Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Kálmán László > Publikációk listája

 

 

 

Kálmán László publikációinak listája

 

 

 

Kálmán L. "A Chomsky--Piaget vita". Magyar Filozófiai Szemle, 24, 1980. 987-998. o.

Kálmán L. "Un ensemble de propositions pour la science du langage". Kodikas/Code, 6, 1983. pp. 237-244.

Kálmán C. Gy., Kálmán L., Nádasdy Á. és Prószéky G. "Hocus, Focus, and verb types in Hungarian infinitive constructions". In: Groninger Arbeiten zur germanistischen Lingustík, Rijksuniveriteit Groningen, 24, 1984. pp. 162-177.

Kálmán L. "Empirical and theoretical data in linguistics". Acta Linguistica Hungarica, 34, pp. 3-25.

Kálmán L. "Inflectional morphology". In: I. Kenesei (ed.), Approaches to Hungarian 1, JATE Szeged, 1985. pp. 247-262.

Kálmán L. "Word order in neutral sentences". In: I. Kenesei (ed.), Approaches to Hungarian 1, JATE Szeged, 1985. pp. 13-23.

Kálmán L. "Word order in non-neutral sentences". In: I. Kenesei (ed.), Approaches to Hungarian 1, JATE Szeged, 1985. pp. 25-37.

Kálmán C. Gy., Kálmán L., Nádasdy Á. és Prószéky G. "Hocus, Focus, and verb types in Hungarian infinitive constructions". In: W. Abraham and S. de Meij (eds.), Topic, Focus and Configurationality, Benjamins, Amsterdam, 1986. pp. 129-142.

Kálmán L. Semantic interpretation in a dynamic knowledge representation. Working paper 2. RIL HAS, Budapest 1986.

Kálmán L. és Prószéky G. FMR Grammar. Working paper 1. RIL HAS, Budapest 1987.

Kálmán L. "Representation of feature structures in a non-connexionist molecular machine". In: Proceedings of the ACL 3rd European Conference. ACL. 1987. pp. 298-301.

Kálmán L. "Generics, common-sense reasoning, and monoticity in Discourse Representation Theory". In: I. Ruzsa and A. Szabolcsi (eds.), Proceedings of the '87 Symposium on Logic and Language. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987. pp. 95-110.

Kálmán L. "Issues in Hungarian sentence structure". In: I. Kenesei (ed.), Approaches to Hungarian 2, JATE Szeged, 1987. pp. 261-171.

Kálmán L., Pólos L. és Szabó Z. A general framework for problem representation. Technical report, Applied Logic. Lab, Inc., Budapest, 1988.

Kálmán C. Gy., Kálmán L., Nádasdy Á. és Prószéky G. "A magyar segédigék rendszere. In: Telegdi Zs. és Kiefer F. (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 49-103. o.

Kálmán L. "Richard Kayne: French Syntax; María Luisa Zubizarreta: On the Relationship of the Lexicon to Syntax" In: Telegdi Zs. és Kiefer F. (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989. 335-338. o.

Kálmán L. Monotonicity Principles in the Theory of Grammar. 'academic candidate" dissertation, Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 1989.

Kálmán L. "Review on John Anderson and Colin Ewen's Principles of Dependency Phonology". Studies in Language, 13, 1989. pp. 477-521.

Kálmán L. és Kornai A. "Hungarian sentence intonation". In: H. van der Hulst and N. Smith (eds.), Autosegmental Studies in Pitch Accent, Foris Dordrecht, 1989. pp. 183-195.

Kálmán L., Pólos L. és Szabó Z. Can representations solve problems?. Technical report, Applied Logic. Lab, Inc., Budapest, 1989.

Zimányi M., Kálmán L. és Fadgyas T. A Lisp programozási nyelv. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1989.

Goldberg, J.P., Kálmán L. és Szabó Z. External presuppositions versus discourse presuppositions. Tertium Non Datur, 6, 1990. pp. 29-43.

Goldberg, J.P., Kálmán L. és Szabó Z. External presuppositions versus discourse presuppositions. Workshop reader, workshop of the esprit working group 3315, Univ. of Nijmegen, Nijmegen, 1990.

Kálmán L. "Deferred information: The semantics of commitment" In: L. Kálmán and L. Pólos (eds.). Papers from the Second Symposium on Logic and Language. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990. pp. 125-157.

Kálmán L. és Pólos L. (eds.). Papers from the Second Symposium on Logic and Language. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1990.

Kálmán L. és Szabó Z. "D.I.R.T.: An overview". In: M. Stokhof and L. Torenvliet (eds.), Proceedings of the Seventh Amsterdam Colloquium. ITLI, University of Amsterda, Amsterdam, 1990. pp. 253-275.

Goldberg, J.P. és Kálmán L. "The first BUG report". In: Proceedings of Coling '92. ACL, Nantes, 1992.

Kálmán L. és van Leusen, N. The semantics of free focus. Illc prepublication series, ILLC Amsterdam, 1993.

Kálmán L. "Homogeneous Grammar". In: Z. Bánréti (ed.), Studies in the Theory of Grammar, RIL HAS, Budapest, 1994. pp.9-27.

Kálmán L. (guest editor), Papers from the Fifth Symposium on Logic and Language, Acta Linguistica Hungarica, 42(3-4), 1994.

Kálmán L. "Monotonicity in phonology". Acra Linguistica Hungarica, 39, 1994. 133-147. o.

Kálmán L. és Nádasdy Á. "A hangsúly". In Kiefer F. (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan 2: Fonológia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1994. 393-467. o.

Kálmán L. "Definiteness effect verbs in Hungarioan". In: I. Kenesei (ed.), Approaches to Hungarian 5, JATE Szeged, 1995. pp. 221-242.

Kálmán L., Conditionals, Quantification and Bipartite Meanings. Working Papers in the Theory of Grammar 1/3. RIL, HAS, Budapest 1994.

Kálmán L., Strong Compositionality. Working Papers in the Theory of Grammar 2/3. RIL, HAS, Budapest 1995.

Rádai G. és Kálmán L., Compositional Interpretation of Computer Command Languages. Working Papers in the Theory of Grammar 2/6. RIL, HAS, Budapest 1995.

Kálmán L. és Rádai G. Dynamic Update Predicate Logic. Working Papers in the Theory of Grammar 2/2. RIL, HAS, Budapest 1995.

Kálmán L. "Strong compositionality". In: Proceedings of the Tenth Amsterdam Colloquium ITLI, University of Amsterdam, Amsterdam 1996.

Kálmán L. és Rádai G. "Megszakított összetevők a magyarban konstrukciós nyelvtani szempontból. Acta Universitatis Szegediensis, 37, 1996. pp. 83-119.

Pléh Cs., Vinkler Zs., Kálmán L.: Early morphology of spatial expressions in Hungarian children. A childes study. Acta Linguistica Hungarica, 1996, 40, 129-142,

Kálmán L. (ed.) Generalized Inheritance Networks, TLP Budapest, chapter Essential concepts oc inheritance networks. 1997.

Kálmán L., Novák A., Rádai G., Rebrus P., Trón V. és Varasdi K. GIN database fragments. ELSNET deliverable EP 5295, TLP, Budapest, 1997.

Kálmán L. és Rádai G. Content-Adresses Inheritance Networks. ELSNET deliverable EP 5295, TLP, Budapest, 1997.

Pléh Cs., Vinkler Zs. és Kálmán L. "Early morphology of spatial expressions in Hungarian children: A CHILDES study" Acta Linguistica Hungarica, 44, 1997. pp. 249-260.

Kálmán L. és Rádai G. "Általánosított öröklődési hálók", Magyar Pszichológiai Szemle 53. 1998.

