english

A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája 

 

 

Hírek


 

Online kérdőíves vizsgálat

 

Magyar anyanyelvű beszélőket keresünk a magyar kérdésekről szóló online kérdőíves kutatásunkhoz. Kérdőívünk kitöltése teljesen anonim, és csak 10–15 percet vesz igénybe. Az alábbi linkre kattintva érheti el a kérdőívet:

Kísérlet a magyar kérdésekről

Ha bármilyen kérdése van a kutatással kapcsolatban, keressen minket e-mailen!

Köszönjük az együttműködését!

Gyuris Beáta

Molnár Cecília Sarolta

 

Gärtner Hans-Martin és Gyuris Beáta 'On the Echoic Licensing of Propositional Negation in Hungarian Polar e-Interrogatives' címmel tart előadást a Recent Issues in the Syntax of Questions workshopon a Konstanzi Egyetemen

Gyuris Beáta megkapta az MTA Nyelvtudományi Intézet Szépe György Publikációs Díját az alábbi, 2017-ben publikált tanulmányért, amely a projekt fontos eredményeit foglalja össze: Gärtner Hans-Martin -- Gyuris Beáta 2017. On delimiting the space of bias profiles for polar interrogatives. Linguistische Berichte Heft 251: 293-316.

Gärtner Hans-Martin meghívott előadóként vesz részt a Logophoricity and Perspectivization c. workshopon (Stuttgart--Wackershofen), ahol az izlandi nyelvvel kapcsolatos kutatásairól tart előadást.

Kutatócsoportunk tagjai meghívást kaptak a 2018. évi Pragmatika Kerekasztal (Pécsi Tudományegyetem) szervezőitől az alábbi előadás megtartására: Gyuris B. -- Molnár C. -- Mády K.: Vélekedések, vágyak, szándékok tükröződése az eldöntendő kérdő mondatok megformálásában.

Gyuris Beáta előadást tart a Meaning in non-canonical questions c. workshopon (2018. június 7-9.) a Konstanzi Egyetemen, a kérdő mondatok és kérdő aktusok kutatásának egyik fontos központjában.  

Gärtner Hans-Martin meghívott előadóként vesz részt a Workshop on Non Canonical Imperatives c. nemzetközi tudományos ülésen, amelyet a berlini Humboldt Egyetem és a Leibniz-Centrum Allgemeine Sprachwissenschaft (ZAS) közösen rendez  2018. május 25-26-án. A workshop további meghívott előadói az MIT, a Connecticuti Egyetem, a berlini Humboldt Egyetem, az Edinburgi Egyetem, a ZAS és a Feröer-Szigeteki Egyetem kutatói.

2018. március 19. és 23. között Gärtner Hans-Martin vendégkutatóként tartózkodott a Berlini Szabadegyetem (Freie Universität Berlin) Német és Holland Nyelvészeti és Irodalmi Intézetében, Dr. Andreas Pankau meghívására.

Gärtner Hans-Martin és Gyuris Beáta szervezik a 2018 áprilisában Budapesten rendezendő GLOW 41 konferencia szemantikai témájú workshopját, The grammar and pragmatics of interrogatives and their (special) uses' címmel, amelynek meghívott előadója Prof. Manfred Krifka.  

Rebecca Woods (University of Huddersfield) 2017. november 13. és 17. között látogatást tett a projektünknél, és a Nyelvtudományi Intézetben nyilvános előadást is tartott.  

Gyuris Beáta meghívást kapott Prof. Luka Szucsich-tól az Areal Convergence in Eastern Central European Languages and Beyond (2017. szeptember 27-29.) c. workshopon való részvételre a berlini Humboldt Egyetemen, három diákjával együtt. A részt vevő diákok: Molnár Cecília Sarolta, Jankó Katalin és Lagos Cortes Mátyás.  

Gyuris Beáta szervezte meg a Pragmatika Kerekasztal c. tudományos ülést a Nyelvtudományi Intézetben 2017. május 12-én, amelyen az intézet kutatói között Molnár Cecília Sarolta is előadást tartott a projektünk egyik témájával kapcsolatban.  

Az MTA Vendégkutatói Programjának keretében három hónapos magyarországi tartózkodásra érkezik 2017 tavaszán Markus Steinbach (Georg-August-Universität Göttingen), aki Gärtner Hans-Martin-nal fog közös kutatásokat folytatni, többek között 'A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája' c. projekttel is együttműködve.

Gärtner Hans-Martin és Gyuris Beáta szemináriumot tartottak a 2015/16. tanév tavaszi félévében az ELTE-MTA Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Intézeti Tanszékén BA-, MA- és PhD-hallgatók és külső érdeklődők részvételével 'Speciális kérdések' címmel.  

Gyuris Beáta 'New Perspectives on Bias in Polar Questions. A Study of Hungarian -e' című tanulmánya megjelent az International Review of Pragmatics c. folyóirat honlapján. (Elektronikus különlenyomatért kérjük, az érdeklődők lépjenek közvetlenül kapcsolatba a szerzővel.)

Gärtner Hans-Martin és Gyuris Beáta a Bielefeldi Egyetem Nyelvészeti és Irodalmi Karának vendége volt 2016. április 11. és 18. között, a Humboldt Alapítvány Partnerintézményi Programja által támogatott 'Grammatika és Pragmatika' c. kutatási együttműködés jóvoltából, és előadást tartottak a Nyelvészeti Kollokvium keretében.

Gärtner Hans-Martin mini-kurzust (2 előadást) tartott 'Varieties of Dependent Verb Second. The View from Scandinavia' címmel a Cambridge-i Egyetemen, a ReCoS Project meghívására, 2016. március 21-én.

Gärtner Hans-Martin egy MA/Ph.D. kurzust (6 dupla előadást) tartott a Wuppertali Egyetemen, 'Verbzweit-Stellung in den germanischen Sprachen mit besonderer Berücksichtigung der skandinavischen Sprachen' címmel, 2016. március 4. és 9. között.

Gärtner Hans-Martin, Thórhallur Eythórsson és Tonjes Veenstra Workshopot szerveztek 'Morphological Effects on Word Order from a Typological and a Diachronic Perspective' címmel a DGfS 38 konferencián Konstanzban, 2016. február 24-26-án.

Gärtner Hans-Martin tartja a Göttingeni Egyetem nyelvészeti tanszékei és Courant Kutatócentruma által szervezett, az összetett mondatok strukturális és jelentéstani tulajdonságaival foglalkozó interdiszciplinális nyelvészeti nyári egyetem (Göttingen Spirit Summer School on Complex Clauses) egyik kurzusát,  Issues in Special and Minor Sentence Types címmel. Gyuris Beáta a nyári egyetem egyik speciális esti előadását tartja 'The semantics and pragmatics of embedded interrogatives in Hungarian' címmel.