magyar

The grammar and pragmatics of interrogatives and their (special) uses

 

 

Publications

 

Gyuris, Beáta 2017. Thoughts on the semantics and pragmatics of rising declaratives in English and of their Hungarian counterparts. In: Beáta Gyuris, Katalin Mády and Gábor Recski (eds.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: RIL HAS.  

Molnár, Cecília Sarolta 2017. Ugye (nem) utókérdés? In: Beáta Gyuris, Katalin Mády and Gábor Recski (eds.) K + K = 120. Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Budapest: RIL HAS.  

Gyuris, Beáta, Cecília Sarolta Molnár and Katalin Mády 2017. A magyar eldöntendő kérdő mondatok használatának tanulmányozása kísérletes módszerekkel. In: Zoltán Bánréti (ed.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok XXIX. Kísérletes nyelvészet. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 53-750. pre-final verison (pdf).  

Gärtner, Hans-Martin and Beáta Gyuris 2017. On delimiting the space of bias profiles for polar interrogatives. Linguistische Berichte Heft 251: 293-316. pre-final version (pdf). (Digital offprints are available from the authors on request.)  

Gyuris, Beáta 2017. New perspectives on bias in polar questions: a study of Hungarian -e. International Review of Pragmatics 9: 1-50. pre-final version (pdf). (Digital offprints are available from the author on request.)  

Gyuris Beáta 2017. The interpretation of a "contrast-marking" particle. In: Lee, Chungmin, Ferenc Kiefer and Manfred Krifka (eds.) Contrastiveness in information structure, alternatives and scalar implicatures. (Studies in Natural Language and Linguistic Theory 91.) Springer International Publishing, Switzerland, pp. 83-100. pre-final version (pdf).(Digital offprints are available from the author on request.)  

Gyuris, Beáta 2016. A magyar nyelv tagadószós eldöntendő kérdő mondatainak jelentéséhez. [On the interpretation of negative polar interrogatives in Hungarian] Jelentés és Nyelvhasználat 3: 169–190.

Molnár, Cecília Sarolta 2016. Ugye melyik szabály alól ne találnánk kivételt? Az ugye partikula előfordulása kiegészítendő kérdésekben. [There is an exception to every rule, isn't there? The distribution of the Hungarian particle ugye in wh-questions.] Jelentés és Nyelvhasználat 3. 151–167.

Gyuris, Beáta -- Molnár, Cecília Sarolta 2016. Jól emlékszem, hogy erről a jelenségről nem írt még senki?. In: Kas Bence (ed.) "Szavad ne feledd!" Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézet, 179-198. pre-final version (pdf).