Kálmán L. és Rádai G. "Word order variation in Hungarian from a constructionist perspective" In: C. de Groot, I. Kenesei (eds.). Approaches to Hungarian 6, JatePress, Szeged, 1998. pp. 149-181.

Kálmán L. és Rádai G. "Általánosított öröklődási hálók." In: Pléh Cs. (szerk.) Megismeréstudomány és mesterséges intelligencia, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1998. 131-148. o.

Kálmán L. "Bevezetés". In: Kálmán L., Rádai G., Rebrus P. és Trón V. (szerk.), A lexikon szerkezete, ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport, 1999. 9-10. o.

Kálmán L. "Bevezetés a Lexikális szemantika c. fejezethez." In: Kálmán L., Rádai G., Rebrus P. és Trón V. (szerk.), A lexikon szerkezete, ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport, 1999. 215-216. o.

Kálmán L., Rádai G., Rebrus P. és Trón V. (szerk.) A lexikon szerkezete, ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport 1999.

Kálmán L. és Trón V. "Metonímia". In: Kálmán L., Rádai G., Rebrus P. és Trón V. (szerk.), A lexikon szerkezete, ELTE Elméleti Nyelvészet Szakcsoport, 1999. 243-259. o.

Kálmán L. és Nádasdy Á. Hárompercesek a nyelvről. Osiris Kiadó, Budapest, 1999.

Kálmán L. és Trón V. „Értékek azonossága-e az egyeztetés?”. In: Büky L. és Maleczki M. (szerk.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. SZTE, Szeged, 2000. 4356. o.

Kálmán L. és Trón V. „A magyar igekötők egyeztetése”. In: Büky L. és Maleczki M. (szerk.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei IV. SZTE, Szeged, 2000. 203211. o.

Kálmán L. „A szinonimintásról; Poliszémia, homonimia; Lexikális jelentés, aktuális jelentés”. Nyelvtudományi Közlemények. 2001.

Kálmán L. Konstrukciós nyelvtan. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2001.

Kálmán L. (szerk.), Magyar leíró nyelvtan: Mondattan I. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2001.

Kálmán L. és Rádai G. Dinamikus szemantika. Osiris Kiadó, Budapest. 2002.

Kálmán L. és Bodnár M. I. „Kertész Andras: Nyelvészet és tudományelmélet”. BUKSZ, 2002. 397399. o.

Kálmán L., Trón V. és Varasdi K. (szerk.), Lexikalista elméletek a nyelvészetben. Tinta Könyvkiadó, 2002. Budapest.

Kálmán L. „A mennyiségjelölők jelentéstana”. In: Maleczki M. (szerk.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei V.  SZTE, Szeged, 2002. 219228. o.

Kálmán L. Recenzió Gecsõ Tamás  és Spannraft Marcellina (szerk.) A szinonimitásról,  Gecsõ Tamás (szerk.)  Poliszémia, homonimia és Uõ. (szerk.) Lexikális jelentés, aktuális jelentés c. könyvekrõl.  Nyelvtudományi Közlemények 98., 2003

Kálmán L., Balázs L. és Erdélyi Szabó M. 2003. „Tudásalapú nyelvfeldolgozás”. MSZNY, Szeged. 2003.

Kálmán L., Tudásalapú nyelvfeldolgozás. Szabad Változók, 2004. szeptember.

Kálmán L. ‘nyelvtudomány’ – szócikk a Magyar Virtuális Enciklopédiában (MTA Filozófiai Intézete), 2004.

Kálmán L., „A nyelvművelés mint áltudomány”. In: Büky L. (szerk.), A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VI. SZTE, Szeged, 2004. 6382. o.

Forró O. és Kálmán L., „Zavarok a nyelvi zavarok körül”. Nyelvtudományi Közlemények 101, 2004. 321332.

Kálmán L.: A pincei bogár.  A hiszékenység nyelvészbőrbe bújt vámszedőiről. ÉS, május 13. 2005.

Kálmán L.. 2005. A pincei bogár visszavág [The basement bug strikes back]'. ÉS 49/28, 2005

Kálmán L.: (Arató Lászlóval vezető fejlesztőként:) Szövegértés-szövegalkotás „A” 5. évfolyam.  Tanári útmutató és Tanulói oldalak.  Sulinova Kht., Budapest. 2005.

Kálmán L.: (Arató Lászlóval vezető fejlesztőként:) Szövegértés-szövegalkotás „A” 7. évfolyam.  Tanári útmutató és Tanulói oldalak.  Sulinova Kht., Budapest. 2005.

Kálmán L.: (Arató Lászlóval vezető fejlesztőként:) Szövegértés-szövegalkotás „A” 9. évfolyam.  Tanári útmutató és Tanulói oldalak.  Sulinova Kht., Budapest. 2005.

Kálmán L.: Szegény, szegény inger! In: Gervain, J., Kovács, K., Lukács, Á. Racsmány M. (szerk.): Az ezerarcú elme. Tanulmányok Pléh Csaba 60. születésnapjára. Akadémiai Kiadó, Budapest. 2005. 50–55.

Kálmán, L. and K. Varasdi. 2005. `The Hungarian Definiteness Effect Hoax'. Manuscript

Kálmán L. Simonyi Zsigmond a nyelvművelésről és a helyesírásról. Iskolakultúra 27, 2005. 20-24. o.

Kálmán L. és Trón V.: Bevezetés a nyelvtudományba. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2005. 155 oldal.

Kálmán L.: Engedetlen alanyok. Világosság, 2005. 12

Kálmán L., Szövegértés-szövegalkotás kompetenciaalapú oktatási programcsomag: 5., 7., 9. évfolyam korrigált változata (1–3. fejezet), 6., 8., 10. évfolyam 1–3. fejezete kipróbálási célból (mint vezető fejlesztő). SuliNova Kht, HEFOP.

Kálmán L., Kognitív és/vagy/illetve modellelméleti? Szabad Változók, 2006. január

Kálmán L.., Miért nem vonzanak a régensek? In: Kálmán L. (szerk.), KB 120: A titkos kötet.  Tinta Könyvkiadó, 2006.

Kálmán L.., Iskolai nyelvi nevelés Antal László szellemében.  In: B. Nagy Ágnes és Szépe György (szerk.), Anyanyelvi nevelési tanulmányok II. Pécs, 2006. 107–115. o.

Kálmán L. (szerk), KB 120: A titkos kötet.  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2006.

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv. I. kötet.  Raabe Kiadó, 2006.

Kálmán L. (szerk), Proceedings of the Ninth Symposium on Logic and Language (mint társszerkesztő, Gyuris Beátával, Christopher Pinonnal és Varasdi Károllyal közösen), 2006.

Kálmán, L.. 2006. `Nyelvi eszköz-e a metafora? És ha igen, minek az eszköze? [Is metaphor a linguistic device? And if so, what is it a device for?]'. Paper presented at the conference Metafora, trópusok, jelentés, ELTE, Budapest, September 28. To appear in Világosság.

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2007. március

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2007. június

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2007. október

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2007. december

Kálmán L. és Trón V.: Bevezetés a nyelvtudományba. második, bővített kiadás. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2007. 192 oldal.

Kálmán L. és Molnár C. S.: „De a névmás helyett mi?” In: Alberti Gábor – Fóris Ágota (szerk.): A mai magyar formális nyelvtudomány műhelyei. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2007.

Kálmán, L. 2008. `Holisztikus szemlélet a nyelvészetben [The holistic view in linguistics]'.  Szabad Változók.

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2008. március

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2008. június

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2008. október

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2008. december

Kálmán L. (szerk).: Papers from the Mókus Conference. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2008.

