238. (kézirat)

É. Kiss Katalin. 2016. The rise and fall of Hungarian complex tenses. In: Eric Mathieu – Robert Truswell (eds.). Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. Oxford: Oxford University Press. 73-89.

É. Kiss Katalin. 2016. Isa. Magyar Nyelvőr 140 (3): 303-305.

É. Kiss Katalin. The Person–Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are manifestations. To appear in The Linguistic Review (kézirat)

Gugán Katalin: És mégis: mozog? Tagadás és igemódosítók az ómagyarban és a középmagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 153-178.

Hegedűs Veronika: A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 179-200. (kézirat)

Hegedűs, Veronika: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. In: Biberauer, Theresa & George Walkden (eds.): Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford: Oxford University Press, 2015, 72-85.

Huszthy Bálint:  Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. In: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, Piliscsaba: Szent István Társulat, 2016. 66-96.

Huszthy Bálint:  Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Tóbi István, Nagy Noémi (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. konferenciája, Pécs (kézirat, megjelenés előtt).

Simon, Eszter – Veronika Vincze: Universal Morphology for Old Hungarian. In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Association for Computational Linguistics. Berlin, 2016. 118-127.

 

 

Az MGTSz kutatómunkájához tematikusan kapcsolódó kutatások:

A magyar főnévi kifejezések és determinánsok történeti és összehasonlító nyelvészeti vizsgálata (OTKA PD 112828)

 

 

 

 

Módosítva: 2017.02.17.

 
 vissza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elméleti nyelvészet, nyelvtudomány