Publications

 

 

É. Kiss, K. – Gerőcs, M. – Zétényi, T.: The linguistic roots of quantification. (2012) Ms.

É. Kiss, K. – Gerőcs, M. – Zétényi, T.: Preschoolers’ interpretation of doubly quantified sentences. Acta Linguistica Hungarica Vol. 60 (2013) 2, 143–171

Gerőcs M. – Pintér L. (2014): Hogyan értik a magyar gyerekek a számneveket? In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok13. Nyelvészdoktoranduszok Dolgozatai. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 87-108.

Gerőcs M. – Pintér L. (2014): How do Hungarian preschoolers interpret number words? In: Kohlberger, M. – Bellamy, K. – Dutton, E. (eds.): ConSOLE XXI: Proceedings of the 21st Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (8-10 January 2013, Potsdam). Leiden, Leiden University Centre for Linguistics, 104–122.

Gerőcs M. – Pintér L. (2015): A gyerekek mindig „pontosan” értik számneveket? In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok14. Nyelvészdoktoranduszok Dolgozatai. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 45–60.

Bende-Farkas Ágnes: The Landscape of Universal Quantification in Old Hungarian. Acta Linguistica Hungarica (2015) 62: 223–261. 

É. Kiss Katalin - Zétényi Tamás (2017) Quantifier spreading: children misled by ostensive cues. Glossa: a journal of general linguistics, 2(1), 38. DOI: http://doi.org/10.5334/gjgl.147.

É. Kiss Katalin – Zétényi Tamás: Why is children’s interpretation of doubly quantified sentences non-isomorphic. to appear in Linguistics.

Pintér Lilla (2016) Preschoolers’ interpretation of the focus particle csak ‘only’ in Hungarian. In: Bellamy, K. – Karvovskaya, E. – Kohlberger, M. – Saad, G. (szerk.): ConSOLE XXIII: Proceedings of the 23rd Conference of the Student Organization of Linguistics in Europe (7–9 January 2015, Paris). Leiden, Leiden University Centre for Linguistics, 200–220.

Pintér Lilla (2016) A magyar szerkezeti fókusz kimerítő értelmezésének kísérletes vizsgálata. In: Balázs J. – Bojtos A. – Paár T. – Tompa Zs. – Turi G. – Vadász N. (szerk.): Studia Varia – Tanulmánykötet. Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, 191–212.

Pintér Lilla (2016) A kísérletes módszertan térnyerése az elméleti nyelvészetben. Magyar Tudomány, 177(7): 790–797. 

É. Kiss Katalin – Zétényi Tamás: Scalar implicature or domain restriction: How children determine the domain of numerical quantifiers. Ms, to appear In É. Kiss K. – Zétényi T. (szerk.) Linguistic and Cognitive Aspects of Quantification. Dordrecht: Springer.

É. Kiss Katalin – Zétényi Tamás: Linguistic pathway to multiplication. Ms.

Pintér Lilla (2016): A csak partikula értelmezése óvodáskorban. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.): LingDok15. Nyelvészdoktoranduszok Dolgozatai. Szeged, Szegedi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola, 133–151.

Hans Kamp - Agnes Bende-Farkas: Epistemic Specificity from a Communication-Theoretic Perspective. To appear in Journal of Semantics.

Pintér Lilla (2016): A kontextuális tényezők szerepe a szerkezeti fókusz óvodáskori értelmezésében. Nyelvtudományi Közlemények, 112: 365–387.