Kálmán L. 2008.  „A mögöttes és ami mögötte van”. Szabad Változók, 2008. december

Kálmán László, Kertész Zsuzsa 2008. „Russian Palatalization”. In Kálmán L. (szerk.): Papers from the Mókus Conference. Tinta Könyvkiadó, Budapest

Miklós Erdélyi Szabó, László Kálmán and Ági Kurucz. 2008. `Towards a Natural Language Semantics without Functors and Operands'. Journal of Logic, Language and Information 17(1): 1-17,  (Prepublication download: PDF)

Kálmán László, Rebrus Péter Valóban megmagyarázhatatlanok a magyar infinitívusz toldalékai? In: Maleczki Márta (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII,  Szeged: Szegedi Tudományegyetem. 2008.

Kálmán L. (szerk), Tanári kincsestár: Magyar nyelv.  Raabe Kiadó, Budapest, 2009.

Kálmán L., Chomsky hatása a mesterséges intelligenciához kapcsolódó nyelvészetben. Magyar Tudomány. 2009. szeptember

Kálmán L. (társszerző: Molnár Cecília Sarolta.):  „Petőfi költeményeinek patholinguisticája”. Margócsy-Festschrift. 2009.

Kálmán L. (társszerző: Orsós Anna.): Beás nyelvtan. Tinta Könyvkiadó, Budapest 2009.

Kálmán L., A LISP programozási nyelv (1989) — a könyv internetes megjelenése (OSZK MEK) 2009.

Kálmán L.,  A nyelvérzék fejlesztése az anyanyelvi órákon (The development of linguistic abilities at school). I. Vályi András anyanyelv-pedagógiai konferencia, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Tinta Kiadó, Bp. 2010.

Kálmán L.,  (társszerző: Rebrus Péter) Valóban megmagyarázhatatlanok a magyar infinitívusz toldalékai?  (Are the suffixed forms of Hungarian infinitives impossible to explain?). In: Maleczki Márta (szerk.) A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII,  Szegedi Tudományegyetem, Szeged 2010

Kálmán L., Mit művelünk?  Taní-tani 2010/1 (52. szám): 3.

Kálmán L., ``Analogy in Semantics''. Magyar Filozófiai Szemle 54/4. pp. 134–149. 2010.

Kálmán L., (társszerző: Rebrus Péter, Törkenczy Miklós): „Ingadozás és diakrónia”. In: É Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia. Szent István Társulat, Piliscsaba – Budapest, 2011. 191-203.

Kálmán L., (társszerző: Rebrus Péter, Törkenczy Miklós): „Lehet-e az analógiás nyelvelmélet szinkrón? (A semleges magánhangzók viselkedése tövekben és toldalékokban)”. In: Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2011. 31-45.

Kálmán L., (társszerző: Rebrus Péter, Törkenczy Miklós):: „Possible and impossible variation in Hungarian”.  In: Kiefer, Ferenc, Mária Ladányi and Péter Siptár (szerk.): Current Issues in Morphological Theory: (Ir)regularity, analogy and frequency. Selected papers from the 14th International Morphology Meeting, Budapest, 13–16 May 2010. John Benjamins, Amsterdam 2012. pp. 23–50.

Kálmán L.: ,,Analógiás tanulás asszociatív memóriamodellel”. In: Prószéky Gábor, Váradi Tamás, Kenesei István (szerk.): Általános nyelvészeti tanulmányok XXIV.: Nyelvtechnológiai kutatások.  Akadémiai Kiadó, Budapest 2012.

Miklós Törkenczy – Péter Rebrus – Kálmán László – Péter Szigetvári. 2013. Harmony that cannot be represented. In: Approaches to Hungarian. Volume 13: Papers from the 2011 Lund Conference Volume 13, Johan Brandtler – Valéria Molnár – Christer Platzack (ed.) John Benjamins. 229–252.

Kálmán László. 2013. „Kell-e nekünk metafora?”  In: Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Analógia és modern nyelvleírás.  Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.  144–153. o.

Kálmán László. 2013. „Két elméletcsaládról”.  In: Benő Attila – Fazekas Emese – Kádár Edit (szerk.): „... hogy legyen a víznek lefolyása...” – Köszöntő kötet Szilágyi N. Sándor tiszteletére.  Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár.  207–223. o.

Kicsi Sándor András – Kálmán László. 2013. „Újra a tulajdonnevekről”.  Nyelvtudományi Közlemények 108:381–392.

Kálmán László. 2013. „Újra Platón, újra predikáció”.  In: Zvolenszky Zsófia, Molnár Attila, Mekis Péter, Markovich Réka, Jellinek Sára, Gömöri Márton, Bitai Tamás (szerk.): Nehogy érvgyűlölők legyünk.  Tanulmánykötet Máté András 60. születésnapjára.  L'Harmattan, Budapest.

Kálmán László. 2013. „Változások a nyelvi nevelésben”.  In: Tóth Szergej (szerk.) 2013. Társadalmi változások – nyelvi változások. Alkalmazott nyelvészeti kutatások a Kárpát-medencében. A XXII. MANYE Kongresszus előadásai. Szeged, 2012. április 12–14. (A MANYE Kongresszusok előadásai 9.) MANYE – Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Budapest–Szeged.  32–35. o.

Kálmán László – Kertész Zsuzsa 2014: A nagy orosz palatalizációs rejtély. In: Bárány Tibor, Gáspár Zsuzsa, Margócsy István, Reich Orsolya, Vér Ádám (szerk.): A megértés mint hivatás.  Köszöntő kötet Erdélyi Ágnes 70. születésnapjára. L'Harmattan, Budapest, 2014. 431–448. o.

Kálmán László 2014: What can constructions do?  Theoretical Linguistics 40 (1–2), 137–147.

Kálmán László 2014: Két olvasmányról. Pedagógusok Lapja 70 (8–9), 8–9.

Kálmán László 2015: „Metaforák, intuíciók, jelenségek”.  In: Bárány Tibor – Zvolenszky Zsófia – Tőzsér János (szerk.): Metafora, relevancia, jelentés.  Loisir Könyvkiadó, Budapest, 135–148. o.

Kálmán László 2016: „Bővítménykeretek mint konstrukciók”.  In: Kas Bence (szerk.): Szavad ne feledd!  MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest.  61–72. o.

Kálmán, László. 2016. ``Konzervatív: szó, vagy fogalom? [Conservative: A word or a concept?]''. Athenaeum 2/1, 4–6.

Kálmán László 2017: „Az összetett szavak és a nyelvelmélet”. In: Kádár Edit és Szilágyi N. Sándor (szerk.): Összetételek és nyelvleírási modellek.  Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvár.

Kálmán László 2017: „Nyelvi nevelés – másképp”.  Magiszter 15:4, 97–100.

Kálmán László 2018: „A visszaélő alaptörvény”.  In: Szentpéteri Nagy Richard (szerk.), A közös dolog. L'Harmattan, 59–62. o.

Kálmán László 2018: Neo-Lockean Semantics.  In: Bartos Huba, Marcel den Dikken, Bánréti Zoltán és Váradi Tamás (szerk.), Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics.  Springer Verlag.

Kálmán László 2018: (ford.): Kornai András: Szemantika. (Fejezetek.)  Typotex Kiadó.

Kálmán László 2019: „Réz edény (sic!) és nyelvtan: Horror az iskolában”.  Tanító 57:4, 14–16.

László Kálmán, Dorottya Demszky, Dan Jurafsky, Beth Levin, „The Role of Verb Semantics in Hungarian Verb-Object Order”. https://arxiv.org/abs/2006.09432

Kálmán László 2021: The Cognitive Gap in Modern Semantics In: Judit, Gervain; Gergely, Csibra; Kristóf, Kovács (szerk.) A Life in Cognition : Studies in Cognitive Science in Honor of Csaba Pléh. Cham, Svájc : Springer International Publishing (2022) 394 p. pp. 29-39. Paper: Chapter 3 , 11 p.

