Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoport

 

 

 

Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoport

 

 

 

 

Csángó korpusz

 

 

 

78074 sz. OTKA projektum

 

 

Projektvezető: É. Kiss Katalin

 

Résztvevők:

Bácskai-Atkári Júlia

Blaho Sylvia

Dékány Éva

Egedi Barbara

Farkas Judit

Hegedűs Veronika

Kacskovics-Reményi Andrea

Kántor Gergely

Novák Attila

Peredy Márta

Sass Bálint

Simon Eszter

Tóth Ildikó

 

 

 

A projektum tudományos rendezvényei

 

 

Mondattani jelenségek a Jókai-kódexben

Műhelykonferencia

2010. február 4.

MTA Nyelvtudományi Intézet

 

Program

A konferencia 30 perces előadásait egy-egy 10 perces korreferátum követte felkért előadóktól, majd újabb 10 perc állt rendelkezésre a vitára.

 

 

A műhelykonferencián elhangzott előadások:

 

Egedi Barbara: A határozott névelő / Handout
Hegedűs Veronika: A névutós kifejezések / Handout

Tóth Ildikó: A ragozott főnévi igenevek / Handout

Blaho Sylvia – Sass Bálint – Simon Eszter: A készülő MGTSz adatbázis felépítése

Kántor Gergely: A feltételes mód és a felszólító mód használata / Handout

Peredy Márta: Az ige-igekötő sorrend / Handout

É. Kiss Katalin: A tagadás / Handout

 

Az Intézet Finnugor és Nyelvtörténeti Osztályának honlapjáról letölthetők az előadásokat követő korreferátumok, egy közös dokumentumba szerkesztve.

 

Az előadók válaszai a korreferenseknek:

É. Kiss Katalin válasza
Egedi Barbara válasza
Hegedűs Veronika válasza
Peredy Márta válasza
Tóth Ildikó válasza

 

 

MGTSz Nap

Előadások a Magyar Generatív Történeti Szintaxis projektum eredményeiről

2012. április 19.

MTA Nyelvtudományi Intézet

 

Program

 

Az MGTSz Napon elhangzott előadások prezentációi és handout-jai:

 

Simon Eszter: Korpuszépítés ómagyar kódexekből

Novák Attila: Ómagyar és középmagyar szövegek morfológiai elemzése és egyértelműsítése

É. Kiss Katalin: A nyelvtörténeti korpusz szerepe az ősmagyar szintaxis rekonstrukciójában

Egedi Barbara: A főnévi csoport történetéből: újraelemzés a bal periférián
Hegedűs Veronika: Igekötők és más igemódosítók az ómagyarban

Bácskai-Atkári Júlia: A mellékmondatok bal perifériájának diakrón rendszere

Kádár Edit: A nyelvjárási adatok szerepe a nyelvtörténeti kutatásokban – esettanulmány a suksükölés jelenségéről

 

 

A projektum munkatársainak további, a projektumhoz szorosan kapcsolódó előadásai, kéziratai

(A konferencia-kötetekbe leadott kéziratok is az adott rendezvény alatt találhatók)

 

 

Szeged

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI.

2009. október 14-15. Szeged (SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, FinnugorTanszék)

 

A konferencia programja

 

A tanulmánykötetbe leadott kéziratok:

É. Kiss Katalin: A Jókai-kódex tagadó szerkezetei

Egedi Barbara: Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai

Hegedűs Veronika: Névutós szerkezetek a korai ómagyar korban

Peredy Márta: Az ige-igekötő sorrend a Jókai-kódexben

 

Szeged

VI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia

2009. december 3-4.

Oravecz Csaba, Sass Bálint, Simon Eszter: Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására. (prezentáció)

Oravecz Csaba, Sass Bálint, Simon Eszter: Gépi tanulási módszerek ómagyar kori szövegek normalizálására. (cikk)

 

Kolozsvár

A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II.

