Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoport > Magyar Generatív Történeti Szintaxis 2 (OTKA K 112057)

 

 

 

 

Magyar Generatív Történeti Szintaxis 2.
2015-2018 (OTKA K 112057)

 

 

 

 

 

Vezető kutató: É. Kiss Katalin

 

Résztvevők:

Bacskai-Atkari Julia

Bende-Farkas Ágnes

Dékány Éva

Egedi Barbara

Farkas Judit

Gugán Katalin

Halm Tamás

Hegedűs Veronika

Huszthy Bálint

Kalmár Éva

Pólya Katalin

Simon Eszter

Tánczos Orsolya

Vadász Noémi

 

Célunk a magyar nyelv írásos története során megfigyelhető mondattani változások leírása és elemzése, valamint a nyelvemlékeket megelőző kor alapvető nyelvi szerkezeti tulajdonságainak a rekonstruálása. Elsősorban az ó- és középmagyar mondatszerkezeteket és grammatikalizációs folyamatokat vizsgáljuk, ezen belül pedig kiemelten foglalkozunk az információs szerkezettel, a predikációval, az aspektusrendszerrel, az alárendeléssel, a determinálással és a kvantifikációval.

A projekt másik célja a meglévő ómagyar korpusz horizontális és vertikális bővítése: egyrészt további középmagyar forrásokkal növeljük a adatbázist, elsősorban újszövetségi szövegekkel (Károli Gáspár, Pesthi Gábor, Sylvester János, Heltai Gáspár és Káldi György magyar fordításaival), másrészt az ó- és középmagyar korszak összes Újszövetség-fordítását nyelvészeti annotációval látjuk el (normalizálás, morfológiai elemzés és egyértelműsítés). A nyelvészeti kutatások számára rendkívül fontos nyelvi adatok kinyerése és a hatékonyabb adatgyűjtés érdekében a már működő keresőfelületet újabb funkciókkal bővítjük.

Projektünk az MTA Nyelvtudományi Intézetében 2009-2014 között futó Magyar generatív történeti mondattan c. 78074 sz. OTKA projekt folytatása.

 

A projektum munkatársainak előadásai, kéziratai:

 

Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon

 

Párizs - GLOW colloquium

University of Paris Diderot - INALCO, 2015. április 15-18.

É. Kiss, Katalin: The Person Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are manifestations of the same information-structural restriction (kézirat)

 

Leiden - 12th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH12)

Leiden University Centre for Linguistics, 2015. május 22-23.

Egedi, Barbara: The Hungarian definite article across time: an account of its spreading. (Lásd itt.)

 

Reykjavík - 17th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS17)

University of Iceland, 2015. május 29-31.

Bacskai-Atkari, Julia - Dékány Éva: Cyclic changes in Hungarian relative clauses. (handout)

Dékány, Éva - Tánczos Orsolya: Head last to head first and left peripheries: evidence from Eastern Khanty and Udmurt relatives (handout)

É. Kiss, Katalin: Syntactic reconstruction from linguistic fossils (prezentáció)

Egedi, Barbara: Competing strategies: demonstrative renewal in Hungarian (handout)

 

Oulu - XII. International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU12)

University of Oulu, 2015. augusztus 17-21.

É. Kiss Katalin: Old Hungarian: halfway between Ugric and Modern Hungarian (prezentáció) 

 

Nápoly - 22nd International Conference on Historical Linguistics (ICHL22)

University of Naples Federico II. 2015. július 27-31.

Dékány, Éva - Tánczos Orsolya: Head last to head first and left peripheries: evidence from Eastern Khanty and Udmurt relatives (handout)

Hegedűs Veronika: Syntactic change in the licensing of prenominal PPs in Hungarian (prezentáció)

 

Budapest - Nyelvelmélet és kontaktológia 3.

2015. november 17-18. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék

Dékány Éva - Tánczos Orsolya: A bal periféria kialakulása és kiterjedése udmurt alárendelt mondatokban (handout)

Huszthy Bálint: Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. (A megjelent tanulmányt lásd alább)

 

Szeged - A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX.,

Szegedi Tudományegyetem, 2016. április 27-28.

Hegedűs Veronika: Grammatikalizálódott kopula és a prenominális módosítok a magyarban (prezentáció)

 

Budapest - Uralic Syntax Days

MTA Nyelvtudományi Intézet és Károli Gáspár Református Egyetem. 2016. május 19-20.

É. Kiss Katalin: Specificity marking by possessive agreement in Hungarian (prezentáció)

Bende-Farkas Ágnes: Indeterminates and Universal Quantification. (handout)

 

Ghent - 18th Diachronic Generative Syntax conference.

Ghent University,  2016. június 29 –  július 1.

Hegedűs Veronika: Changing copulas and the case of Hungarian prenominal PPs (prezentáció)

 

Berlin - 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities

Berlin, 2016.08.11.

Simon Eszter – Vincze Veronika: Universal Morphology for Old Hungarian. (megjelent tanulmány)  

 

Nápoly - 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea

University of Naples Federico II. 2016. augusztus 31 – szeptember 3.

Dékány Éva – Hegedűs Veronika: Grammaticalization paths in complex adpositional phrases (prezentáció)

Tánczos Orsolya: Towards a unified account of the suffix -ez/jez in Udmurt

 

Konstanz - Ws Diachronic Formal Semantics

2016. szeptember

Bende-Farkas Ágnes: Vala-Indefinites in Old Hungarian (abstract)

 

Budapest - MaSzaT.

2016. október 27.

Bende-Farkas Ágnes: At All Times in Old Hungarian. (handout)

 

Köln - Ws Indefiniteness and Discourse Structure.

Univ. Köln, 2016. november 17.

Bende-Farkas Ágnes: Vala-Indefinites in Old Hungarian. (handout)

 

Budapest - Nyelvelmélet és diakrónia 3.

PPKE BTK, Budapest, 2016. november 22–23.

Hegedűs Veronika: Egyező igekötők a magyarban? A "kettőző" igekötők grammatikalizációja (prezentáció)

É. Kiss Katalin: Az -ik kiemelőjel eredetéről (prezentáció)

 

London - Information structure and discourse in the minority languages of the Russian Federation workshop, Language Documentation and Linguistic Theory 5.

SOAS, London, 2016. december 2-4.

É. Kiss Katalin –  Tánczos Orsolya: Possessive agreement grammaticalizing into a topic marker. (prezentáció)

 

Bécs - PCC Workshop

Bécsi Egyetem Nyelvészeti Tanszék. 2016. december 10.

É. Kiss Katalin: The PCC in Uralic. (prezentáció)

 

Szeged – Finnugor Szeminárium

Szegedi Tudományegyetem, 2017.01.13-14.

Simon Eszter: Az Ómagyar Korpusz bemutatása. (prezentáció)

 

Párizs – Workshop on (Co-)Distributivity

CNRS Pouchet, 2017.02.22-23.

Bende-Farkas Ágnes: Quantifier, Distributivity Operator, Pluractional Adverbial: the Suffix -nkéd in Old Hungarian.

 

Budapest - 2nd Budapest Linguistics Conference (BLINC 2)

Eötvös Loránd Tudományegyetem. 2017.06.1-3.

Halm Tamás: The Semantics of Weak Imperatives Revisited: Evidence from Free-Choice Item Licensing. (handout)

Balogné Dr. Bérces Katalin – Huszthy Bálint: The “real” and “relative” typology of binary laryngeal systems. (absztrakt)

 

Lund – Lund-Potsdam-Budapest Colloquium

Lund University, 2017.06.15-16.

Hegedűs Veronika: Grammaticalization paths for spatial adpositions in Hungarian. (prezentáció)

Halm Tamás: The Semantics of Weak Imperatives Revisited: Evidence from Free-Choice Item Licensing. (handout)

 

Budapest - Implicatures or Domain Restriction/Domain Widening? Workshop

MTA Nyelvtudományi Intézet – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2017.06.19-20.

Bende-Farkas Ágnes: Meaning Change: Changes in Calculating Domains. (absztrakt)

 

York – 4th Formal Ways of Analyzing Variation Conference (FWAV4)

University of York. 2017.06 29-30

Gugán Katalin: Stable variation and change in Hungarian negative sentences. (prezentáció)

 

Budapest - 13th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH13)

MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017.07.29-30.

Bende-Farkas Ágnes: Vala-indefinites in Old Hungarian. (absztrakt)

Halm Tamás: The Semantics of Weak Imperatives Revisited: Evidence from Free-Choice Item Licensing. (handout)

Huszthy Bálint: “Unmotivated” consonant gemination in the Hungarian Foreign Accent. (poszter) 

 

Poznań - 47th Poznań Linguistic Meeting (PLM47)

Adam Mickiewicz University (Poznań), 2017.09.18-20.