 

Írások a Nyelv és Tudomány oldalain:

Hogyan jön a sör a kötőmódhoz? (2010.01.20)

Modernebb-e a székely akcentus, mint a pesti? (2010.01.29)

Európai Bizottság helyett Európai Bizottmányt? (2010.02.25)

A nyelvújítás kora lejárt (2010.04.19)

Üzirögi, ubi, süti: miért becézzük? (2010.04.27)

Az angol segíthet a magyar szavak megértésében (2010.05.12)

Számon kérjük a magyar nyelvet (2010.06.01)

Csukoljon, hogy tessen! Néhány különleges magyar ige (2010.06.29)

"Bizonytalan" magyar igék: blogol vagy blogozik? (2010.07.26)

Mi a csoda az az "alapszókincs"? (2010.08.14)

„Az előtt, hogy”: furcsaságok a magyar helyesírásban (2010.08.30)

Ikrek, mellek, cipők: hogy működik a magyar többes szám? (2010.09.02)

Tényleg angol szó a szia? (2010.09.07)

Rokonértelműség: ,,egyszerű észrevétel''? (2010.10.19)

Hull és esik (2010.10.24)

Semleges magánhangzók (2010.11.04)

Egy örök áldilemma? (2010.11.14)

Összetett szavak helyesírása (2010.11.18)

Idegen nevek magyar kiejtése (2010.11.22)

Létezik-e szerb-horvát nyelv? (2010.11.26)

Gyanús mássalhangzók: a dz és a dzs (2010.11.30)

Nyelvek születése és terjedése (2010.12.10)

A kenyered vagy a kenyeredet edd meg? (2010.12.11)

Innentől, onnantól (2010.12.18)

Néhány szó az ikes ragozásról (2010.12.28)

Az igekötők „jelentése”  (2011.01.10)

A gy történetéről (2011.01.14)

Ami és amely (2011.01.26) 

A buzgó nyelvőr (2011.02.01)

Médium, média, médiumok, médiák (2011.02.14)

Néz és lát (2011.03.05.)

Angolul tanuljunk-e először? (2011.08.22.)

Miért egy, hogyha sok? (2011.11.24.)

Plurale tantum (2011.05.23.)

,,Felesleges'' változások (2011.05.27.)

Volt-e a latinban magánhangzó-illeszkedés? (2011.06.16.)

Több szólamban beszélünk! (2011.07.21.)

„Folyamatos” és „ befejezett” (2011.08.11.)

Időszerű kérdések: jelen, múlt, jövő (2011.08.26.)

A nagy orosz kemény–lágy összeesküvés (2011.12.14.)

Genetikusan: Kertész és Mártonfi a cél mellé lőtt (2011.09.27.)

Harmadakkora válasz (2011.10.10.)

Egybe vagy külön: -ó/-ő-s szerkezetek (2011.03.29.)

A nevek dzsungelének szélein (2011.11.03.)

A buzgó nyelvőr (2011.02.01.)

Médium, média, médiumok, médiák (2011.02.14.)

Kevés, vagy egy kevés? (2011.05.31.)

Mi köze az ásványvíznek a kommunizmushoz? (2011.09.13.)

Merre horgadsz? (2011.10.05.)

Az igekötők ,,jelentése'' (2011.01.10.)

Ami és amely (2011.01.26.)

Egy érdekes változásról: elvessze és elveszítse (2011.03.19.)

Tányérat: egy jégkrém a tét! (2011.04.23.)

A nyitótövekről (2011.04.26.)

Kijöttelek (2011.05.18.)

Kialakul (2011.07.12.)

Kis bigyók az ige előtt (2012.12.09.)

A gy történetéről (2012.01.14.)

Ez miatt, az miatt (2012.02.25.)

A múlt idejű igealakok (2012.03.01.)

Al(ud)hatnék (2011.03.12.)

Kína nevei (2011.06.08.)

Instrukció, de instruction (2011.08.30.)

Honnan jön a dzsal? (2011.11.23.)

Beéri (2011.07.08.)

Tök (2011.07.19.)

Mit csinál a hőség, amikor rekken? (2011.07.15.)

Hol v, hol nem v? (2011.07.25.)

Kik azok a generativisták, és mit akarnak? (2011.09.07.)

Analógia a magyar sorszámnevekben (2011.10.11.)

Megint analógia: a fő ige alakjai

Beszédhang és fonéma (2011.10.25.)

Főünk? Fövünk? Fővünk? Főlünk? (2011.10.19.)

2012:

Mind, az összes, valamennyi: logikus?

Dz és dzs

Három változat: fordítási vita az ATV és a nagykövetség között

Csak semmi személytelenség, magyarok vagyunk!

Félreérthető, ügyetlen fogalmazás

Egzakt vagy humán? Tudomány vagy nem tudomány?

Van-e alapja a szómágiának?

Miért nem ugyanaz, ha egyszer ugyanaz?

Mitől változik a nyelv?

„Elérteni véli, mit félreért”

Utánozás majomszokás

Maszek, vagy magányos énekes-e a magánénekes?

Így nem jutunk n-ről az n + 1-re!

Vannak-e káros változások?

Bugrisok, katarok és buzik

Sápadtarcú vagy szőke kunok?

Hányféle vegyes hangrend van?

Most tényleg hét ágra süt

A titokzatos gégek és toszkok

Közhelyek a közhelyekről

Kötőszavak: vesszővel(,) vagy vessző nélkül?

Mitől izgul fel a nyelvész?

Mi az a mondatszerkezet?

Megvan az ideje minden dolognak?

Valószínűtlenül arab eredetű szavak

Egy meglepő kérdés: egyik kutya, másik eb?

A méhecskék és a modalitások

Nemzeti büszkeség és a szókészlet szeszélyei

Hát nincs elég bajunk?

Miért írnak kínaiul a franciák?

Miért melegek a melegek?

Tulajdonnevek és névelők

Nádasdy Ádám és a rendszerkényszer

Miért jössz?

Mit hal?  Szörnyet?

Utak a nyelvhez

Sápadt mondja sárgának...

Mit csinál a levegő, amikor nem leveg?

Ki havazik?

Az alapnyelvek megalapozása

A nyelv kifejező ereje

„Rossz” elnevezések

Az olvasónők és a nyelvésznők dilemmája

Ha és amennyiben ez helyes, ...

Anya- és apanyelvünk

Azzal, vagy avval?

A pesti elméleti nyelvészeti oktatás története

Mit csinál a levegő, amikor nem leveg? (2012. december 17.)

Ki havazik? (2012. december 28.)

Az alapnyelvek megalapozása ( 2013. január 8.)

2014:

Észrevétel és kérdésfeltevés (január 2.)

A továbbiakban... (január 7.)

Hazaszeretet az új évben (január 8.)

Segítség! Elipszilon! (január 10.)

Miért, hvor, varför, why? (január 16.)

A kutya mindenségit! (január 21.)

Ezt meg kell tudni válaszolnunk! (január 28.)

Csúnya-e a csúnyája? (január 31.)

Ikszek és igzek (február 3.)

Defektivitás a családban (február 5.)

Pityókos rosszalkodás (február 7.)

Országomat egy országnévért! (február 13.)

A magyar -ny végződések kalandos története (február 19.)

Többek között a bunkóság (február 21.)

Nyelvek lexikai távolsága (február 24.)

Lágy zörejek (március 4.)

Szöveges értékelés és zsargon (március 18.)

Az „elvont” jelentésű igék üldözője (március 20.)

A beférkőzés „helyessége” (március 24.)

