English version

Nyitólap

 

2018. augusztus 30. (csütörtök) és szeptember 1. (szombat) között rendezi a Károli Gáspár Református Egyetem BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az MTA Nyelvtudományi Intézete a 20. Élőnyelvi Konferenciát Budapesten.

 

A konferencia témája: Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül

A 20. jubileumi élőnyelvi konferencia a nyelvi repertoárt állítja középpontba. E terminusra a konferencia szervezői úgy tekintenek, mint különféle nyelvi források és az azokhoz köthető értékelések és jelentések összességére. Ezek a szociális kapcsolatok és a kontextus függvényében alakulnak, és tartozhatnak egy nyelvhez, annak különféle változataihoz, két vagy több nyelvhez, illetve azok változataihoz. A nyelvi repertoár használatának szabályait nem egyetlen beszélő alakítja; a (nyelvi) szocializáció során minden egyes megnyilvánulás és az ezekhez rendelődő ideológiák formálják azt.

A nyelvi repertoár középpontba állítása megteremti annak lehetőségét, hogy egységes keretben vizsgáljunk különböző nyelvhasználati színtereket, kommunikációs helyzeteket és  regisztereket. A 20. Élőnyelvi Konferencia tehát helyet kíván biztosítani minden, a nyelv használatát és elsajátítását a fenti keretben értelmező előadás számára.

 

                                        Oszkó Beatrix                                         Heltai János Imre

                                MTA NYelvtudományi Intézet                  Károli Gáspár Egyetem

 

Konferenciánk megtalálható a Sociolinguistic Events Calendar eseményei között: