Név Osztály Szobaszám IP-mellék Vonalas telefon
Adamik Béla Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály ELTE BTK MÚK 4/F 206   (36-1) 411-6500#5380
Asztalos Erika Elméleti Nyelvészeti Osztály 317 6051  
Auszmann Anita Fonetikai Osztály 303 6065  
Babarczy Anna Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 315 6052  
Bakró-Nagy Marianne Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 208    
Baló András Márton Elméleti Nyelvészeti Osztály 109 6016 (36-1) 322-1685, (36-1) 321-4830#179 
Bánréti Zoltán Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 315 6015  
Bárkányi Zsuzsanna Elméleti Nyelvészeti Osztály 300 6061  
Barta Andrea Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály ELTE BTK MÚK 4/F 206   (36-1) 411-6500#5380
Bartha Attila Üzemeltetés      
Bartha Csilla Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 200 6017  
Bartháné Kozma Erzsébet Gazdasági Osztály 311 6053  
Bartos Huba Igazgatóság/Elméleti Nyelvészeti Osztály 106 6018  
Beke András Fonetikai Osztály 303 6065  
Bende Farkas Ágnes Elméleti Nyelvészeti Osztály 105 6064  
Benkő Ágnes Elméleti Nyelvészeti Osztály 300 6061  
Biró János Szótári Osztály 407 6060  
Borbély Anna, Vargháné Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 200 6037  
Borsi Vera (Borsi Árpád Lászlóné) Szótári Osztály 407 6060  
Bródy Mihály Elméleti Nyelvészeti Osztály 208    
Bunth Istvánné Elméleti Nyelvészeti Osztály otthon dolgozik    
Csanálosi Erzsébet Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307 6069  
Csengery Kinga Szótári Osztály 401 6035  
Csepreginé Fiers Márta Szótári Osztály 402 6068  
Csernyák Hajnalka Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307    
Dajka Veronika, Szabóné Gazdasági Osztály 308 6066 (36-1) 351-0512, (36-1) 322-9297#195(fax)
Dékány Éva Elméleti Nyelvészeti Osztály 105    
Den Dikken Marcel Elméleti Nyelvészeti Osztály 102 6075  
Dimopulosné Nikolau Eleni Gazdasági Osztály 308 6066 (36-1) 351-0512, (36-1) 322-9297#195(fax)
Dodé Réka Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály gyesen    
Dömötör Adrienne Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 312 6054  
Dömötör Éva Szótári Osztály 400 6045  
Dragon Károly Szótári Osztály 406 6059  
Duray Zsuzsanna Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 313 6055  
É. Kiss Katalin Elméleti Nyelvészeti Osztály 104 6032  
Egedi Barbara Elméleti Nyelvészeti Osztály 105 6064  
Evellei Kata Szótári Osztály 405 6058  
Farkas-Kiss Adrienn Gazdasági Osztály 308 6066 (36-1) 351-0512, (36-1) 322-9297#195(fax)
Fejes László Elméleti Nyelvészeti Osztály 109 6016 (36-1) 322-1685, (36-1) 321-4830#179 
Ferenczi Zsanett Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 410 6043  
Galambos Gyöngyvér Üzemeltetés      
Gárdai Kinga Elméleti Nyelvészeti Osztály 109 6016 (36-1) 322-1685, (36-1) 321-4830#179 
Gärtner Hans-Martin Elméleti Nyelvészeti Osztály 103    
Georgieva Ekaterina Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 314 6014  
Gerő Zoltán Üzemeltetés      
Gerstner Károly Szótári Osztály 403 6073  
Gicziné Szőnyi Márta Gazdasági Osztály 309 6056  
Gocsál Ákos Fonetikai Osztály 304 6030  
Gonda Attila Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály ELTE BTK MÚK 4/F 206   (36-1) 411-6500#5380
Gósy Mária Fonetikai Osztály 304 6030  
Gráczi Tekla Etelka Fonetikai Osztály 301 6062  
Gugán Katalin Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 312 6054  
Gyarmathy Dorottya Fonetikai Osztály 302 6063  
Gyenese Ilona Szótári Osztály 402 6068  
Gyenge Katalin Könyvtár 110 6057  
Győrffy András Szótári Osztály 406 6059  
Gyuris Beáta Elméleti Nyelvészeti Osztály 103 6071  
Haader Lea Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 312 6054  
Halm Tamás Elméleti Nyelvészeti Osztály 105 6064  
Hámori Ágnes Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307 6069  
Hantó Réka Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 316 6052  
Harmati-Pap Veronika Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 316 6052  
Harnócz Péter Szótári Osztály 406 6059  
Hattyár Helga Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály gyesen    
Hegedűs Veronika Elméleti Nyelvészeti Osztály 105 6064  
Héja Enikő Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály gyesen    
Heltainé Nagy Erzsébet Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 408 6031 (36-1) 322-8038, (36-1) 321-4830/123
Hoffmann Ildikó Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 315 6052  
Holecz Margit Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307 6069  
Horváth Csilla Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 313 6055  
Horváth László Szótári Osztály 404 6076  
Horváth Péter Szótári Osztály 405 6058  
Horváth Viktória, Veresné Fonetikai Osztály 302 6063  
Horváth-Papp Zita Szótári Osztály 400 6045  
Hosszú Ferenc Szótári Osztály 403    
Huszthy Bálint Elméleti Nyelvészeti Osztály 317 6051  
Ittzés Nóra Szótári Osztály 401 6035  
Iványiné Liszi Katalin Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307 6069  
Kádár Zoltán Dániel Elméleti Nyelvészeti Osztály 101 6074  
Káldi Tamás Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 315 6052  
Kálmán László Elméleti Nyelvészeti Osztály 109 6016 (36-1) 322-1685, (36-1) 321-4830#179 
Kardos Tamás Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 408 6031 (36-1) 322-8038, (36-1) 321-4830/123
Kas Bence Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 315 6077  
Kemény Gábor Szótári Osztály 403    
Kenesei István Elméleti Nyelvészeti Osztály 208    
Kéthely Anna Szótári Osztály 407 6060  
Kiefer Ferenc Elméleti Nyelvészeti Osztály 208    
Kiss Csilla Szótári Osztály 402 6068  
Kohári Anna Elméleti Nyelvészeti Osztály gyesen    
Komlósy András Elméleti Nyelvészeti Osztály 109 6016 (36-1) 322-1685, (36-1) 321-4830#179 
Korompay Eszter Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 312 6054  
Kovács Levente Gazdasági Osztály 416 6041  
Kozma Judit Szótári Osztály gyesen    
Krepsz Valéria Fonetikai Osztály 301 6062  
Kristóf Ibolya Szótári Osztály 400 ????  