Huszthy Bálint - Balogné Dr. Bérces Katalin: Laryngeal Relativism predicts Italian. (prezentáció)

Huszthy Bálint: Is Italian a true-voice language with aspiration and inactive voice? (poszter)

 

Stellenbosch – 19th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS19)

Stellenbosch University – University of the Western Cape, 2017.09.05-08.

É. Kiss Katalin és Tánczos Orsolya: From possessor agreement to object marking: the functional evolution of the Udmurt -jez suffix. (prezentáció)

 

Budapest - Nyelvelmélet és dialektológia 4.: A Károli-Biblia nyelve

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2017.10.17-18.

Bende-Farkas Ágnes: Komplex kifejezések temporális jelentésösszetevőjének változásai a középmagyar korban. (absztrakt)

É. Kiss Katalin: A Károli-biblia nyelve.

Gugán Katalin: Hagyomány és innováció középmagyar kori bibliafordítások mondattanában. (prezentáció) 

Hegedűs Veronika: Az ige és igemódosítók szórendje a Károli-bibliában (és más bibliafordításokban). (prezentáció)

Huszthy Bálint: Sylvester és Károli északkeleti akcentusa. (prezentáció)

Simon Eszter: Korpuszépítés középmagyar bibliafordításokból – különös tekintettel a Károli-féle Bibliára. (prezentáció)

 

Reykjavík - 48th Annual Meeting of the North East Linguistic Society (NELS 48)

University of Iceland - North East Linguistic Society, 2017.27-29.

Halm Tamás: The Semantics of Weak Imperatives Revisited: Evidence from Free-Choice Item Licensing. (poszter)

 

Budapest – Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztály ülése

Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2017.11.21.

É. Kiss Katalin: A magyar tagadó mondatok története és a nyelvi változások modelljei – hozzászólás Gugán Katalin előadásához. (prezentáció)

Gugán Katalin: A magyar tagadó mondatok története és a nyelvi változások modelljei. (prezentáció)

 

Szeged – Nyelvészdoktoranduszok 21. Országos Konferenciája (LingDok 21)

Szegedi Tudományegyetem, 2017.11.23-24.

Huszthy Bálint: Hogyan hiányozhat az olasz fonológiából a zöngésségi hasonulás? (prezentáció)    

 

Saarbrücken – Formal Diachronic Semantics 2 (FoDS2)

Saarland University, 2017.11.20-21.

Bende-Farkas Ágnes: The Old Hungarian Suffix - (n)kéd: Quantifiers and Pluractional Readings. (absztrakt)

Halm Tamás: From Possessive Suffix to Affective Demonstrative Suffix in Hungarian. (poszter)

 

Cikkek, könyvfejezetek

 

2015:

Bacskai-Atkari Julia: A kérdő modalitás jelölése a beágyazott poláris kérdésekben és viszonya a funkcionális bal perifériák történetéhez. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 11-46.

Bacskai-Atkari Julia - Dékány Éva: A vonatkozó névmások története az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 47-69. (kézirat)

Bende-Farkas Ágnes: Az univerzális kvantifikáció típusai az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 70-106. (kézirat)

Bende-Farkas, Ágnes: The landscape of universal quantification in Old Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 62 (2015) 223-261. (kézirat)  

É. Kiss, Katalin: A negative cycle in 12th-15th-century Hungarian. In: Biberauer, Theresa & George Walkden (eds.): Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford: Oxford University Press, 2015, 86-101. (kézirat)

É. Kiss Katalin: Mondattani rekonstrukció nyelvi kövületekből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 179-200. (kézirat)

É. Kiss Katalin: Magyar nyelvű kódexek digitális alapú feldolgozása. Magyar Nyelvjárások 52 (2015) 43-57. (kézirat)

É. Kiss, Katalin: Negation in Hungarian. In: Tamm, Anne, Miestamo Matti & Beáta Wagner-Nagy (eds.): Negation in Uralic Languages. Amsterdam: John Benjamins, 2015, 219-238. (kézirat)

Gugán Katalin: És mégis: mozog? Tagadás és igemódosítók az ómagyarban és a középmagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 153-178.

Hegedűs Veronika: A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 179-200. (kézirat)

Hegedűs, Veronika: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. In: Biberauer, Theresa & George Walkden (eds.): Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford: Oxford University Press, 2015, 72-85.

2016:

É. Kiss Katalin. 2016. The rise and fall of Hungarian complex tenses. In: Eric Mathieu – Robert Truswell (eds.). Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. Oxford: Oxford University Press. 73-89.

