Nyitólap > Közérdekű adatok

 

 

Közérdekű adatok

 

 

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

1. A Kutatóközpont neve székhelye, elérhetőségei

Hivatalos név: MTA Nyelvtudományi Intézet

Székhely: Budapest VI., Benczúr u. 33.

Levelezési cím: Budapest Pf. 360 H-1394

Telefon: (36-1) 342-9372

Elektronikus levélcím: linginst@nytud.mta.hu

Honlap:  www.nytud.hu

 

2. A Kutatóközpont szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, a szervezeti egységek feladatai

A Nyelvtudományi Intézet alapító okirata

A Nyelvtudományi Intézet alapító okiratának kiegészítése

Deed of Foundation

Törzskönyvi kivonat

MTA NYTI  Szervezeti és Működési Szabályzat

 

3. A Kutatóközpont vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

MTA NYTI | Prószéky Gábor, igazgató| telefon: (36-1) 342-9372/6011

MTA NYTI | Temesvári Judit, gazdasági vezető| telefon: (36-1) 342-9372/6028

A Nyelvtudományi Intézet osztályai

 

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége

Talián Ágnes, a Titkárság vezetője

Tel: (36-1) 342-9372/6011

E-mail: talian.agnes@nytud.mta.hu

 

5. A Kutatóközpont felügyeleti szervének adatai

Magyar Tudományos Akadémia

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Telefon: +36 1 411 6100

E-mail: info@titkarsag.mta.hu

MTA Irodaház

1051 Budapest, Nádor u. 7.

Postacím: 1245 Budapest, Pf. 1000

Telefon: +36 1 411 6100

Sajtókapcsolatok

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Telefon: +36 1 411 6118

E-mail: sajto@titkarsag.mta.hu

Rendezvényszolgálat

1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Telefon: +36 1 353 1574

E-mail: rendezveny@lgk.mta.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

1.  A Kutatóközpont nyilvános kiadványainak címe, témája

Publikációk

 

2. A Kutatóközpontnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az MTA Nyelvtudományi Intézeténél végzett, alaptevékenységgel kapcsolatos lezárult ellenőrzések nyilvános megállapításokat nem tartalmaztak.

 

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége

Az illetékes szervezeti egység: a Titkárság

Telefon: (36-1) 342-9372/6011

 mail: talian.agnes@nytud.mta.hu

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények rendjéről

Adatkezelési tájékoztató

 

4. A Kutatóközpont által közzétett hirdetmények, közlemények

A Nyelvtudományi Intézet pályázatai

A Nyelvtudományi Intézet hirdetményei és közleményei

Közszolgáltatások

 

III. Gazdálkodási adatok

 

1. A Kutatóközpont éves költségvetése, éves költségvetési beszámolója

Üvegzseb

 

2. A Kutatóközpontnál foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről

 

3. Az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

Ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések

 

4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

TÁMOP

EU-s pályázatok leírása (2019)

EFOP szerződés (2018)

Grant Agreement (MARCELL, 2018)

Grant Agreement (VaLiD, 2018)

Grant Agreement (ELEXIS, 2017)

 

5. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzés

 

 

Módosítva: 2019.05.23.

az intézet vendégei
Rólunk írták