Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Nyelvtan és Pragmatika Kutatócsoport > MTA-Bielefeld 'Grammatika és Pragmatika' Kutatócsoport a Humboldt Alapítvány Partnerintézményi Programja támogatásával

 

 

 

MTA-Bielefeld 'Grammatika és Pragmatika' Kutatócsoport
a Humboldt Alapítvány Partnerintézményi Programja támogatásával

 

 

 

 

A kutatási projekt címe: 'Grammatika és Pragmatika: A mondatfajták és kölcsönhatásaik a logika és a prozódia között' (Grammatik und Pragmatik: Satztypen und ihre Verknüpfungen zwischen Logik und Prosodie)  

A kutatás időtartama: 2014. október 1. - 2017. szeptember 30.

 

A kutatócsoport tagjai

Universität Bielefeld

Marcus Kracht (vezető)

Udo-Michael Klein

Jens Michaelis

Stavros Skopeteas

Petra S. Wagner

Andreas Windmann

MTA Nyelvtudományi Intézet

Gyuris Beáta (vezető)

Gärtner Hans-Martin

Mády Katalin

Szalontai Ádám

 

A kutatás tárgya

A mondatfajták kutatásának általános céljai közé tartozik a mondatmód ill. az illokúció szemantikai-pragmatikai elméleteinek továbbfejlesztése, egy általános elmélet megalkotása a mondatfajták kompozíciós és beágyazási lehetőségeinek modellálására, a tipológiai összehasonlítás alapjainak továbbfejlesztése (König-Siemund 2007 és Sadock-Zwicky 1985 nyomán) valamint annak a jobb megértése, hogy milyen szerepet játszanak a prozódiai paraméterek a mondatfajták jelölésében és a megnyilatkozások létrehozásában (ld. Meibauer-Steinbah-Altmann 2013). A jelen kutatócsoport a fenti területekhez kötődő egyes speciális kérdések vizsgálatával foglalkozik. A kutatások egy szemantikai-pragmatikai modulhoz (A), egy szintaktikai-tipológiai modulhoz (B) és egy prozódiai modulhoz (C) kötődnek. A központi kutatási témák közé tartozik a diszjunkció és az illokúció-logika (A), a beágyazott kérdő mondatok és a kérdő és felkiáltó mondatok közötti különbségek vizsgálata (B), valamint a prozódiai prominencia és a frázisszerkezet kutatása (C).  

 

A projekt nyilvános rendezvényei

 

 

 

Módosítva: 2014.10.03.

 
 vissza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elméleti nyelvészet, nyelvtudomány