Starting Page > Events

 

Events in April

 

Date & Time Venue Speaker Title Organized by
6. April, 11:00 auditorium, ground-floor Siptár Péter (MTA Nyelvtudományi Intézet) A magyar h-féle hangok optimális elemzése

Elméleti nyelvészeti osztály

6. April, 14:00 auditorium, ground-floor Juhász Dezső (ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék) Hangtörténeti kérdések a nyelvföldrajz tükrében Diakrón Kör
13. April, 16:00 .17:30 auditorium, ground-floor Szentkuti Kiss Katalin (MTA Nyelvtudományi Intézet) A mondatmegértés és a szerkezeti feldolgozás kísérletes vizsgálata afáziában. Elméleti kérdések.
Előadás a Kísérletes nyelvészet sorozatban
MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
15. April, 10:00 auditorium, ground-floor Dalmi Gréte: The Role of AGRP in Non-finite Predication c. doktori (PhD) értekezésének nyilvános vitája

MEGHÍVÓ         TÉZISEK

MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
20. April, 10:30 auditorium, ground-floor Intézeti munkaértekezlet
20. April, 14:00 auditorium, ground-floor Domokos György (PPKE BTK Romanisztikai Intézet) Nyelvi elemek az itáliai kéziratok keletkezési helyének és idejének megállapításában. Diakrón Kör
20. April, 16:00 auditorium, ground-floor Szentkuti Kiss Katalin (MTA Nyelvtudományi Intézet) A mondatmegértés és a szerkezeti feldolgozás kísérleti vizsgálata afáziában. A kísérletek.
Bemutató a Kísérletes nyelvészet sorozatban
MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
21. April, 11:00 room 108. Elena Buja: RELATING EVENTS IN NARRATIVE: A CASE STUDY OF ROMANIAN c. doktori (PhD) értekezésének munkahelyi vitája MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
22. April, 9:00-

23. April
auditorium, ground-floor II. Nyelvpatológiai Fórum: Felnőttkori szerzett nyelvi zavarok Az MTA Pszichológiai Kutatóintézet Fejlődés-Pszichofiziológia Csoportja
és a Nyelvtudományi Intézet Neurolinvisztikai és Peszicholingvisztikai Osztálya
27. April, 16:00 . 17:30 auditorium, ground-floor Mészáros Éva (MTA Nyelvtudományi Intézet) A szórend megítélésének vizsgálata kiváltott agypotenciál módszerrel.
Elméleti kérdések.
Előadás a Kísérletes nyelvészet sorozatban
MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
29. April, 11:00 auditorium, ground-floor Christopher Pinón (MTA Nyelvtudományi Intézet) Alkotást kifejező igék Elméleti nyelvészeti osztály

If you wish to receive regular information about the events at the Institute please send an e-mail to: