Nyitólap > Osztályok > Elméleti Nyelvészeti Osztály > Bartos Huba > Szakmai életrajz

 

 

 

 

Szakmai életrajz

 

 

 

1. Tudományos fokozat

2000                Ph.D. fokozat (summa cum laude; ELTE elméleti nyelvészet) — disszertáció: Morfoszintaxis és interpretáció: A magyar inflexiós jelenségek szintaktikai háttere (témavezető: Bródy Mihály)

 

2.  Tanulmányok

1986–1992      ELTE BTK angol–kínai szak — oklevél minősítése: kiváló; szakdolgozat: Some Problems of Chinese Syntax

1990–1995      ELTE BTK elméleti nyelvészet szak — oklevél minősítése: kitüntetéses; szakdolgozat: Multiple Wh-questions and Optimality Theory

1994–1997      ELTE BTK elméleti nyelvészet doktori (Ph.D.) program

 

3. Idegennyelv-ismeret

angol    – felsőfokú (egyetemi okl.)

kínai     – felsőfokú (egyetemi okl.)

orosz    – alapfokú

 

4.  Alkalmazások

 

4.1. Teljes munkaidős

1992–1993      MTA Nyelvtudományi Intézet, kutatói szerződés

1993–1995      MTA Nyelvtudományi Intézet, MTA TMB ösztöndíjas

1995–1998      MTA Nyelvtudományi Intézet, fiatal kutató

1998–2000      MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos segédmunkatárs

2000–2002      MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos munkatárs

2002–              MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos főmunkatárs

 

4.2. Részmunkaidős

1993–1996      ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, tanársegéd

1997–2000      ELTE BTK Orientalisztikai Intézet (Kelet-ázsiai Tsz.), tanársegéd

2000–2006      ELTE BTK Orientalisztikai Intézet (Kelet-ázsiai Tsz.), adjunktus

2003–2004      MTA Nyelvtudományi Intézet, tudományos titkár

2006–              ELTE BTK Távol-keleti Intézet (Kínai Tsz.), docens

 

5. Kutatói pályázatok és projektumok

 

5.1. Egyénileg vagy témavezetőként

1995–1996      OTKA F 018379. sz. projektum (kínai–magyar kisszótár)

1998–2001      MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj — téma: Morfoszintaxis és interpretáció

2004–2005      Chiang Ching-kuo Foundation (Taiwan) RG002-EU-03. sz. projektum (The pragmatics of polite self-denigration in the vernacular Chinese language)

2005–2006      Chiang Ching-kuo Foundation (Taiwan) RG001-EU-04 sz. projektum (The Politeness of Chinese Officials – A Study of Addressing Deviances in Pre-modern Chinese Official Discourse)

2006–2007      Chiang Ching-kuo Foundation (Taiwan) RG001-EU-05 sz. projektum (Discourse and (im)politeness – A comprehensive research of the work of (im)politeness in the vernacular Chinese institutional discourse)

 

5.2. Részt vevő kutatóként

1996–1999      OTKA T 018131 sz. projektum (Strukturális magyar nyelvtan 3. – Morfológia)

1998–2000      OSSF/RSS grant no. 320/1998 (Computational Models for Processing Linguistic Information (COMPLIN))

1999–2001      NIAS Dutch–Hungarian Study Center (Sprachbund phenomena in West Germanic and Hungarian)

2005–2007      OTKA TS 049873 sz. projektum (Az adverbiumok mondattani és jelentéstani kérdései)

 

6. Díjak, kitüntetések

2001                                MTA Ifjúsági Díj

2002                                MTA Bolyai Plakett

 

7. Tudományos testületi és szervezeti tagság, egyéb funkciók

2001–              a European Association of Chinese Linguistics (EACL) tagja

2002–              az MTA Köztestületének tagja

2002–              az MTA Orientalisztikai Bizottságának tagja

2003–              az EACL elnökségi tagja, (2003–2006: alelnök)

2004–              az OTKA Társadalomtudományi Kollégiumának titkára

2005–              az International Association of Chinese Linguistics (IACL) tagja

 

8.  Konferenciaelőadások

1996. jún.  7.        On 'subjective' and 'objective' agreement; I. Nyelvészeti Doktorandusz Szimpózium, ELTE, Budapest

1997. feb. 22.       On 'subjective' and 'objective' agreement in Hungarian; 21st Penn Linguistics Colloquium, University of Pennsylvania (USA)

1997. márc. 21.    On 'subjective' and 'objective' agreement in Hungarian; Open Linguistics Forum '97 – Challenges of Minimalism, University of Ottawa (Kanada)

1997. ápr. 17.      Az alanyi és tárgyas ragozás szintaktikai háttere; III. konf. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszereiről, JATE, Szeged

1997. nov. 28.      VP-ellipszis és igei inflexió a magyarban; I. Szegedi Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia, JATE, Szeged

1998. jún. 7.         VP-ellipsis and Verbal Inflection in Hungarian — poster; 8th International Morphology Meeting, Budapest

1998. aug. 26.      Affix Order in Hungarian, and the Mirror Principle, 4th Int’l Conference on the Structure of Hungarian (ICSH 4), JPTE, Pécs

1998. nov. 21.      Klitikumkettőzés a magyarban? II. Szegedi Nyelvészeti Doktorandusz Konferencia (LingDoc ‘98), JATE, Szeged

1999. okt. 9.        Verbal complexes and morphosyntactic merger, NIAS Dutch–Hungarian Study Center – Workshop on Verb Clusters, Öttevény.

1999. okt. 28.      Mutatónévmási módosítók a főnévi szerkezetekben: egyeztetés vagy osztozás? IV. konf. a mai magyar nyelv leírásának újabb módszereiről, JATE, Szeged

2000. jún. 21.       Topics, Quantifiers, Subjects: Mandarin Chinese vs. Hungarian, Int’l Symposium on Topic and Focus in Chinese, Hong Kong Polytechnic Univ.

2000. aug. 30.      Topics, Quantifiers, Subjects in Mandarin Chinese. XIII. EACS Conference, Torino.

2001. márc. 2.      On-line Morphology: The morphosyntax of Hungarian verbal inflection. DGfS (Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft) 23. Jahrestagung, Leipzig.

2001. máj. 25.      Root Infinitives. 5th Int’l Conference on the Structure of Hungarian (ICSH 5), Budapest.

2001. szept. 8.      Universal quantifiers and wh-phrases: Dou with rightward associates. 2nd Conference of EACL, Università di Roma “La Sapienza”

2001. szept. 28.    A VP-ellipszis és a többfázisú kiírás modellje. V. konf. a mai magyar nyelv leírásának újabb módszereiről, SzTE, Szeged.

2002. szept. 13.    Verbal complexes and morphosyntactic merger. 6th Int’l Conference on the Structure of Hungarian (ICSH 6), Heinrich-Heine-Universität, Düsseldorf.

2003. szept. 9.      Mandarin V-copying is (often) VP-copying. 3rd Conference of EACL, Universiteit Gent.

2004. jún. 28.       Wh-/Quantifier interactions in Mandarin Chinese. XVIIIèmes Journées de Linguistique de l’Asie Orientale, EHESS-CRLAO, Paris.

2004. aug. 30.      Mód és modalitás a magyar mondattanban. VII. Nemzetközi Magyar Nyelv-tudományi Kongresszus, MTA, Budapest.

2004. okt. 17.      Pronominal variables and quantification: Chinese vs. Hungarian. „Syntactic Categories and their Interpretation in Chinese” workshop, MTA NyTI, Budapest.

2005. máj. 29.      Conditions on Conditional Mood. 7th Int’l Conference on the Structure of Hungarian (ICSH 7), Veszprém.

2005. jún. 10.       Dormant quantifiers. 13th Conference of the Int’l Association of Chinese Linguistics (IACL 13), Universiteit Leiden, Hollandia.

2006. máj. 26.      Degree complements are genuine structural complements. 14th Conference of the Int’l Association of Chinese Linguistics (IACL 14), Taipei, Taiwan.

2006. jún. 22.       Degree complements – A focus-based account, XXèmes Journées de Linguistique de l’Asie Orientale, EHESS-CRLAO, Paris.

2006. szept. 1.      [Kádár Zoltánnal] Writing (Im)politeness: Considering the Relation of Chinese Politeness and Impoliteness from Graphic/Semiotic Perspectives, 16th Conf. of the European Association of Chinese Studies (EACS XVI), Ljubljanai Egyetem, Szlovénia.

2006. szept. 15.    Eppur si muove? (On a potential case of backward control inHungarian) Lund–Budapest Syntax Workshop, Lundi Egyetem, Svédország

 

9. Doktori témavezetés

2000–2003          Csatay Richárd: Finnugor morfoszintaxis – összehasonlító vizsgálatok generatív keretben (ELTE BTK Nyelvtud. Doktori Isk., elméleti nyelvészeti program)

2002–2005      Kádár Zoltán Dániel: Az udvariasság nyelvtana baihua szövegekben (ELTE BTK Nyelvtud. Doktori Isk., sinológiai program) – dissz.: Terms of  (Im)politeness: An evaluation-focused research of traditional Chinese (im)polite address terms. Ph.D. cum laude

2005–2007          Nyirádi Blanka: Nyelvtan a kínai nyelv oktatásában (ELTE BTK Nyelvtud. Doktori Isk., sinológiai program)

2005–              Guo Xiaojing: Kínai–magyar kontrasztív nyelvtan (ELTE BTK Nyelvtud. Dokt. Isk., magyar nyelvészet program)

2007–              Szőke Bernadett: A magyar birtokos szerkezet szintaxisa (SzTE BTK Nyelvtud. Dokt. Isk., elméleti nyelvészet program)

2008–              Antonyi Péter: Particles in English syntax (ELTE BTK Nyelvtud. Dokt. Isk., angol nyelvészet program)

 

10. Kiemelkedő MA-szakdolgozatok témavezetése

2000                Révész Andrea: Subject positions in English (ELTE BTK angol szak – Outstanding Thesis Award)

2005                Egedi Barbara: A kopt mondat elemzési lehetőségei (ELTE BTK elméleti nyelvészet szak)

2005                Szőke Bernadett: Kísérlet a magyar birtokos szerkezet minimalista leírására (SzTE általános nyelvészet szak)

2006                Dékány Éva:  The English cleft-construction – The it-clefts (ELTE BTK angol szak – Outstanding Thesis Award)

2006                Kenderessy Kornélia: Vonatkozó mellékmondatok a japán nyelvben (ELTE japán szak)

                                

11. Szakértői és lektori tevékenyég

·        eseti nyelvészeti szakértői munkák a Lexicon Branding, Inc. (U.S.A.) számára (2004-től folyamatosan)

·        eseti szaklektori tevékenység a köv. szakfolyóiratok számára: Lingua, Natural Language & Linguistic Theory, Nyelvtudományi Közlemények, Cahiers de Linguistique - Asie Orientale 

 

 

 vissza