Nyitólap > Osztályok

A Nyelvtudományi Intézet osztályai

 

Elméleti Nyelvészeti Osztály   
  — Átfogó Magyar Nyelvtan Kutatócsoport  
  — Magyar Generatív Történeti Szintaxis Kutatócsoport  
  — MTA NYTI Lendület Kvantorhatókör Kutatócsoport  
  — MTA NYTI Lendület Interakciós Rítus Kutatócsoport   
  — Analógiás, Laboratóriumi és Formális Fonológia-Alaktan Kutatócsoport (ALFFA)  
  — A kvantorok pszicholingvisztikája (OTKA 108951)  
  — MTA-Bielefeld 'Grammatika és Pragmatika' Kutatócsoport a Humboldt Alapítvány Partnerintézményi Programja támogatásával   
  A kérdő mondatok és (speciális) használataik nyelvtana és pragmatikája (OTKA K 115922)  
  — Uráli Nyelvek Szintaxisa Kutatócsoport  
  — MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Tanszék 
Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály  
  — Finnugor kutatások  
  — Nyelvtörténeti kutatások  
  — ‘Lendület’ Számítógépes Latin Dialektológiai Kutatócsoport   
  — Kisebbségi nyelvek az urbanizáció folyamatában: a városi többnyelvűség összehasonlító vizsgálata sarkköri őshonos közösségekben (NyKFI 112476)    
Fonetikai Osztály  
Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály  
  — Nyelvtechnológiai Kutatócsoport  
  — Élőnyelvi Kutatócsoport  
  — Nyelvművelő és Nyelvi Tanácsadó Kutatócsoport   
Pszicho- Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály  
  — Neurolingvisztikai Kutatócsoport  
  — Pszicholingvisztikai Kutatócsoport  
  — Többnyelvűségi Kutatóközpont  
Szótári Osztály  
 
Igazgatóság  
Könyvtár  
Gazdasági Osztály   

 

üvegzseb
az intézet vendégei
Rólunk írták