Nyitólap > Közérdekű adatok > Szabályzatok

 

 

 

Szabályzatok

 

 

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézet feljegyzése a béren kívül adható juttatásokról (2017)

Belső ellenőrzési kézikönyv (2017)

Az MTA Nyelvtudományi Intézet működési folyamatainak ellenőrzési nyomvonala (2017)

Munkavédelmi szabályzat (2016)

Munkahelyi kockázetértékelés (2016)

Tűzriadó tervben foglaltak 1 éves gyakoroltatása (2016)

Belső kontrollrendszer (2016)

Az MTA Nyelvtudományi Intézet közbeszerzési szabályzata (2016)

Módosítás a Nyelvtudományi Intézet közbeszerzési  szabályzatához (2017)

Az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományetikai kódexe 

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézet tűzvédelmi szabályzata és tűzriadó terve (2015)

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének Vagyonvédelmi szabályzata (2015)

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének esélyegyenlőségi terve a 2015. június 1-jétől 2017. december 31-ig terjedő időszakra

Az MTA Nyelvtudományi Intézet Közalkalmazotti Tanácsának szabályzatai (2014)

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézet bélyegzőhasználati szabályzata (2014)

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének informatikai biztonsági szabályzat: (2014)

 

Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata az MTA Nyelvtudományi Intézetében (2014)

 

Az MTA Nyelvtudományi Intézet szellemitulajdon-kezelési szabályzata (2014)

 

Beszerzések lebonyolításának szabályzata (2014)   

 

Bizonylati rend (2014)  

 

Eszközök és források értékelési szabályzata (2014)  

 

Gazdálkodási szabályzat (2014)  

 

Gépjárművek igénybevételének és használatának szabályzata (2014)

 

Kiküldetési szabályzat (2014)

 

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről (2014) 

 

Költségvetési intézményi számlarend (2014)  

 

Leltárkészítési és leltározási szabályzat (2014) 

 

Önköltségszámítási szabályzat (2014) 

 

Pénzkezelési szabályzat (2014)

Reprezentációs kiadások szabályzata (2014)

Felesleges vagyontárgyak hasznosításának és selejtezésének szabályzata (2014)  

 

Számviteli politika (2014) 

 

Munkavédelmi szabályzat (2014) 

 

Munkahelyi kockázatértékelés (2014)  

 

Teljesítményértékelési szabályzat (2013)

 

A Nyelvtudományi Intézet Szervezeti és működési szabályzata (2013) 

  Mellékletek 
 

1.sz melléklet: A kutatóintézet szervezeti felépítésének ábrája

 

2.sz melléklet: A kutatóintézet szervezeti egységeinek maximális engedélyezett létszáma

 

3.sz melléklet: A munkáltatói jogok gyakorlásának rendje

 

4.sz melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, az érvényesítés, az utalványozás és a teljesítés igazolásának rendje értékhatár nélkül

 

5.sz melléklet: A szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje

  Záró rendelkezések és jóváhagyási záradék 

 

A Nyelvtudományi Intézet Kutatói Munkaköri  Követelményeinek Szabályzata (2007)

 

 

Határozatok:

 

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 24/2016. (VII.15.) számú határozata a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételéről

 

Tajékoztató az Open Access elnöki határozat megújításáról (2016.)   

 

Kutatócsoportok és kutatók értékelési rendszere (2013)

 

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 27/2012. (IX.24.) számú határozata a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveiről (2012)

 

  Makara B. Gábor: MTA határozat - Open Access közlés: aggályok és megoldások

Az MTA elnökének 27/2012 (IX. 24.) számú határozata a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételének irányelveiről

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 26/2012. (IX.24.) számú határozata a Magyar Tudományos Akadémia lakáscélú támogatásának rendjéről (2012)

 

Iratkezelési szabályzat (2011)

 

Az Intézeti Tanács ülésének határozatai (2009. november 12.)  

 

Rendelkezés a külföldi ösztöndíj keretében hosszabb ideig távol levők fizetéséről   

 

Kjt 43. §  

 

 

Ügyrendek:

 

Elméleti Nyelvészeti Osztály

 

Finnugor és Nyelvtörténeti Osztály

 

Fonetikai Osztály

 

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztály

 

Pszicho- Neuro és Szociolingvisztikai Osztály

 

Szótári Osztály

 

Gazdasági Osztály

 

Könyvtár

 

 

 

További utasítások és szabályzatok:

 

 

Igazgatói utasítások:

 

3/2013: Igazgatói utasítás a kutatócsoportok személyi változásairól (Elfogadta az IT 2013. dec. 10-i ülésén.)

2/2013: Az osztályvezetői kinevezések rendje (Elfogadta az IT 2013. dec. 10-i ülésén.)  

1/2013:  külső programok és affiliáció

 

3/2008  Igazgatói utasítás a vállalkozási szerződéskötés rendjéről  

 

2/2008:  A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség szabályairól 

 

Vagyonnyilatkozat nyomtatvány

 

Kitöltési útmutató

 

2007. évi CLII. törvény az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről

1/2008:  Saját tulajdonú gépjármű hivatali célú használata, költségtérítése

1/2007: Igazgatói utasítás a kiegészítő, kisegítő tevékenység szerződéskötés rendjéről

Gyorsposta

 

 

Egyéb:

 

A közalkalmazotti jogviszony létesítésére kiírt pályázati felhívás közzététele (2008)

                          KSZK pályázati űrlap   

Pályázati kiírás formája (2007)

 

 

Módosítva: 2017.08.28.

az intézet vendégei
Rólunk írták