english

A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája 

 

 

Publikációk 

Gyuris Beáta 2016. A magyar nyelv tagadószós eldöntendő kérdő mondatainak jelentéséhez. Jelentés és Nyelvhasználat 3: 169–190.

Molnár Cecília Sarolta 2016. Ugye melyik szabály alól ne találnánk kivételt? Az ugye partikula előfordulása kiegészítendő kérdésekben. Jelentés és Nyelvhasználat 3. 151–167.

Gyuris Beáta -- Molnár Cecília Sarolta 2016. Jól emlékszem, hogy erről a jelenségről nem írt még senki?. In: Kas Bence (szerk.) "Szavad ne feledd!" Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, 179-198.