Ez egy ilyen izé (március 26.)

Hagyjuk a rizst? Rizset? Rizsát? (március 31.)

Kamingaut (április 1.)

Mi a franc? (április 2.)

Büdös a munka? (április 3.)

Különbözők, melyek nem különböznek (április 14.)

Hát akkor lebbezz fel! (április 15.)

Hátravetett jelzők, azonosító értelmezők és egyéb borzalmak (április 16.)

Jelek és esélyek (április 17.)

A meditáló, fantaszta régész (április 22.)

A hagyma visszanyal (április 23.)

Egy nem túl fontos ügy (április 24.)

Pikárd kérdés (április 25.)

Van, akinek derogál kérni? (április 28.)

Most változatos legyen, vagy ne? (április 29.)

Konkrétan a valamilyen szinten tartalmatlan kifejezésekről (május 2.)

Nem szerzek örömöt az olvasónak (május 3.)

Bizonytalanul a bizonytalanságról (május 6.)

Az orvos nem lop (május 7.)

Helyesírási hiba vagy alakváltozat? (május 9.)

„Vanni” és „vejszn”, a két fantom (május 21.)

A rendszer fontossága (május 29.)

Hol és hova áll az, aki sorbaáll? (jűnius 3.)

Lenni vagy nem? (június 13.)

Kicsinyít, vagy mást csinál? (június 16.)

Unortodox helyesírás? (június 17.)

Nem nyelvi szavak és a helyesírás használhatatlansága (június 20.)

Nem harapnak a területi változatok! (június 24.)

Melyik és milyen (június 26.)

A magyar nyelv hősies harca a szenvedő szemlélettel (július 2.)

Mi a különbség egy papagáj között? (július 4.)

Bepillantás a műveltetés boszorkánykonyhájába (július 8.)

Megint a lét és nemlét határán (július 10.)

Lövöldözés darabokban (július 15.)

Mi ez az izé? (július 17.)

A mi latinunk (július 21.)

Mégis kinek az áldozatai? (július 22.)

Ció, akció, trakció, attrakció (július 24.)

Sérv, érv: hány tőről fakadnak? (július 25.)

Szenvedést okoz a szenvedés és az okozás megértése? (július 29.)

Elveszik egy igealak? (augusztus 5.)

Három szópár, három különböző viszony (augusztus 6.)

Az igei igenév ára (augusztus 12.)

Pá, kisaranyom, pá! (augusztus 14.)

Megint ami, megint amely (augusztus 15.)

Köztem és köztetek szólva (augusztus 19.)

Híre-hamva se maradt az írmagnak?

Derekas kérdés (szeptember 9.)

Hány maláj nyelv van? (szeptember 15.)

Mi köze a karalábénak a szoláriumhoz? (szeptember 17.)

Régóta rájöttél? (szeptember 19.)

Van dunsztunk róla! (szeptember 22.)

Aki nem tud sumerül... (szeptember 24.)

Támadt és támadott egy probléma (szeptember 26.)

A karavánnak nincs szaga (szeptember 29.)

Ősmagyarok-e a pulik? (október 7.)

A harangok lakhatási viszonyairól (október 13.)

Határozottan nehéz kérdés (október 15.)

Mikor vannak az egyneműek alárendelve egymásnak? (október 28.)

1000% (október 30.)

Fikarc és jotta, a két jóbarát (november 3.)

Röhejes-e Mr. Sony neve? (november 14.)

Rég minden másképp volt (november 24.)

Logikátlan szokások rabjai vagyunk (november 26.)

Gyoma, a baskír város? (december 9.)

Új-Guinea, a nyelvészek paradicsoma (december 10.)

Majdnem minden problémát megoldjuk? (december 15.)

2015:

Iskolai többnyelvűség (december 14.)

Egy erkölcsös kérdés (december 10.)

Hogy ityeg a bikini? (december 2.)

Fogamzásgátlós kérdés (november 27.)

Ez kötelező, vagy csak lehetséges? (november 20.)

Jó svádájú nők és férfiak (november 19.)

Mivel helytelen, ezért zavaró? (november 16.)

Nem rajtunk múlik, hogy a nyelv változik (november 12.)

Mit értsünk „kerülendő” alatt? (november 10.)

Fásult cinizmus, fölényes szarkazmus? (november 6.)

Kavarás a keverék körül (november 5.)

Párok, vagy sem, avagy próbálta már hármasban? (november 3.)

Egy különlegesen szomorú szó története (október 22.)

A rejtélyes Dalai Láma (október 20.)

Ne álljunk meg félúton (október 13.)

Az ágytól az óvszerig: Miért éppen francia? (október 9.)

Van akár részleges válasz, akár napi szinten? (október 7.)

„Ne a változástól, az állandóságtól félj!” (október 2.)

Bálintok és bakterek (szeptember 28.)

Idegesítő (nyelvhasználati) mittudoménmicsodák (szeptember 23.)

Jó a madaraknak? (szeptember 22.)

Véleményünk a fejedelmi többesről és társairól (szeptember 9.)

Hosszú válasz a rövid válaszokról (szeptember 7.)

Nem vagyunk slamasztikában! (szeptember 4.)

Országos és nemzeti ügyeink (szeptember 3.)

Nem látszódik különbség (szeptember 2.)

Honnan menekülnek, hova vándorolnak? (augusztus 31.)

Divatos szónak tűnik (augusztus 7.)

Helyesírás, vagy amit akartok (július 31.)

A magyar mint kreol nyelv (július 29.)

A mi latinunk mégsem olyan egyszerű (július 17.)

Az eltűnt nővér nyomában (július 15.)

Sátras kérdés – vagy inkább sátoros? (július 13.)

Vigyázat, felnőtt tartalom! (július 9.)

Mégiscsak nehéz a magyar nyelv? (július 6.)

„Nincs rá szó, nincsen rá fogalom”? (július 1.)

Diplomatikus (vagy diplomata?) válasz (július 1.)

Meglepetést szerzett a balesetezett? (június 23.)

Van valami furcsa Lowther úrral kapcsolatban (június 15.)

Csőbe húz a Wikipédia (június 11.) http://www.nyest.hu/hirek/csobe-huz-a-wikipedia

A Bibliától a boogie-woogie klubig (június 9.) http://www.nyest.hu/hirek/a-bibliatol-a-boogie-woogie-klubig

Miért baj az, ha nincs baj? (június 2.) http://www.nyest.hu/hirek/miert-baj-az-ha-nincs-baj

Géza malac és a kínaiak (május 20.) http://www.nyest.hu/hirek/geza-malac-es-a-kinaiak

Gönnolom az olvasónak a hesszölést (május 18.) http://www.nyest.hu/hirek/gonnolom-az-olvasonak-a-hesszolest

Megint az iskolások réméről (május 15.) http://www.nyest.hu/hirek/megint-az-iskolasok-remerol

Az MTI esete a cigányokkal (május 14.) http://www.nyest.hu/hirek/az-mti-esete-a-ciganyokkal

Szemtelenül rövid, szenvtelen válasz (május 13.) http://www.nyest.hu/hirek/szemtelenul-rovid-szenvtelen-valasz

Az egér és a sügér meccse (május 11.) http://www.nyest.hu/hirek/az-eger-es-a-suger-meccse

Papszer utca, Diós árok, Vértesszőlős (május 8.) http://www.nyest.hu/hirek/papszer-utca-dios-arok-vertesszolos

Hány bébe mész? (május 6.) http://www.nyest.hu/hirek/hany-bebe-mesz

Az Isókhalma-szindróma (május 4.) http://www.nyest.hu/hirek/az-istokhalma-szindroma

Könyörgöm, vizsgáljuk meg! (április 29.) http://www.nyest.hu/hirek/konyorgom-vizsgaljuk-meg