2010. április 16-17. Kolozsvár (Babeş-Bolyai Egyetem, Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék)

 

A konferencia honlapja

 

É. Kiss Katalin: A sem szinkrón és diakrón szerepéről (leadott kézirat)

Egedi Barbara: Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen (kézirat) 

Hegedűs Veronika: Utána a névutós kifejezéseknek! (Régen és ma) handout

Peredy Márta: Aspektus és/vagy információs szerezet a magyarban (prezentáció)

 

Cambridge

12th International Diachronic Generative Syntax Conference (DiGS)

2010. július 14-16. Cambridge

 

A konferencia programja

 

É. Kiss Katalin: A negative cycle in 12-15th century Hungarian (prezentáció)

É. Kiss Katalin: A negative cycle in 12-15th century Hungarian (kézirat)

Hegedűs Veronika: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian (handout)

Hegedűs Veronika: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian (kézirat)

Edith Kádár & Márta Peredy: Discourse orientedness and the lack of aspect - the role of verbal particles in Hungarian (prezentáció)

Edith Kádár & Márta Peredy: Discourse orientedness and the lack of aspect - the role of verbal particles in Hungarian (handout)

 

Lisszabon

ECAI 2010 Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH 2010)

2010. augusztus 16.

Csaba Oravecz, Bálint Sass, Eszter Simon: Semi-automatic Normalization of Old Hungarian Codices.

 

Tallin

Emotions in and around Language

2010. szeptember 23-24. Tallin

Peredy Márta: The syntactic expression of emotions in Hungarian from a diachronic point of view

 

Berlin

6th International Contrastive Linguistics Conference

2010. szeptember 30. – október 2.

Tóth Ildikó: Hungarian Inflected Infinitives frm Typological and Diachronic Perspective: From controlled pro to controlled PRO (handout)

 

Piliscsaba

Nyelvelmélet és diakrónia

2010. november 16-17. Piliscsaba (PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék)

 

A konferencia programja

 

É. Kiss Katalin: Az ősmagyar SOV-től az ómagyar (TQF)VSO-ig

Bácskai-Atkári Júlia: A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel (handout)

Bácskai-Atkári Júlia: A komparatív operátor esete a mondatbevezetővel (kézirat)

Egedi Barbara: A magyar mutató névmási módosító és a birtokos szerkezet történeti vizsgálata (handout)

Gerőcs Mátyás: Aspektus és igekötő. A mondat belső időszerkezete a kései ómagyarban (kézirat)

Gugán Katalin: A nyelvtörténet vargabetűi: a tagadás és a tagadás szerinti egyeztetés története az ugor nyelvekben (kézirat)

Hegedűs Veronika: Ómagyar anaforák és a nyelvelmélet (handout)

Hegedűs Veronika: Ómagyar anaforák, reflexivitás és a kötéselmélet (kézirat)

Kántor Gergely: A feltételes mód és a felszólító mód használata a kései ómagyarban (leadott kézirat)

Tóth Ildikó: A -t képzős igeneves szerkezet használata az ómagyarban (handout)

 

A tanulmányok megjelentek az alábbi kötetben:

É Kiss Katalin, Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia. Piliscsaba – Budapest: PPKE BTK – Szt. István Társulat, 2011.

 

Moszkva

Moscow Syntax and Semantics 2

2011. április 22-24.

Bácskai-Atkári Júlia–Kántor Gergely: Elliptical Comparatives Revisited.(handout)

Bácskai-Atkári Júlia–Kántor Gergely: Elliptical Comparatives Revisited.(kézirat)

 

Pavia

Gradualness in change and its relation to synchronic variation and use

2011. május 30-31.

Egedi Barbara: Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian (handout)

Egedi Barbara: Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian (kézirat)

 

München

15. LIPP-Symposium „Sprachwandel”

2011. július 13–15.

