Starting Page > Events

 

Events in March

 

Date & Time Venue Speaker Title Organized by
2. March, 16:00 auditorium, ground-floor Szépe Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet) A fonológiai és morfológiai szekvencia-szervezés egyszerűsítési stratégiái afáziások és ép beszélők esetében.

Elméleti kérdések.

Előadás a Kísérletes nyelvészet sorozatban
MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
9. March, 11:00 auditorium, ground-floor Borbély Anna (MTA Nyelvtudományi Intézet) A valóságos és a látszólagos idő hatása a nyelvcserére Élőnyelvi Osztály
11-13 March auditorium, ground-floor International Workshop in Phonetics Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen: Past, Present, Future Fonetikai osztály
16. March, 11:00 auditorium, ground-floor Kálmán László (MTA Nyelvtudományi Intézet) Típusmentes szemantika függvényalkalmazás nélkül Elméleti Nyelvészeti Osztály
16. March, 16:00
 
auditorium, ground-floor Szépe Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet)

A fonológiai és morfológiai szekvencia-szervezés egyszerűsítési stratégiái afáziások és ép beszélők esetében.

Terepmunkák, korpuszok.

Bemutató a Kísérletes nyelvészet sorozatban

MTA-ELTE Elméleti Nyelvészeti Szakcsoport
18. March, 11:00 auditorium, ground-floor Rebrus Péter: (MTA Nyelvtudományi Intézet) Miért nem agglutinatív a magyar igeragozás? Elméleti Nyelvészeti Osztály
23. March, 10:00-13:30
 
auditorium, ground-floor Dictionary Users and Makers Workshop Lexikográfiai osztály
23. March, 10:30 room 108. Fehér Judit (MTA Nyelvtudományi Intézet) Nyelv és valóság a buddhizmusban Orientalisztikai Osztály
30. March, 11:00 auditorium, ground-floor Takács Gábor (MTA Nyelvtudományi Intézet) W. Vycichl és I.M.  Diakonov. Tevékenységük az afroázsiai összehasonlító nyelvészetben Orientalisztikai Osztály

If you wish to receive regular information about the events at the Institute please send an e-mail to: linginst@nytud.hu.

 

TÍPUSMENTES SZEMANTIKA FÜGGVÉNYALKALMAZÁS NÉLKÜL

Kálmán László
MTA Nyelvtudományi Intézet
ELTE/MTA Elméleti nyelvészeti szakcsoport
Alkalmazott Logikai Laboratórium
kalman@nytud.hu

 

Vázlat
 

Először arról fogok beszélni, hogy a logikai-szemantikai típusok és a természetes nyelvi kifejezésfajták teljes párhuzama, ami Frege munkássága óta dogmává kövesedett, nyilvánvalóan nem tartható.  A formai és a tartalmi ,,hiányosság'', amennyire egyáltalán ezek értelmezhetőek, nem járnak mindig együtt.  Ezt már sokan észrevették, a leghatásosabb bíráló Donald Davidson volt, de radikális ellenjavaslat még nem született.

Utána azt fogom elmondani, hogy a kompozicionalitás elve, amellyel a fregei dogmát alá szokták támasztani, egyszerre túl gyenge és túl erős; az ún. erős kompozicionalitás viszont, amelyet 1996-ban javasoltam helyette, egyenesen megkövetel egyfajta típusmentességet.

Ezután elmondom, hogy a típusmentes szemantikai elméletek piacán az egyetlen létező keret a típusmentes lambda kalkulus, amely . mivel a segítségével minden rekurzív függvény felírható . messze túl erős, bonyolult, kezelhetetlen a céljainkhoz.

Az utolsó részben konkrét javaslatot teszek egy olyan szemantikai modellfajtára és egy eldönthető reprezentációs nyelvre (a hozzá tartozó adekvát kalkulusra csak röviden térek ki), amelynek a segítségével a természetes nyelvi kifejezéseket erősen kompozicionális módon lehet értelmezni.  Röviden vázolom, milyen ,,áldozatokkal'' (valójában: előnyökkel) jár ez a természetes nyelvi ontológia és szemantika számára.