Kunyhói mint hallgatva, mind megannyi puszta sír? (április 27.) http://www.nyest.hu/hirek/kunyhoi-mint-hallgatva-br-mind-megannyi-puszta-sir

Jól hangzott is volna, ha nem így mondtam volna (április 23.) http://www.nyest.hu/hirek/jol-hangzott-is-volna-br-ha-nem-igy-mondtam-volna

Humanitariánus segítséget nyújtunk (április 20.) http://www.nyest.hu/hirek/humanitarianus-segitseget-nyujtunk

Tényleg sikkasztás? (április 8.) http://www.nyest.hu/hirek/tenyleg-sikkasztas

Nehezek a kérdések megválaszolásai (március 19.) http://www.nyest.hu/hirek/nehezek-a-kerdesek-megvalaszolasai

Az iskolában nagyon szigorúan büntették... (március 17.) http://www.nyest.hu/hirek/az-iskolaban-nagyon-szigoruan-buntettek

Merénylet a tévénézők ellen (március 9.) http://www.nyest.hu/hirek/merenylet-a-tevenezok-ellen

Konteó a konteóról (február 23.) http://www.nyest.hu/hirek/konteo-a-konteorol

Véleményes minősítések (február 20.) http://www.nyest.hu/hirek/velemenyes-minositesek

Magvas igazság (február 10.) http://www.nyest.hu/hirek/magvas-igazsag

Viccelődünk, viccelődünk? (február 6.) http://www.nyest.hu/hirek/viccelodunk-viccelodunk

Aki hibás, és aki nem (február 4.) http://www.nyest.hu/hirek/aki-hibas-es-aki-nem

A zs diadalútja (január 30.) http://www.nyest.hu/hirek/a-zs-diadalutja

Falánk igék (január 27.) http://www.nyest.hu/hirek/falank-igek

Féligék és alig-igék (január 19.) http://www.nyest.hu/hirek/feligek-es-alig-igek

A mumus azt mondja, hogy „hamm”? (január 14.) http://www.nyest.hu/hirek/a-mumus-azt-mondja-hogy-hamm

Hol ford -ul/-ül elő? (január 12.) http://www.nyest.hu/hirek/hol-ford-ul-ul-elo

Sajátos nyelvi szeglet, sajátos szokásokkal (január 8.) http://www.nyest.hu/hirek/sajatos-nyelvi-szeglet-sajatos-szokasokkal

2016:

Hiszek benne, mert semmi értelme (december 30.) http://www.nyest.hu/hirek/hiszek-benne-mert-semmi-ertelme

Válaszolok, mihelyst tudko (október 28.) http://www.nyest.hu/hirek/valaszolok-mihelyst-tudok

Megint a beférkőzésről (augusztus 24.) http://www.nyest.hu/hirek/megint-a-beferkozesrol

Rangadó az egyetem és az olvasó között (augusztus 15.) http://www.nyest.hu/hirek/rangado-az-egyetem-es-az-olvaso-kozott

Okosabb vagy, mint egy negyedikes? (augusztus 9.) http://www.nyest.hu/hirek/okosabb-vagy-mint-egy-negyedikes

Az egyszerűsítés, ami bonyolít (július 6.) http://www.nyest.hu/hirek/az-egyszerusites-ami-bonyolit

A szófaj mint hatalmi kérdés (június 24.) http://www.nyest.hu/hirek/a-szofaj-mint-hatalmi-kerdes

Jól kitolt velünk az irodalmi nyelv (június 10.) http://www.nyest.hu/hirek/jol-kitolt-velunk-az-irodalmi-nyelv

„Ő imádságuk...” (május 24.) http://www.nyest.hu/hirek/o-imadsaguk

Öreg kutyák reménysége (május 19.) http://www.nyest.hu/hirek/oreg-kutyak-remenysege

Felelősen egy jelentésváltozásról (május 10.) http://www.nyest.hu/hirek/felelosen-egy-jelentesvaltozasrol

Már megint lebbezünk valahova (március 16.) http://www.nyest.hu/hirek/mar-megint-lebbezunk-valahova

A nyelv hemzseg a furcsaságoktól (március 7.) http://www.nyest.hu/hirek/a-nyelv-hemzseg-a-furcsasagoktol

Hogy miket (nem) mondunk?! (február 23.) http://www.nyest.hu/hirek/hogy-miket-nem-mondunk

Fektessük le a helyesség kereteit! (február 15.) http://www.nyest.hu/hirek/fektessuk-le-a-helyesseg-kereteit

Arról, ami van, ami nincs, és ami lehetne (február 8.) http://www.nyest.hu/hirek/arrol-ami-van-ami-nincs-es-ami-lehetne

Én is pöθe, te is pöθe (február 2.) http://www.nyest.hu/hirek/en-is-po-e-te-is-po-e

Szűkítés és szorongatás (január 27.) http://www.nyest.hu/hirek/szukites-es-szorongatas

Rendezzük szavainkat! (január 8.) http://www.nyest.hu/hirek/rendezzuk-szavainkat

Mije áll feljebb? (január 5.) http://www.nyest.hu/hirek/mije-all-feljebb

2017:

Bővülünk, bővülünk (január 24.) https://www.nyest.hu/hirek/bovulunk-bovulunk

Jelentésbővülés vagy visszaélés? (február 20.) https://www.nyest.hu/hirek/jelentesbovules-vagy-visszaeles

Krisztusi kérdés (március 8.) https://www.nyest.hu/hirek/krisztusi-kerdes

Szókratész, a profi (április 27.) https://www.nyest.hu/hirek/szokratesz-a-profi

Egy kaptafa alá vett szólások (június 12.) https://www.nyest.hu/hirek/egy-kaptafa-ala-vett-szolasok

Mi az a mondattan? (augusztus 9.) https://www.nyest.hu/hirek/mi-az-a-mondattan

Mit állítsunk? (október 24.) https://www.nyest.hu/hirek/mit-allitsunk

2018:

Változás és „igénytelenség”.  2018. január 1. https://www.nyest.hu/hirek/valtozas-es-igenytelenseg

Start nyelvstratégia! 2018. január 19. https://www.nyest.hu/hirek/start-nyelvstrategia

Utoljára a bicigliről.  2018. március 6. https://www.nyest.hu/hirek/utoljara-a-biciglirol

Így műveld a nyelvedet!  2018. december 13.

 

A Qubitban megjelent írások:

2017:

A rendetlenség mérése (november 20.) https://qubit.hu/2017/11/20/ed-a-rendetlenseg-merese

A rend ára (december 2.) https://qubit.hu/2017/12/02/a-rend-ara

Játsszunk programozást! (december 9.) https://qubit.hu/2017/12/09/jatsszunk-programozast

A program belső univerzuma (december 18.) https://qubit.hu/2017/12/18/a-program-belso-univerzuma

Mi az a kollokáció, és hogyan fordítsa a gép angolra, hogy „bakot lő”? (december 29.) https://qubit.hu/2017/12/29/mi-az-a-kollokacio-es-hogyan-forditsa-a-gep-angolra-hogy-bakot-lo

2018:

Nyelveken beszélünk.  2018. január 8. https://qubit.hu/2018/01/08/nyelveken-beszelunk

Eljárások és paraméterek.  2018. január 17. https://qubit.hu/2018/01/17/eljarasok-es-parameterek

Hogyan osztályozzuk a szavakat?  Nem biztos, hogy úgy kellene, ahogy az iskolában tanítják!  2018. január 28. https://qubit.hu/2018/01/28/hogyan-osztalyozzuk-a-szavakat-nem-biztos-hogy-ugy-kellene-ahogy-az-iskolaban-tanitjak

