Kutatások

 

Hogyan értelmezik az óvodások a két kvantort tartalmazó mondatokat? Izomorf-e a gyereknyelvi kvantorértelmezés?

Értik-e az óvodások a skaláris implikatúrákat? Mitől függ a gyereknyelvben a számnevek ’pontosan n’ vagy ’legalább n’ értelmezése?

Hogyan értik a gyerekek a fókuszt tartalmazó mondatokat? Mely életkortól tudják megkülönböztetni a [+/-kimerítő] olvasatot? A nehézségek szintaktikai vagy szemantikai  jellegűek?