Az MTA Nyelvtudományi Intézetének DILING (Dimensions of Linguistic Otherness: Prospects and Maintenance and Revitalization of Minority Languages) név alatt induló projektje az Európai Unió SSA (Specific Support Action) keretprogramján belül kapott támogatást.

A program általános célja a közvetlen tudományos kutatás vagy terepmunka kiegészítő tevékenységeinek támogatása: konferenciák szervezése, egy tudományterület naprakész szakirodalmának áttekintése, későbbi EU-s támogatással létrejövő együttműködés megalapozása vagy politikai tanácsadás. Ezek a 2006 áprilisában kezdődött, két év futamidejű DILING projekt főbb állomásai is. A közép-kelet európai régió nyolc országának (Csehország, Moldávia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Magyarország) szakembereivel folytatott együttműködés célja többek között, hogy multidiszciplináris megközelítésből kiindulva feltérképezze a régió nyelvi kisebbségeinek helyzetét és az eredményeket ismertté tegye.

A projekt közvetlen célja, hogy a résztvevők megismerjék a régió egyes nemzeteinek a kisebbségkutatással kapcsolatos, de általában csak az adott nyelvi kutatócsoport számára elérhető tudományos eredményeit valamint, hogy a résztvevő országok kutatócsoportjai között tartós szakmai együttműködés alakuljon ki. Céljaink szerint a projekt elősegíti a minőségi kutatói szemlélet kialakulását, valamint a jól működő kutatási gyakorlatok elterjesztését a régión belül, a projekt eredményeit pedig hozzáférhetővé teszi mind a tudományos, mind a nem tudományos élet releváns résztvevői számára.
A két év során hangsúlyt kap a nyelvváltozás, a nyelvcsere, nyelvmegtartás, illetve a nyelvi revitalizáció tudományos-elméleti és politikailag releváns szempontjainak vizsgálata is.
Mivel nem létezik sem egységes, a nyelvváltozást és a nyelvcserét modelláló szempontrendszer, sem olyan tudományos megközelítés, amely a szociológiai és nyelvi változásokat más-más kontaktushelyzetre is kiterjeszthető közös keretben kezelné, ezért fontos szerepet kap a különböző tudományágak közötti kooperáció és módszertani sokféleség.

A projekt politikailag releváns feladata, hogy naprakész beszámolót nyújtson egy olyan régió nyelvi kisebbségeiről, amelynek országait egyszerre jellemzi a posztkommunista politikai, szociológiai és kulturális örökség, és az Európai Unió terjeszkedésének következtében tapasztalható nagyszabású politikai-ideológiai átalakulás.

A projekt egyik konkrét célkitűzése konferencia szervezése annak érdekében, hogy az egyes országok általános kisebbségkutatással vagy konkrét kisebbségeivel kapcsolatos tudományos eredményeit (főleg nyelvcsere és nyelvmegtartás témakörben) a többi projektrésztvevő is megismerje. A konferencia egyrészt a nyelvi kisebbségekre vonatkozó legfrissebb kutatások különböző területeit fogja érinteni - meghívott nemzetközi előadók bemutatásában -, másrészt az egyes résztvevő országok prezentációi hangzanak majd el.

A projekt másik konkrét célkitűzése a tudományterület jelenlegi állásának és az egyes országok kutatási eredményeinek széles körű bemutatása lesz, amely egy angol nyelvű kötet megjelenésében ölt formát. Ezen kívül könnyen olvasható, gyakorlati kiadvány szerkesztésére is sor kerül, a résztvevő országok hivatalos nyelvein. Ez útmutatót tartalmaz majd a nyelvi kisebbségekre vonatkozó alapvető tudományos nézetekről és fogalmakról, valamint az egyes résztvevő országok áttekintő tanulmányainak közérthető nyelven megfogalmazott változatát és egy nyelvi kisebbségek jogi kérdéseit tárgyaló praktikus összefoglalót is.

Két, tematikus, célzott workshop szervezését is tervezzük, melynek a célja egyrészt a
jól működő, tudományos módszerek megismerése, és az egyes országok szintjén elfogadott közös kutatási terv és kutatási módszertan kidolgozása, másrészt a politikai intézkedések gyakorlati megvalósulásának áttekintése, politikai tanácsadás előkészítése, valamint regionális szintű kutatási terv és módszertan kidolgozása.

Fontosnak tartjuk, hogy a jövőre vonatkozóan is megfogalmazzunk mind a nyelvi kisebbségek általános kérdéseit érintő, mind a régió nyelvi kisebbségeivel kapcsolatos aktuális politikai intézkedések fejlesztését célzó kutatási irányelveket és tanácsokat.

A projekt megvalósítása során weboldalt indítunk be az információáramlás megkönnyítésének érdekében. A weboldalon a projekt aktuális eredményeiről, a felmerülő kérdésekről olvashatunk, valamint itt található a résztvevőkről szóló részletes ismertető is.

 


 
  » english «