Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoport > A magyar főnévi kifejezések és determinánsok történeti és összehasonlító nyelvészeti vizsgálata (OTKA PD 112828)

 

 

 

 

A magyar főnévi kifejezések és determinánsok
történeti és összehasonlító nyelvészeti vizsgálata
(OTKA PD 112828)
2014-2017

 

 

 

Vezető kutató: Egedi Barbara

 

A kutatás célja a magyar főnévi kifejezések szerkezeti felépítésében megfigyelhető változások leírása és elemzése. A határozott névelő használata az ómagyar nyelvszakaszban korlátozottabb volt a mainál és a névelő megjelenése számos további szerkezetváltozási következménnyel is járt. Megfelelő adatgyűjtéssel e változások irányát a rákövetkező korszakokban is nyomon lehet követni. A kutatás olyan esetekre is kiterjed, amikor párhuzamosan több stratégia versengett egyazon nyelvtani funkció betöltésére, továbbá magyarázatot keres olyan szórendi variációkra, amelyek azóta kivesztek a nyelvből. Az adatok gyűjtését és rendszerezését az ó- és középmagyar korpusz [http://omagyarkorpusz.nytud.hu/], illetve a Történeti magánéleti korpusz [http://tmk.nytud.hu/] segítik, ezek a nyelvemlékeket digitalizált formában tároló, szabadon hozzáférhető, és kereshető adatbázisok.

A kutatás összehasonlító és tipológiai módszereket is alkalmaz. Ennek értelmében közeli rokon nyelveket (obi-ugor nyelvek) is bevon a vizsgálatokba, egyes magyar nyelvjárások eddig le nem jegyzett tulajdonságait is figyelembe veszi, illetve olyan nyelvekkel is foglalkozik, amelyek nem mutatnak rokonságot a magyarral, de a határozott névelő kialakulása és korai használata jól megfigyelhető írott forrásaikban.

 

Előadások

The fifth element: the associative-situational use in referential marking. [prezentáció]

50th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE50)

Zürich. 2017. szeptember 10-13.

 

Anchoring reference with modifiers - Once more about the Old Hungarian definite article and its regular absence. [prezentáció]

13th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH13)

Budapest. 2017. június 29-30.

 

Two paths running across the same field - The grammaticalization of referential marking in Uralic languages. [prezentáció]

Conference on the Syntax of Uralic Languages (SOUL)

Budapest. 2017. június 27-28.

 

How many kinds of definiteness can be encoded? A cross-linguistic analysis of diachronic and synchronic evidence (meghívott előadás) [prezentáció]

Lund, 2017. június 15-16.

 

Egedi Barbara: Azonosít vagy módosít? Kis ómagyar jelzőtipológia [prezentáció]

Nyelvelmélet és diakrónia 3.

2016. november 22-23. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék

 

Egedi, Barbara: A diachronic typology of definite articles. [prezentáció]

49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE2016)

2016. augusztus 31- szeptember 3. Nápoly, University of Naples Federico II

 

Egedi Barbara: Az első névelő nyomában. [A cikkváltozat megjelent, lásd alább]

A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX.

2016. április 27-28. Szegedi Tudományegyetem

 

Egedi, Barbara: Two kinds of definiteness in Coptic. [prezentáció]

Crossroads: Whence and whither? Egyptian-Coptic linguistics in comparative perspectives.

2016. február 17-20. Berlin, Humboldt-Universität & Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

 

Egedi, Barbara: Competing strategies: demonstrative renewal in Hungarian. [handout]

17th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS17).

2015. május 29-31. Reykjavík, University of Iceland

 

Egedi, Barbara: The Hungarian definite article across time: an account of its spreading. [handout]

12th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH12).

2015. május 22-23. Leiden University Centre for Linguistics

 

Egedi Barbara: Határozottan dialektusfüggő: a kopt nyelvjárások névelőrendszerei. [A cikkváltozat megjelent, lásd alább]

Nyelvelmélet és dialektológia 3.

2014. november 18. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék

 

Tanulmányok

Egedi Barbara: Az első névelő nyomában. Nyelvtudományi közlemények 112: 243-261.

Egedi, Barbara (forthcoming): Word order change at the left periphery of the Hungarian noun phrase. In: Martins, Ana Maria Adriana Cardoso (eds.): Word order change. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics. Oxford: Oxford University Press (kézirat)

Egedi Barbara: Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 107-132.

Egedi Barbara: Határozottan dialektusfüggő: kopt nyelvjárások névelőrendszerei. In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 3. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2015, 81-98. (13)

 

Absztraktok, kéziratok

Egedi Barbara: Azonosít vagy módosít? Kis ómagyar jelzőtipológia. Benyújtva folyóirathoz: Nyelvtudományi Közlemények

Egedi, Barbara: Two kinds of definiteness in Coptic. (megjelenés előtt, Lingua Aegyptia c. folyóiratban)

Egedi, Barbara: Competing strategies: demonstrative renewal in Hungarian. (manuscript, in preparation)

 

 

Módosítva: 2017.10.12.

 
 vissza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elméleti nyelvészet, nyelvtudomány