Nyitólap > A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 > A Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportjának programja

 

 

Előadások címe:

Társadalmilag felelős nyelvészet járványhelyzetben: Poszt-COVID-generációs kihívások és megoldási utak felé

Bartha Csilla, CSc, dr. habil, tudományos tanácsadó, NYTK TENyeK, habilitált egyetemi docens, ELTE BTK

Hámori Ágnes PhD, tudományos munkatárs, NYTK TENyeK

 

Lehetséges utak: empirikus jelnyelvi fejlesztések és ajánlások a TENyeK Esély projektjeiben

Tima Péter, tudományos segédmunkatárs, NYTK TENyeK

Tücsök Dorottya, tudományos segédmunkatárs, NYTK TENyeK, PhD-hallgató, ELTE BTK, Nyelvtudományi Doktori Iskola

Előadások időpontja: 2021. november 11. csütörtök, 11.00–13.00

Előadások helyszíne: online előadás (Zoom)

Zoom-link: https://us02web.zoom.us/j/83189578595?pwd=UlZWQ3B3WnRsanJZcDRzNDBpbEZ5Zz09

 

Absztrakt:

A COVID-19 világméretű terjedésének közvetlen járványügyi következményei, mérhető és hosszabb távon is mélyreható gazdasági, társadalmi, kommunikációs, oktatási, pszichológiai, kulturális stb. hatásai egyúttal új kihívásokat, új és újraértelmezendő kérdéseket is jelentenek (vö. például Blommaert 2020; Piller et al. 2020). Ezek az általánosíthatókon túl társadalmilag felelős szakmai szerepeinkben is érvényes válaszokat igényeltek és igényelnek mindannyiunk számára, amelyről az elmúlt évben tetemes mennyiségű hazai és nemzetközi publikáció halmozódott fel részint arra vonatkozóan, hogy a különböző tudományterületek és tudományos közösségek számára milyen tapasztalatok vonhatók le, milyen közvetlen és közvetett hatások és lehetséges megoldási módok, milyen szerepek és felelősségek fogalmazhatók meg. A társadalmilag felelős nyelvészet jegyében a pandémia közvetlen nyelvi-kommunikációs hatásainak (Istók – Lőrincz 2020) tematikájában a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport előadása és a hozzá kapcsolódó digitális bemutatója egy kutatási projekt (NyelvEsély) kölcsönös részvételre épülő, gyakorlati szakemberek mellett magukat a célközösségeket is partnernek tekintő bevonódó szemlélet és módszertan mentén, a nyelvész és a bevont cigány, illetve siket közösségi résztvevőinek közös perspektívájával, magukat az információhoz való hozzáférés szempontjából marginalizált helyzetben lévő nyelvhasználókat kívánja középpontba állítani. Ennek keretében bemutatva az új helyzetből adódó újonnan megjelenő kutatási és a társadalmi kihívásokra adott gyakorlati válaszokat, a  kutatócsoport és partnerhálózata által készített, az infodémia általános mérséklését célzó, a nyelvileg és társadalmilag hátrányos helyzetű siket és cigány közösség számára naprakész, saját nyelvű tájékoztatást adó anyagokat, az eredményes digitális oktatás megvalósulását segítő, a gyermekek oktatásbeli hátrányának csökkentéséhez hozzájáruló tanulástámogató segédleteket, jelnyelvi fejlesztéseket, ajánlásokat, valamint a pandémia hatásaiból következő új kutatási kérdéseinket és azok eddigi eredményeit.

Hivatkozások:

Blommaert, Jan 2020. COVID19 and Globalization. Megjelent: 2020. március 6-án. https://alternative-democracy-research.org/2020/03/06/covid19-and-globalization/ Letöltés dátuma: 2021. július 6.

Istók Béla – Lőrincz Gábor 2020. A virolingvisztika részterületei. In Simon Szabolcs (ed.): 12th International Conference of J. Selye University. Language and Literacy Section. Conference Proceedings. J. Selye University, Komárno. 83–92.

Piller, Ingrid, Zhang, Jie és Jia Li 2020. Linguistic diversity in a time of crisis: Language challenges of the COVID-19 pandemic. Multilingua, 39(5): 503–515. doi: https://doi.org/10.1515/multi-2020-0136

Szervezők: a Nyelvtudományi Kutatóközpont Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézetének Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoportja

 

 

Módosítva: 2021.10.13.