Kártyalapok az univerzumban.  2018. február 7. https://qubit.hu/2018/02/07/kartyalapok-az-univerzumban

Ahány szó, annyi szófaj?  2018. február 17. https://qubit.hu/2018/02/17/ahany-szo-annyi-szofaj

Programozás: amit nem muszáj, de hasznos.  2018. február 25. https://qubit.hu/2018/02/25/programozas-amit-nem-muszaj-de-hasznos

Félre a tréfát, programozzunk Pythonban!  2018. március 6. https://qubit.hu/2018/03/06/felre-a-trefat-programozzunk-pythonban

Ige, számnév, melléknév, majom: vadásszunk szófajokra!  2018. március 21. https://qubit.hu/2018/03/21/ige-szamnev-melleknev-majom-vadasszunk-szofajokra

Objektumok: jöjjön a Java!  2018. március 31. https://qubit.hu/2018/03/31/objektumok-jojjon-a-java

Befejezzük a kavarást.  2018. április 10. https://qubit.hu/2018/04/10/befejezzuk-a-kavarast

Jelentés a jelentésről.  2018. április 17. https://qubit.hu/2018/04/17/jelentes-a-jelentesrol

Értsük meg egymást!  2018. április 23. https://qubit.hu/2018/04/23/ertsuk-meg-egymast

Ha nem szófajok, akkor micsodák?  2018. május 6. https://qubit.hu/2018/05/06/ha-nem-szofajok-akkor-micsodak

Minden tizedik majmot ebben az erdőben láttak.  Vagy látták?  2018. május 20. https://qubit.hu/2018/05/20/minden-tizedik-majmot-ebben-az-erdoben-lattak-vagy-lattak

A programozás és a matek.  2018. május 22. https://qubit.hu/2018/05/22/a-programozas-es-a-matek

Fogalmunk sincs arról, hogy mi az a fogalom.  2018. május 30. https://qubit.hu/2018/05/30/fogalmunk-sincs-arrol-hogy-mi-az-a-fogalom

A jelentéstan találkozik a mondattannal: mikor hagyható el a hogy?  2018. június 9. https://qubit.hu/2018/06/09/a-jelentestan-talalkozik-a-mondattannal-mikor-hagyhato-el-a-hogy

Adatok, címek, memóriakezelés: kukacoskodjunk!  2018. június 17. https://qubit.hu/2018/06/17/adatok-cimek-memoriakezeles-kukacoskodjunk

Mi az a tudományos ismeretterjesztés?  2018. június 23. https://qubit.hu/2018/06/23/mi-az-a-tudomanyos-ismeretterjesztes

Vonzás és választás.  2018. június 30. https://qubit.hu/2018/06/30/vonzas-es-valasztas

Már megint bakot lövünk.  2018. július 15. https://qubit.hu/2018/07/15/mar-megint-bakot-lovunk

A régens és a csápjai: mit jelent az a szó, hogy figyel?  2018. autusztus 4. https://qubit.hu/2018/08/04/a-regens-es-a-csapjai-mit-jelent-az-a-szo-hogy-figyel

Ki- és bevezető csövek a programozásban: kapcsolatba lépünk a külvilággal!  2018. augusztus 11. https://qubit.hu/2018/08/11/ki-es-bevezeto-csovek-a-programozasban-kapcsolatba-lepunk-a-kulvilaggal

Hát a Feri?  Bent van a házba, de meg van halva!  2018. augusztus 14. https://qubit.hu/2018/08/14/hat-a-feri-bent-van-a-hazba-de-meg-van-halva

Alfaszor vagy alfászor – mindegy?  Paradigmaváltás a nyelvészetben.  2018. szeptember 3. https://qubit.hu/2018/09/03/alfaszor-vagy-alfaszor-mindegy-paradigmavaltas-a-nyelveszetben

Török nyelv-e a magyar?  2018. szeptember 17. https://qubit.hu/2018/09/17/torok-nyelv-e-a-magyar

Javul egy nyelv, amikor változik?  2018. október 7. https://qubit.hu/2018/10/07/javul-egy-nyelv-amikor-valtozik

Beszéljünk magyarul: Mész fürödni? – Menj fürödni!  2018. október 20. https://qubit.hu/2018/10/20/beszeljunk-magyarul-mesz-furodni-menj-furodni

Berakta a szöllőt a hüttőbe – a nyelv csodálatos szimfóniája.  2018. november 1. https://qubit.hu/2018/11/01/berakta-a-szollot-a-huttobe-a-beszed-csodalatos-szimfoniaja

Hogyan készülnek a csili-vili alkalmazások?  2018. november 10. https://qubit.hu/2018/11/10/hogyan-keszulnek-a-csili-vili-alkalmazasok

A gyakoriság szerepe a nyelvben: balettből vagy balettból?  2018. november 24. https://qubit.hu/2018/11/24/a-gyakorisag-szerepe-a-nyelvben-balettbol-vagy-balettbol

Lassan megértjük a mondattant – vagy lassan értjük meg?  2018. december 9. https://qubit.hu/2018/12/09/lassan-megertjuk-a-magyar-mondattant-vagy-lassan-ertjuk-meg

2019:

Majom vagy ember?  Ahol az intelligencia kezdődik: A felismerés.  2019. január 5. https://qubit.hu/2019/01/05/majom-vagy-ember-ahol-az-intelligencia-kezdodik-a-felismeres

Rust: Egy programozási nyelv anatómiája.  2019. január 13. https://qubit.hu/2019/01/13/rust-egy-programozasi-nyelv-anatomiaja

Mire képes az emberi elme, és mit nem tud a gép?  2019. február 2. https://qubit.hu/2019/02/02/mire-kepes-az-emberi-elme-es-mit-nem-tud-a-gep

Pistát durván leugattam, erre ő besértődött és elküldött.  2019. február 9. https://qubit.hu/2019/02/09/pistat-durvan-leugattam-erre-o-besertodott-es-elkuldott

Kopje koffie, avagy a hollandok esete a kicsinyítéssel.  2019. február 24.  https://qubit.hu/2019/02/24/kopje-koffie-avagy-a-hollandok-esete-a-kicsinyitessel

Horror az iskolában: Egy harmadikos kissrác külön írta le, hogy rézedény. 2019. március 5. https://qubit.hu/2019/03/05/horror-az-iskolaban-egy-harmadikos-kissrac-kulon-irta-le-hogy-rezedeny

Helyesírási horror az iskolában: Végülis milyen szófajú a réz?  2019. március 12. https://qubit.hu/2019/03/12/helyesirasi-horror-az-iskolaban-vegul-is-milyen-szofaju-a-rez

Miért uráli nyelv a magyar?  2019. július 4. https://qubit.hu/2019/07/04/miert-urali-nyelv-a-magyar

Hogyan derül ki a szókincsből, hogy uráli nyelv a magyar?  2019. július 14. https://qubit.hu/2019/07/14/hogyan-derul-ki-a-szokincsbol-hogy-a-magyar-urali-nyelv

A mesterséges intelligenciának fogalma sincs arról, hogy mi az a fogalom.  2019. július 27.

https://qubit.hu/2019/07/27/a-mesterseges-intelligencianak-fogalma-sincs-arrol-hogy-mi-az-a-fogalom

A nyelv és a fogalmak.  2019. augusztus 25.  https://qubit.hu/2019/08/25/a-nyelv-es-a-fogalmak

2020:

Adoda a kenyeret!  Jó, de mi az a kenyér? Qubit (november 8.) https://qubit.hu/2020/11/08/adoda-a-kenyeret-jo-de-mi-az-a-kenyer