Kuti Judit Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály gyesen    
Lakatos, Péter Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307 6069  
Langó-Tóth Ágnes Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 316 6052  
Lipp Veronika Szótári Osztály 407 6060  
Ludányi Zsófia Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 408 6031 (36-1) 322-8038, (36-1) 321-4830/123
Mácsai Boglárka Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 313 6055  
Madarász Levente Elméleti Nyelvészeti Osztály 317 6051  
Mády Katalin Elméleti Nyelvészeti Osztály 300 6061  
Makrai Márton Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 411 6027  
Máté Ildikó Gazdasági Osztály 310 6028  
Mátyus Kinga Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 412 6012  
Megyeri Oláh Péter Üzemeltetés      
Merényi Csaba Szótári Osztály 400 6045  
Mittelholcz Iván Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 410 6043  
Molnár Cecília Elméleti Nyelvészeti Osztály 103 6071  
Molnár János Üzemeltetés      
Molnár Zsuzsanna Szótári Osztály 400 6045  
Mus Nikolett Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 314 6014  
Nagyné Kiss Anna Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307    
Neuberger Tilda Fonetikai Osztály gyesen    
Newson, Mark Elméleti Nyelvészeti Osztály      
Ning Puyu Elméleti Nyelvészeti Osztály 101    
Oszkó Beatrix Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 314 6014  
Ökrös Ferenc Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307 6069  
Pachné Heltai Borbála Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307 6069  
Pais Judit Szótári Osztály 407 6060  
Pintér Lilla Elméleti Nyelvészeti Osztály 317 6051  
Polgárdi Krisztina Elméleti Nyelvészeti Osztály 300 6061  
Polihalova Eleonóra Üzemeltetés      
Porta     6070  
Porta (Benczúr)       (36-1) 322-9010
Prószéky Gábor Igazgatóság 107 6050  
Raátz Judit Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 408 6031 (36-1) 322-8038, (36-1) 321-4830/123
Rebrus Péter Elméleti Nyelvészeti Osztály 109 6016 (36-1) 322-1685, (36-1) 321-4830#179 
Reichel Uwe Elméleti Nyelvészeti Osztály 300 6061  
Romanek Péter Zalán Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307    
Sass Bálint Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 411 6027  
Sebestyén Zsolt Igazgatóság 106 6103  
Simon Eszter Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 410 6043  
Simon László Szótári Osztály 406 6059  
Simon Zsolt Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály külföldön dolgozik    
Sipos Mária Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 314 6014  
Siptár Péter Elméleti Nyelvészeti Osztály 109 6016 (36-1) 322-1685, (36-1) 321-4830#179 
Surányi Balázs Elméleti Nyelvészeti Osztály 104 6032  
Svindt, Veronika Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 315 6052  
Szabó Réka Szótári Osztály 405 6058  
Szalai Andrea Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 315 6052  
Szalontai Ádám Elméleti Nyelvészeti Osztály otthon dolgozik    
Szász János Mihály Üzemeltetés 416 6072  
Szerverszoba   416A 6044  
Szirmai Diána Szótári Osztály 406 6059  
Sztari Bernadett Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 307 6069  
Szűcsné Kordás Klára Üzemeltetés      
Talián Ágnes Igazgatóság 106 6011 (36-1) 351-0413, (36-1) 321-4830#117
Tamm, Anne Elméleti Nyelvészeti Osztály 317 6051  
Tánczos Orsolya Elméleti Nyelvészeti Osztály 317 6051  
Tarr Zoltán Péter Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 415 6067  
Temesvári Judit Gazdasági Osztály 309 6056  
Timár Dávid Könyvtár 110 6057  
Tóth Ágnes Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 316 6052  
Tóth Bianka Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 412 6012  
Tóth Lajos Szótári Osztály 405 6058  
Törkenczy Miklós Elméleti Nyelvészeti Osztály 109 6016 (36-1) 322-1685, (36-1) 321-4830#179 
Turi Gergő Elméleti Nyelvészeti Osztály 317 6051  
Tücsök Dorottya Pszicho-, Neuro- és Szociolingvisztikai Osztály 415 6067  
Vadász Noémi Elméleti Nyelvészeti Osztály nincs szobája    
Váradi Tamás Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály 409 6010  
Varga Diána Elméleti Nyelvészeti Osztály gyesen    
Varga Mónika Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 312 6054  
Várnai Zsuzsa Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály 313 6055