Bácskai-Atkári Júlia: The History of Hungarian Complex Complementisers. (handout)

Bácskai-Atkári Júlia: The History of Hungarian Complex Complementisers. (kézirat)

 

Lund

10th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH10)

2011. augusztus 25-28

Bácskai-Atkári Júlia: Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. (handout)

Bácskai-Atkári Júlia: Reanalysis in Hungarian Comparative Subclauses. (kézirat)

 

Philadelphia, USA

The 13th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS XIII)

2011. június 2-5.

É. Kiss Katalin: From proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X* (kézirat)

 

Oszaka, Japán

20th International Congress on Historical Lingistics

2011. július 25-30.

É. Kiss Katalin: Null pronominal objects in Hungarian: a case of exaptation (kézirat)

 

Budapest (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola)

7. Félúton konferencia

2011. október 6–7.

Bácskai-Atkári Júlia: A magyar összetett kötőszók történetéhez. (handout)

Bácskai-Atkári Júlia: A magyar összetett kötőszók történetéhez. (kézirat)

 

Szeged

VIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia

2011. december 1-2.

Simon Eszter, Sass Bálint, Mittelholcz Iván: Korpuszépítés ómagyar kódexekből. (prezentáció)

Simon Eszter, Sass Bálint, Mittelholcz Iván: Korpuszépítés ómagyar kódexekből.

 

Oxford (Worcester College)

Synchrony and Diachrony. Variation and Change in Language History

2012. március 16-17.

Bácskai-Atkári Júlia: On the Diachronic Development of a Hungarian Declarative Complementiser (handout)

Egedi Barbara: Variation and change in the left periphery of the Hungarian noun phrase (handout)

Hegedűs Vera: Reflexive pronouns in Hungarian PPs: synchronic variation and diachronic change (handout)

 

Szeged

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII.

2012. március 29-30.

Egedi Barbara: Egy fejezet a magyar strukturális fókusz történetéből

Hegedűs Vera: Az igekötős igék szintaxisa és az ómagyar szórend

 

Oslo

Exploring Ancient Languages through Corpora

2012. június 14-17.

Egedi Barbara & Simon Eszter: Gradual expansion in the use of the definite article. Checking a theory against the Old Hungarian Corpus. (handout) (prezentáció)

É. Kiss Katalin: The role of historical corpora in the reconstruction of proto-syntax (prezentáció)

 

Lisszabon

14th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS)

2012. július 4-6.

Bácskai-Atkári Júlia: The relative cycle in Hungarian declaratives (handout)

Egedi Barbara: A story about the left periphery. The functional extension of the Hungarian noun phrase (handout)

Hegedűs Vera: Particle-verb order in Old Hungarian and complex predicates (handout)

 

Edinburgh

New Reflections on Grammaticalization V.

2012. július 16-19.

É. Kiss Katalin: The grammaticalization of an obsolete syntactic rule as a PF operation


Piliscsaba

Second Central European Conference in Linguistics for postgraduate Students (CECIL’S 2)

2012. augusztus 24–25.

Bácskai-Atkári Júlia: The Diachronic System of the Left Periphery of Subordinate Clauses in Hungarian (handout)

The Diachronic System of the Left Periphery of Subordinate Clauses in Hungarian. (kézirat)

 

Piliscsaba

Nyelvelmélet és kontaktológia

2012. november 13-14.

Egedi Barbara: Jó magyar-e az ómagyar? A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. (handout)

É. Kiss Katalin: Az ótörök-ősmagyar kontaktus nyomai az ómagyar igeidőrendszerben és a birtokos szerkezetben (handout)

 

Konferenciakötet:

Agyagási Klára, Hegedűs Attila és É. Kiss Katalin (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia 2. Piliscsaba, PPKE BTK, 2013.

 

Párizs

RALFe konferencia

Université Paris 8,

2012. november 29-30.

É. Kiss Katalin: Differential object-verb agreement and information structure (handout)

 

Olomouc

Olomouc Linguistics Colloquium
2013 június 7.

Dékány Éva: Obligatorily possessed gerunds in Old Hungarian (handout)
 

Ottawa

15th Diachronic Generative Syntax

2013. július

É. Kiss Katalin: The rise and fall of Hungarian complex tenses (handout)


Piliscsaba

11th International Conference on the Structure of Hungarian

2013 augusztus 29-31.

Dékány Éva: The structure of Old Hungarian -t gerunds (handout)
Egedi Barbara: Plural agreement within possessive constructions in three varieties of  Hungarian. poster presentation (handout)


Piliscsaba / Budapest

Nyelvelmélet és diakrónia 2.

2013 november 19-20.

Dékány Éva: Az ómagyar -va/ve és -ván/vén igenevek használata véges igeként (Simon Eszterrel közösen)

Egedi Barbara: Egy többfogásos határozottsági ciklus – magyarosan (handout)

Hegedűs Vera: A P-ciklus a magyarban. (handout)
 

 

Folyóiratba leadott kéziratok

 

Bácskai-Atkári Júlia: On the Diachronic Development of a Hungarian Declarative Complementiser (kézirat) Közlésre benyújtva: Transactions of the Philological Society

 

É. Kiss Katalin: Null pronominal objects in Hungarian: A case of exaptation (kézirat) Acta Linguistica Hafniensia: International Journal of Linguistics 44 (2013), 192-206.

 

É. Kiss, K. (2011) A magyar tárgyas és alanyi igeragozás kialakulásának szintaktikai hátteréről  Nyelvtudományi Közlemények 107 (2011), p. 131.

 

É. Kiss Katalin: From Proto-Hungarian SOV to Old Hungarian Top Foc V X* Diachronica 30 (2013) 202-231.

 

 

Benyújtott és elfogadott absztraktok

 

Dékány Éva: Az ómagyar gerundiumok alanyáról (absztrakt)
A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII, Szeged, 2014. április 3-4.

Egedi Barbara: Változó struktúrák, versengő stratégiák: a középmagyar mutató névmási módosítók esete (absztrakt)

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VIII, Szeged, 2014 április 3-4.

 

Dékány Éva: Weak & strong phases in infinitives: the case of Old Hungarian infinitival anti-agreement. Poster presentation. (absztrakt)
16th Diachronic Generative Syntax, Budapest, 2014 július 3-5.
 

 

Egyéb kéziratok

 

Simon Eszter: Keressen ómagyar szövegekben ön is! nyest.hu, 2010. március 29.

 

É. Kiss Katalin: Differential object-verb agreement is (fossilized) topic-verb agreement (kézirat)

 

Dékány Éva: -atta/ette participles in Old Hungarian (handout). Revised MGTSZ project meeting, April 2012.

 

Bácskai-Atkári Júlia: English Comparatives and Parameters. In: Gósy Mária–Péteri Attila (szerk.) Tanulmányok: Nyelvtudományi Doktori Iskola. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 2012. 23–37. (kézirat)
 

Egedi Barbara: Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian In: Anna Giacolone Ramat – Caterina Mauri – Piera Molinelli (eds.): Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion. Amsterdam: John Benjamins, 2013. 367-390. (kézirat)

 

Simon Eszter - Sass Bálint: Nyelvtechnológia és kulturális örökség, avagy korpuszépítés ómagyar kódexekből. In: Prószéky Gábor - Váradi Tamás (szerk.): Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIV. Nyelvtechnológiai kutatások. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2012. 243-264. (kézirat)

 

É. Kiss Katalin – Gerstner Károly – Hegedűs Attila: Kis magyar nyelvtörténet: Egyetemi jegyzet. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2013.

 

É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar generatív történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014

 

É. Kiss Katalin: Milyen volt az ősmagyar mondatszerkezet? Akadémiai székfoglaló, 2014. december 9.

 

Dékány Éva. 2012. Nem jöttem hínia az igazakat. Az ómagyar anti-egyeztetett főnévi igenevekről. Nyelvtudományi Közlemények 108. 219–252.

 

 

 

Módosítva: 2014.03.31.

 
 vissza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elméleti nyelvészet, nyelvtudomány