Ha van apa ~ anya és apu ~ anyu, akkor miért nincs puli ~ nyuli és paripa ~ nyaripa? Qubit (október 25.) https://qubit.hu/2020/10/25/ha-van-apa-anya-es-apu-anyu-akkor-miert-nincs-puli-nyuli-es-paripa-nyaripa

A nyelv leírására létezik jobb módszer, mint szabályok tízezreinek felállítása. Qubit (október 3.) https://qubit.hu/2020/10/03/a-nyelv-leirasara-letezik-jobb-modszer-mint-szabalyok-tizezreinek-felallitasa

A nyelvészet és a precedensjog. Qubit (szeptember 19.) https://qubit.hu/2020/09/19/a-nyelveszet-es-a-precedensjog

A Nagy Rejtély: Élettartamok a Rust nyelvben. Qubit (szeptember 12.) https://qubit.hu/2020/09/12/a-nagy-rejtely-elettartamok-a-rust-nyelvben

Mondatolj apádnak évekenként: A képző, az a furcsa és sokszínű állatfajta. Qubit (augusztus 22.) https://qubit.hu/2020/08/22/mondatolj-apadnak-evekenkent-a-kepzo-az-a-furcsa-es-sokszinu-allatfajta

-ban/-ben vagy -ba/-be?  Megoldjuk okosba!” Qubit (augusztus 9.) https://qubit.hu/2020/08/09/ban-ben-vagy-ba-be-megoldjuk-okosba

Mi a fenét akarnak tőlünk az iskolában, amikor valamit elemezni kell? Qubit (július 26.) https://qubit.hu/2020/07/26/mi-a-fenet-akarnak-tolunk-az-iskolaban-amikor-valamit-elemezni-kell

A számítógépes program és az emberi gondolkodás. Qubit (július 5.) https://qubit.hu/2020/07/05/a-szamitogepes-program-es-az-emberi-gondolkodas

Beszéljünk még emberebbül a számítógéppel! Qubit (február 23.) https://qubit.hu/2020/02/23/beszeljunk-meg-emberebbul-a-szamitogeppel

Gyerekkorunkban megtanuljuk a szófajokat, aztán egész életünkben kísérnek az iskolai osztályozás hiányosságai. Qubit (január 5.) https://qubit.hu/2020/01/05/gyerekkorunkban-megtanuljuk-a-szofajokat-aztan-egesz-eletunkben-kisernek-az-iskolai-osztalyozas-hianyossagai

2021:

Szerinted milyen módban van az, hogy „L. Simon igazgathatja a múzeumot”? QUBIT Paper: https://qubit.hu/2021/07/31/szetinted-milyen-modban-van-az-hogy-l-simon-igazgathatja-a-muzeumot

Hol van az, ami nincs sehol? QUBIT Paper: https://qubit.hu/2021/07/03/hol-van-az-ami-nincs-sehol

Miért van többféle modellje a világnak, és mi a zűr az alternatív világokkal? QUBIT Paper: https://qubit.hu/2021/06/12/miert-van-tobbfele-modellje-a-vilagnak-es-mi-a-zur-az-alternativ-vilagokkal

Karácsony Gergely esete Orbán Viktor testalkatával és a nyelvészeti pragmatikával QUBIT Paper: https://qubit.hu/2021/05/13/karacsony-gergely-esete-orban-viktor-testalkataval-es-a-nyelveszeti-pragmatikaval

Miért kínozzák a kisiskolásokat olyan nyelvtani feladatokkal, amik még a hivatásos nyelvészeken is kifognak? QUBIT Paper: https://qubit.hu/2021/05/09/miert-kinozzak-a-kisiskolasokat-olyan-nyelvtani-feladatokkal-amik-meg-a-hivatasos-nyelveszeken-is-kifognak

Oltakozunk, oltakozgatunk? QUBIT Paper: https://qubit.hu/2021/05/01/oltakozunk-oltakozgatunk

Miért bántja a fület az a szó, hogy oltakozik? QUBIT Paper: https://qubit.hu/2021/04/18/miert-bantja-a-fulet-az-a-szo-hogy-oltakozik 

 Mit jelent az, hogy demokrácia? QUBIT Paper: https://qubit.hu/2021/02/28/mit-jelent-az-hogy-demokracia 

 

Előadások handoutjai, slide-jai

Kálmán, László and Károly Varasdi. 2004. `A magyar határozottsági korlátozás legendája [The Hungarian Definiteness Effect Hoax]'. MTA NYTI, November 30. Slides.

Kálmán, László and Károly Varasdi. 2005. `Specificity, individuation and aspect'. These are the slides of our paper given at the 6th Szklarska Poręba Workshop on Feburary 27.

Kálmán, László. 2005. Előadás a XV. ker. önkormányzat anyanyelvi konferenciáján [A talk given about linguistic education]. (Download: DOC)

Kálmán, László and Károly Varasdi. 2005. `The Hungarian Definiteness Effect Hoax'. Manuscript (why?). This is the more detailed paper that goes with the Szklarska Poręba paper and that we presented at the Institute for Linguistics in Budapest.

Kálmán László. 2005. `Kognitív és/vagy/illetve modelleméleti?' Előadás az MTA Nyelvtudományi Intézetében rendezett ,,A szemantika perspektívái'' c. konferencián, június 20-án.

Kálmán, László and Cecília Molnár. 2006. `Életünk a határozószók nélkül [Our life without adverbs]'. BUM, January 10. Slides.

Kálmán, László and Cecília Molnár. 2006. `Életünk a határozószók nélkül [Our life without adverbs]'. BUM, Januáry 10. Handout.

Kálmán, László, Péter Rebrus and Miklós Törkenczy. 2009. ,,Lehet-e az analógiás nyelvelmélet szinkrón?'' [Can an analogical theory of language be synchronic?] A magyar nyelvészeti kutatások újabb eredményei II., Kolozsvár, 2010. április 16–17. (Download compact slides (4 pages/sheet): PDF)

Kálmán, László. 2012. Abstractness meets explanation. MTA NYTI, december 20.

Kálmán László. 2013. Mi a szabályos, és mi a szabálytalan? : Előadás  az MTA Debreceni Területi Bizottságában, Debrecen 2013.

Kálmán, László. 2013. ``Az elvontság nem boldogít!''' Előadás, MTA NYTI, január 15.

Kálmán, László. 2013. ``Paradigma(vissza)váltás a nyelvészetben.'' Előadás, Értékmegőrző Szabadegyetem, ELTE BTK, 2013. április 19.

Kálmán, László. 2014. Argumentumszerkezet: Lexikális szabályok, vagy konstrukciók? MTA NYTI, március 6. (videó, vetítmény, képek)

Kálmán, László, Forró Orsolya. 2014. "Lökött” korlátok nyomában. MTA NYTI, március 13.

Kálmán, László. 2014. Making sense of sense. MTA NYTI, június 26.

Kálmán, László. 2015. Some analogical phenomena in Hungarian syntax. MTA NYTI, December 3.

Kálmán, László. 2016. ``Hogyan terelik az összetételek az asszociációkat? [How do compounds drive associations?]''. In Hungarian. Presentation given at Cluj, April 15, Fifth Conference on Recent Achievements in the Research into Hungarian Linguistics.

Kálmán, László. 2016. ``Szabályok vagy szabályszerűségek? [Rules and regularities]''. Előadás, Találkozások az anyanyelvi nevelésben 3., Pécs, június 27.

Kálmán, László. 2018. "A vonzatosság alternatív felfogása". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, július 5.

Kálmán, László. 2018. „Neo-Lockean Semantics”.  MTA NYTI („MASZAT”), április 26.

Kálmán, László. 2019. "A Tulipán-terv: A formai analógiák részleges kezelése". MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest, május

 

További letölthető írások

 

 

 vissza