Publication

 

Asztalos, Erika. Accepted. Information structure in Udmurt. In Tamm, Anne & Vainikka, Anne (eds.), Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press. 

Asztalos, Erika. Submitted. Focus positions in Udmurt. Finno-Ugric Languages and Linguistics.

Asztalos, Erika. In preparation. Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben. Doctoral dissertation. Budapest: University Eötvös Loránd. Manuscript.

Asztalos, Erika. 2016. A fejvégű grammatikától a fejkezdetű felé: generációs különbségek a mai udmurt beszélőközösségben a szórendhasználat és -megítélés terén. In É. Kiss, Katalin & Hegedűs, Attila & Pintér Lilla (eds.), Nyelvelmélet és kontaktológia 3, 126–156. Budapest–Piliscsaba: Szent István Társulat.

Asztalos, Erika & Gugán, Katalin & Mus Nikolett. 2017. Uráli VX szórend: nyenyec, hanti és udmurt mondatszerkezeti változatok. In É. Kiss, Katalin & Hegedűs, Attila & Pintér, Lilla (eds.), Nyelvelmélet és diakrónia 3, 30–62. Budapest–Piliscsaba: PPKE BTK.

Bárány, András. To appear. Person, Case, and Agreement: The morphosyntax of inverse agreement and global case splits. Oxford: Oxford University Press.

Bárány, András. To appear. Differential object marking in Uralic. In Tamm, Anne & Vainikka, Anne (eds.), Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Csepregi, Márta & Gugán, Katalin. To appear. The Syntax of Khanty. In Tamm Anne, &Anne, Vainikka (eds.), Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Dékány, Éva. Accepted. The Syntax of Hungarian. In Tamm, Anne & Vainikka, Anne (eds.), Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Dékány, Éva. Online first. The position of casemarkers relative to possessive agreement: variation within Hungarian. Natural Language and Linguistic Theory.

Dékány, Éva & Csirmaz, Anikó. To appear in October. Numerals and quantifiers. In Alberti, Gábor & Laczkó, Tibor (eds.), Syntax of Hungarian: nouns and noun phrases 2, 1044–1150. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Dékány, Éva & den Dikken, Marcel. To appear. Recursion restricted. Syntax (journal, Wiley–Blackwell).

Edygarova, Svetlana & Speshilova, Yulia & Tánczos, Orsolya. Accepted. The Syntax of Udmurt. In Tamm, Anne & Vainikka, Anne (eds.), Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

É. Kiss, Katalin. Submitted. Reconstructing Proto-Ugric and Proto-Uralic object marking. In Eythorsson, Thorhallur & Jónsson, Johannes Gísli (eds.), Syntactic Features and the Limits of Syntactic Change. Oxford: Oxford University Press.

É. Kiss, Katalin. To appear. Possessive agreement turned into a derivational suffix. In Bartos, Huba & den Dikken, Marcel & Váradi, Tamás (eds.), Boundaries Crossed: Studies at the crossroads of morphosyntax, phonology, pragmatics, and semantics. Dordrecht: Springer.

É. Kiss, Katalin. 2017a. The Person–Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are manifestations of the same Inverse Topicality Constraint. The Linguistic Review 34(2). 365–396.

É. Kiss, Katalin. 2017b. Az -ik kiemelőjel eredetéről. In É. Kiss, Katalin & Hegedűs, Attila & Pintér, Lilla (eds.), Nyelvelmélet és diakrónia 3, 75–90. Budapest–Piliscsaba: PPKE BTK.

É. Kiss, Katalin. 2016. Isa. Magyar Nyelvőr 140 (3). 303–305.

É. Kiss, Katalin & Tánczos, Orsolya. Submitted. From possessor agreement to object marking: the functional evolution of the Udmurt -jez suffix. Language.

Gugán, Katalin & Kivik, Piibi-Kai & Tamm, Anne. Manuscript. How to detect Russian influence on Uralic aspect: Estonian versus Khanty.

Gugán, Katalin & Sipos, Mária. To appear. Ige mögötti mondatrészek régi hanti szövegekben. In Forgács Tamás – Németh Miklós – Sinkovics Balázs (eds.): A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX. Szeged: SZTE Magyar Nyelvészeti Tanszék.

Hegedűs, Veronika & Dékány, Éva. In press. Two positions for verbal particles: evidence from derived particle verbs. In Lipták, Anikó & van der Hulst, Harry (eds.), Approaches to Hungarian 15, 66–97. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Hegedűs, Veronika & Mus, Nikolett & Surányi, Balázs. Manuscript. Copular verbs and copula drop in Tundra Nenets.

Horst, Joop van der & Tamm, Anne. To appear. Recensie: Henk Bloemhoff & Nanne Streekstra, Basisboek historische taalkunde, uitg. Kleine Uil Groningen, Acta Universitatis Wratislaviensis: Neerlandica Wratislaviensia.

Mus, Nikolett. To appear. Nenets. In Vällijärvi, Riitta & Abondolo, Daniel (eds.), The Uralic languages. 2nd edition. London: Routledge.

Mus, Nikolett. 2016. Orosz–tundrai nyenyec nyelvi kontaktus: A tundrai nyenyec lokatív szerkezetekről. In É. Kiss, Katalin & Hegedűs, Attila & Pintér, Lilla (eds.), Nyelvelmélet és diakrónia 3, 111–125. Budapest–Piliscsaba: PPKE BTK.

Pirinen, Tommi A. & Simon, Eszter & M. Tyers, Francis & Vincze, Veronika. 2016. Report on the Second International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. Finno-Ugric Languages and Linguistics 5(1)

Pirinen, Tommi A. & Simon, Eszter & M. Tyers, Francis & Vincze, Veronika (eds). 2016. Proceedings of the Second International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages. Szeged: Szegedi Tudományegyetem.

Sahkai, Heete & Tamm, Anne. To appear. The Syntax Questionnaire. In Tamm, Anne & Vainikka, Anne (eds.), Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Simon, Eszter. 2017. Négy hatás alatt álló nyelv – Korpuszépítés kis uráli nyelvekre. In Vincze, Veronika (ed.) XIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia (MSZNY2017), 263–274. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport.

Simon, Eszter & Mus, Nikolett. 2017. Languages under the influence: Building a database of Uralic languages. In M. Tyers, Francis & Riessler, Michael &Pirinen, Tommi A. & Trosterud, Trund (eds.) Proceedings of the Third International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages, 10–24. Saint Petersburg.

Tamm, Anne. 2016. Introduction [Special Issue “(Non-)Finiteness”]. The Linguistic Review 33 (3).

Tamm, Anne (ed.). 2016. Special Issue “(Non-)Finiteness”. The Linguistic Review 33 (3).

Tamm, Anne & Kivik, Piibi-Kai. 2017. A grammar for a learner of Estonian: typology and Second Language Acquisition. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri / Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics. 8(1), 263–281.

Tamm, Anne & Argus, Reili & Suurmäe, Kadri. In press. Uralic perspectives on experimental evidence for evidentials: Early interpretation of the Estonian evidential morpheme. In Foolen, Ad & de Hoop, Helen & Mulder, Gijs (eds), Empirical approaches to evidentiality [Human Cognitive Processing: Cognitive Foundations of Language Structure and Use 55]. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Tamm, Anne & Vainikka, Anne (eds.). To appear. Uralic Syntax. Cambridge: Cambridge University Press.

Tánczos, Orsolya. Submitted. The antipassive -śk- in Udmurt. Acta Linguistica Academica.