english

A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája 

 

 

Publikációk


 

Gyuris Beáta 2018. Ugye in Hungarian: towards a unified analysis. In: Bartos, H., M. den Dikken, Z. Bánréti, T. Váradi (szerk.) Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics. [Studies in Natural Language & Linguistic Theory]. Springer. 199-212.

Gyuris Beáta 2017. Thoughts on the semantics and pragmatics of rising declaratives in English and of their Hungarian counterparts. In: Beáta Gyuris, Katalin Mády and Gábor Recski (szerk.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: MTA NYTI.  

Molnár Cecília Sarolta 2017. Ugye (nem) utókérdés? In: Beáta Gyuris, Katalin Mády and Gábor Recski (szerk.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: MTA NYTI.

Gyuris Beáta -- Molnár Cecília Sarolta -- Mády Katalin 2017. A magyar eldöntendő kérdő mondatok használatának tanulmányozása kísérletes módszerekkel. In: Zoltán Bánréti (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX. Kísérletes nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 53-750. kézirat (pdf).  

Gärtner Hans-Martin -- Gyuris Beáta 2017. On delimiting the space of bias profiles for polar interrogatives. Linguistische Berichte Heft 251: 293-316. kézirat (pdf). (Digitális különlenyomat a szerzőktől kapható.)

Gyuris Beáta 2017. New perspectives on bias in polar questions: a study of Hungarian -e. International Review of Pragmatics 9: 1-50.

Gyuris Beáta 2017. The interpretation of a "contrast-marking" particle. In: Lee, Chungmin, Ferenc Kiefer and Manfred Krifka (szerk.) Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar implicatures. (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 91.) Springer International Publishing, Switzerland, pp. 83-100. kézirat (pdf). (Digitális különlenyomat a szerzőtől kapható.)  

Gyuris Beáta 2016. A magyar nyelv tagadószós eldöntendő kérdő mondatainak jelentéséhez. Jelentés és Nyelvhasználat 3: 169–190.

Molnár Cecília Sarolta 2016. Ugye melyik szabály alól ne találnánk kivételt? Az ugye partikula előfordulása kiegészítendő kérdésekben. Jelentés és Nyelvhasználat 3. 151–167.

Gyuris Beáta -- Molnár Cecília Sarolta 2016. Jól emlékszem, hogy erről a jelenségről nem írt még senki?. In: Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!" Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, 179-198. kézirat (pdf)