É. Kiss Katalin. 2016. Isa. Magyar Nyelvőr 140 (3): 303-305.

Huszthy Bálint:  Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. In: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, Piliscsaba: Szent István Társulat, 2016. 66-96.

Simon, Eszter – Veronika Vincze: Universal Morphology for Old Hungarian. In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Association for Computational Linguistics. Berlin, 2016. 118-127.

2017:

Bacskai-Atkari Julia és Dékány Éva: Cyclic changes in Hungarian relative clauses. In: Thórhallur Eythórsson and Jóhannes Gisli Johnsson (eds.), Syntactic Features and the Limits of Syntactic Change. Oxford: OUP (bírálat alatt).

Dékány Éva: Anti-agreeing infinitives in Old Hungarian. In: Łukasz Jędrzejowski and Ulrike Demske (eds.), Infinitives at the Syntax-Semantics Interface: A Diachronic Perspective. Trends in Linguistics. Studies and Monographs. Mouton de Gruyter, 2017, 193-221.

É. Kiss Katalin: The rise and fall of Hungarian complex tenses. In: Robert Truswell and Eric Mathieu (szerk.) Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax, 2017, 61-75. Oxford: Oxford University Press.

É. Kiss Katalin: Az -ik kiemelőjel eredetéről. In É. Kiss, Katalin & Hegedűs, Attila & Pintér, Lilla (eds.), Nyelvelmélet és diakrónia 3, 2017, 75–90. Budapest–Piliscsaba: PPKE BTK.

É. Kiss Katalin. The Person–Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are Manifestations of the Same Inverse Topicality Constraint. The Linguistic Review 34(2), 2017, 365-395.

É. Kiss Katalin és Tánczos Orsolya: From possessor agreement to object marking: the functional evolution of the Udmurt -jez suffix. Language (bírálat alatt).

É. Kiss Katalin: Possessive agreement turned into a derivational suffix. In: Bartos, Huba & den Dikken, Marcel & Váradi, Tamás (eds.), Boundaries Crossed: Studies at the crossroads of morphosyntax, phonology, pragmatics, and semantics. Dordrecht: Springer (megjelenés alatt).

É. Kiss Katalin: Reconstructing Proto-Ugric and Proto-Uralic object marking. In: Eythorsson, Thorhallur & Jónsson, Johannes Gísli (eds.), Syntactic Features and the Limits of Syntactic Change. Oxford: OUP (bírálat alatt).

Gugán Katalin: A magyar tagadó mondatok szórendje és a konstansráta-hipotézis. <gugan_nyelvelm_diakron.pdf> In: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.). Nyelvelmélet és diakrónia 3. Budapest – Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészeti Tanszék; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2017, 91–110.

Halm Tamás: A Review of Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden Conference. Finno-Ugric Languages and Linguistics 6(2), 2017.

Hegedűs Veronika: The rise of the modifier suffix -i with PPs. In: Huba Bartos, Marcel den Dikken, Zoltán Bánréti & Tamás Váradi (eds.) 'Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics'. Springer, megjelenés alatt.

Hegedűs Veronika és Dékány Éva. Two positions for verbal modifiers: evidence from derived particle verbs. In: Anikó Lipták and Harry van der Hulst (szerk.), Approaches to Hungarian 15. Amsterdam: John Benjamins, 2017, pp. 65-94.

Huszthy Bálint: Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Nagy Noémi, Tóbi István (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája. Pécs: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, 2017, pp. 82-91.

Huszthy Bálint: Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.) Lingdok 16: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE NYDI, 2017, pp. 41-64.

Huszthy Bálint: The "untamed" /s/ of Italian dialects: An overview of the singular behaviour of Italo-Romance sibilants. Verbum Analecta Neolatina (2017) 18/1-2, pp. 191-216.

 

 

Az MGTSz kutatómunkájához tematikusan kapcsolódó kutatások:

A magyar főnévi kifejezések és determinánsok történeti és összehasonlító nyelvészeti vizsgálata (OTKA PD 112828)

(Nem-)véges alárendelés és mondatszerkezet (MTA Prémium Posztdoktori kutatás, Dékány Éva)

Szabad választást kifejező elemek a magyarban (MTA Prémium Posztdoktori kutatás, Halm Tamás)

 

 

 

 

Módosítva: 2018.01.30.

 
 vissza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elméleti nyelvészet, nyelvtudomány